งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวท่าน TH:20,000pv สมาชิก 1. ขายตรงโบนัส 20% 2. เงินโบนัสทั้งสองข้าง 10% 3. โบนัสยอดขาย 100% 4. เงินโบนัสที่ตั้งไว้ 15% 5. ยอดชนสองสายเท่ากัน 60% ※ 20,000pv×20%=4,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวท่าน TH:20,000pv สมาชิก 1. ขายตรงโบนัส 20% 2. เงินโบนัสทั้งสองข้าง 10% 3. โบนัสยอดขาย 100% 4. เงินโบนัสที่ตั้งไว้ 15% 5. ยอดชนสองสายเท่ากัน 60% ※ 20,000pv×20%=4,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวท่าน TH:20,000pv สมาชิก 1. ขายตรงโบนัส 20% 2. เงินโบนัสทั้งสองข้าง 10% 3. โบนัสยอดขาย 100% 4. เงินโบนัสที่ตั้งไว้ 15% 5. ยอดชนสองสายเท่ากัน 60% ※ 20,000pv×20%=4,000 ※ 20,000pv&20,000pv =20,000pv×10%=2,000 Floating base value of K ※แนะนำคนที่ 3 20,000pv×100%=20,000 ※ 1.5%×10 ชั้น =15% ※ 20,000pv×1.5%=300 ※ ชั้นที่ 1 20%, ※ ชั้นที่ 2- ชั้นที่ 9 ชั้นละ 5%=40% Floating base value of K

3 ท่าน 1 2 31 4,000 4,0004,0002 8,000 1+2 2,000 2,00010,000 320,00030,000 VIP 1:20,000pv 20%=4,000 2:20,000pv 20%=4,000 20,000pv&20,000pv =10%=2,000 3:20,000pv 100%=20,000 1) แนะนำตรง 20% 3) แนะนำครบ 3 คน 100%

4 2) ลึกลงไปไม่จำกัดชั้น 10% ท่านVIP 1 2 10% 300,000pv250,000pv

5 450,000pv600,000pv ท่านVIP 300,000pv250,000pv 400,000pv350,000 ซ้าย 10% ขวา 250,000pv X 10% =25,000 500,000pv X 10% =50,000 ซ้าย 10% ขวา 50,000pv 400,000pv X 10% =40,000 100,000 50,000pv รายได้ที่ยั่งยืน 580,000pv600,000pv ซ้าย 10% ขวา 580,000pv X 10% =58,000 2) สองข้างไม่มีชั้นจำกัด 10% คำอธิบายในหนึ่งเดือน คำอธิบายในหนึ่งเดือน 25,000 >อาทิตย์ที่ 1 50,000 >อาทิตย์ที่ 2 40,000 >อาทิตย์ที่ 3 58,000 >อาทิตย์ที่ 4 70,000pv Corsetiere

6 ท่านVIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20,000pv 1.5% 2= 600 20,000pv 1.5% 4= 1,200 20,000pv 1.5% 4= 1,200 20,000pv 1.5% 8= 2,400 20,000pv 1.5% 16= 4,800 20,000pv 1.5% 16= 4,800 20,000pv 1.5% 32= 9,600 20,000pv 1.5% 32= 9,600 20,000pv 1.5% 64= 19,200 20,000pv 1.5% 128= 38,400 20,000pv 1.5% 256= 76,800 20,000pv 1.5% 512=153,600 20,000pc 1.5% 1,024=307,200 LEVEL $:613,800 ท่าน 11 2222 3333 Corsetiere 1PCS=300

7 5) ยอดชนสองสายเท่ากันสูงสุด 60% ท่าน - สปอนเซอร์ -1 ท่าน - สปอนเซอร์ -1 LEVEL 1 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 2 20% 5% 5% 60% 60% ท่าน 623451 60%×6 ท่าน - สปอนเซอร์

8 VIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20% 1 20% 2 5% 2 5% 4 5% 4 5% 8 5% 8 5% 16 5% 16 5% 32 5% 32 5% 64 5% 64 5% 128 5% 256 5% LEVEL ยิ่งแนะนำมากรายได้ที่ยั่งยืนยิ่ง มาก ตัวอย่างแนะนำหนึ่งคน 1=20%200,000×20%=40,0002-9=510=5% 30,000 ×510 =15,300,000 ×5%=765,000 Total:805,000 Corsetiere

9 รายละเอียดโบนัสเกินยอด รายละเอียดโบนัสเกินยอด 1 ※ 20%.30%.40%.50% 1 ※ 20%.30%.40%.50% 2 ※ 5%.5%.3%.3%.3% 2 ※ 5%.5%.3%.3%.3% 20%30%40%50% ※เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ ( ณ. วันที่สมัคร ) ※ TO:20,000pv ※บัตรเงิน ( ณ. วันที่สมัคร ) ※ TO: ล่างท่านสองชั้นลงไป 60,000pv ※บัตรทอง ( ณ. วันที่สมัคร ) ※ TO: ล่างท่านสามชั้นลงไป 200,000pv ※บัตรไดมอนด์ ( ณ. วันที่สมัคร ) ※ TO: ล่างท่านห้าชั้นลงไป 600,000pv

10 คำอธิบายความส่วนต่าง : ท่าน50% 40% 30% 30% 20% 20% 30% TO:1Ps=25,000pv-20,000pv=5,000 10% 20%

11 โบนัสสนับสนุน :50%&50%=5.5.3.3.3 50% 50%50% 50% 50%50% 50% 50%50% 50%50% 5% 3% 100,000pv×5%=5,000pv 50% 50% 50% 50% 50%

12 ทุกๆเดือนต้องรักษายอด 1,800PV ท่านถึงจะได้โบนัสจับคู่ชนกัน


ดาวน์โหลด ppt ตัวท่าน TH:20,000pv สมาชิก 1. ขายตรงโบนัส 20% 2. เงินโบนัสทั้งสองข้าง 10% 3. โบนัสยอดขาย 100% 4. เงินโบนัสที่ตั้งไว้ 15% 5. ยอดชนสองสายเท่ากัน 60% ※ 20,000pv×20%=4,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google