งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

2 การจราจร หมายถึง การใช้ทางของบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้เดินเท้า
ผู้ขับขี่ ผู้ที่ขี่, จูง หรือ ไล่ต้อนสัตว์ กรมการขนส่งทางบก

3 ทางหมายถึง ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางข้าม
ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอม หรือ เจ้าพนักงานประกาศ (ไม่รวมทางรถไฟ) กรมการขนส่งทางบก

4 ที่คับขัน มีการจราจรพลุกพล่าน มีสิ่งกีดขวาง
มองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่า อาจเกิดอันตราย อาจเกิดความเสียหายแก่คนหรือรถได้ง่าย กรมการขนส่งทางบก

5 ทางข้าม เขตปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก

6 ลักษณะของรถที่ห้ามนำมาใช้วิ่งในทาง
รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือ อาจทำให้เกิดอันตราย หรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพแก่ผู้อื่น รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และหรือแผ่นป้ายทะเบียน ไม่ได้ชำระภาษี รถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัย รถที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิวทางเดินรถ รถที่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ กรมการขนส่งทางบก

7 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นในระยะ 150 เมตร ต้องเปิดไฟ ในการเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณทุก ครั้งก่อนปฏิบัติ 30 เมตร ล่วงหน้า 30 เมตร กรมการขนส่งทางบก

8 การบรรทุกของรถจักรยานยนต์
ผู้ซ้อนท้ายได้เพียง 1 คน สิ่งของได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม กรมการขนส่งทางบก

9 สัญญาณจราจร สัญญาณมือ และ สัญญาณไฟ นกหวีดของจราจร
สัญญาณมือของผู้ขับขี่ กรมการขนส่งทางบก

10 เครื่องหมายชนิดแผ่นป้าย เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายชนิดแผ่นป้าย เครื่องหมายบนพื้นทาง กรมการขนส่งทางบก

11 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
กรมการขนส่งทางบก

12 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องทางจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องทางจราจร แบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน กรมการขนส่งทางบก

13 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ขอบทาง ขาว-แดง ขอบทาง ขาว-เหลือง ขอบทาง ขาว-ดำ กรมการขนส่งทางบก

14 เครื่องหมายชนิดแผ่นป้าย บังคับ

15 เครื่องหมายชนิดแผ่นป้าย

16 เครื่องหมายชนิดแผ่นป้าย เตือน

17 การขับรถต้องชิดขอบทางด้านซ้าย
เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ขับรถทางขวา หรือ ล้ำเส้นกึ่งกลางถนนได้ ทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง หรือ ปิดการจราจร ทางถูกกำหนดให้เดินรถทางเดียว ทางนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร กรมการขนส่งทางบก

18 การขับรถสวนทางกัน ให้ขับรถชิดหรือให้ถือเส้น หรือแนวที่แบ่งเป็นหลัก
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 การขับรถสวนทางกัน ให้ขับรถชิดหรือให้ถือเส้น หรือแนวที่แบ่งเป็นหลัก ในทางเดินรถที่แคบ ทั้งสองฝ่ายต้องลดความเร็ว ในทางที่มีสิ่งกีดขวางลดความเร็วหรือหยุดให้รถที่สวนมาผ่านไปได้ ถ้าทางแคบไม่อาจสวนกันได้ ให้ผู้ขับรถคันใหญ่กว่า ต้องหยุด ชิดด้านซ้ายให้รถคันที่เล็กกว่าไปก่อน กรมการขนส่งทางบก

19 การขับรถตามหลังคันหน้า
ต้องขับให้ห่างคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย ในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ ขับรถขึ้นสะพาน หรือทางลาดชัน ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยไปโดนรถคันอื่น กรมการขนส่งทางบก

20 ขับแซงซ้ายได้ 2 กรณี ดังนี้
รถคันหน้ากำลังจะเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา ทางเดินรถนั้นมีช่องเดินรถ ในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป กรมการขนส่งทางบก

21 ห้ามแซงกรณีต่อไปนี้ x x x ทางข้าม ทางรถไฟ ทางแยก กรมการขนส่งทางบก
30เมตร 30เมตร 30เมตร กรมการขนส่งทางบก

22 ห้ามแซงกรณีต่อไปนี้ บนทางลาดชัน หรือสะพาน ในที่คับขัน ในเขตปลอดภัย
มีหมอก ฝน ฝุ่น ควัน จนไม่เห็นทางข้างหน้าในระยะ 60 เมตร ในที่คับขัน ในเขตปลอดภัย

23 รถฉุกเฉิน เมื่อพบรถฉุกเฉินต้องชิดซ้าย ให้รถฉุกเฉินไปก่อน
ห้ามขับตามหลังรถฉุกเฉินในระยะต่ำกว่า 50 เมตร กรมการขนส่งทางบก

24 การลากจูงรถ สายพ่วงที่ใช้ลากต้องยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
การลากรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือเบรกได้ ให้ใช้วิธียกหน้าหรือท้ายรถที่ถูกลาก

25 การขับรถผ่านวงเวียน วนทางด้านซ้าย
ให้สิทธิแก่รถในวงเวียนหรือทาง ขวามือไปก่อน กรมการขนส่งทางบก

26 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก 2 2 1 1 กรมการขนส่งทางบก

27 ลักษณะของผู้ขับขี่ที่ห้ามขับรถ
ในขณะหย่อนความสามารถ กีดขวางการจราจร เมาสุรา บนทางเท้า และ ไหล่ทาง โดยประมาท หรือ น่าหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบก

28 รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร จะต้องไปรายงานตัวภายใน 7 วัน ขณะขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และ สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ กรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นคำต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ กรมการขนส่งทางบก

29 รู้ไว้ได้ประโยชน์ การจดทะเบียนรถ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่ที่ตนมีภูมิลำเนา รถไม่เสียภาษีภายในระยะเวลา ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน การย้ายรถไปท้องที่อื่น แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย กรมการขนส่งทางบก

30 รู้ไว้ได้ประโยชน์ ในการโอนรถ(เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ) ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน ในการเปลี่ยนสีรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียน เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

31 ขอให้โชคดีในการสอบ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก


ดาวน์โหลด ppt HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google