งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวกุ้งหลวง กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวกุ้งหลวง กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวกุ้งหลวง กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน

4 1. กำไรจากการขายปลีก 30-35 % 2. โบนัสการขยายธุรกิจ 100 % 3. โบนัสจากการบริหารทีมโดย การนำทีมอ่อนทุกทีมรวมกัน แล้วคูณด้วย 35%

5 คะแนนสะสม ส่วนตัว 500 พีวี โบนัสขยาย ธุรกิจ ( จากคะแนนพี วี ) โบนัสขยาย ธุรกิจ ( จากคะแนนพี วี ) 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน โบนัสบริหาร สายงาน ( จากคะแนนพี วี ) โบนัสบริหาร สายงาน ( จากคะแนนพี วี ) 35% จำนวนสาย งานที่สามารถ นับผลงานรับ โบนัสบริหารฯ คำนวน 1 สาย งาน นับคะแนน สูงสุดต่อสาย งานต่อรอบ (2 สัปดาห์ ) นับคะแนน สูงสุดต่อสาย งานต่อรอบ (2 สัปดาห์ ) 200,000 พีวี รายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการจำหน่ายสินค้า โดยนำคะแนน (PV) มาคำนวณ ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน 1,500 พีวี 3,000 พีวี 5,000 พีวี 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 35% คำนวน 2 สาย งาน คำนวน 3 สาย งาน คำนวนไม่จำกัด สายงาน 200,000 พีวี

6 รอบผลงานวันจ่ายคอมฯ วันที่ 1-15 วันที่ 25 วันที่ 16-31 วันที่ 10 การจ่ายคอมมิชชั่น

7  70% จากชั้นลูก  10% จากชั้นหลาน  10% จากชั้นเหลน  10% จากชั้นโหลน

8 เรา ชั้นลูก ชั้น หลาน ชั้น เหลน ชั้น โหลน กรณีชั้นลูกซื้อสินค้า ครบ 1000 PV ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท

9 เรา ชั้นลูก ชั้น หลาน ชั้น เหลน ชั้น โหลน กรณีชั้นหลานซื้อสินค้า ครบ 1000 PV ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท

10 เรา ชั้นลูก ชั้น หลาน ชั้น เหลน ชั้น โหลน กรณีชั้นเหลนซื้อสินค้าครบ 1000 PV ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท

11 เรา ชั้นลูก ชั้น หลาน ชั้น เหลน ชั้น โหลน กรณีชั้นโหลนซื้อสินค้าครบ 1000 PV ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท

12 รายได้จากการบริหารทีม  สมาชิกสามารถสร้างสายงานได้ไม่จำกัดสายงาน ภายใต้รหัสของตัวเอง  สมาชิกสามารถบริหารทีมงานของตัวเองได้อย่าง อิสระ  คะแนนที่เกิดขึ้นในรอบหากใช้ไม่หมดสามารถสะสม ไว้ในรอบต่อไปได้  สามารถนำคะแนนทีม WEAK ทุกสายมารวม คำนวณได้ไม่จำกัด  คะแนนเริ่มต้นคำนวณที่ 500 PV  สมาชิก 1 ท่านสามารถมีรหัสทำธุรกิจได้เพียงรหัส เดียวเท่านั้น

13 คุณ สายที่ 1 สายที่ 2 คะแนน 100000 PV คะแนน 20000 PV การคำนวณจะนำคะแนน 100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000 x 35% = 7000 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000 = 80,000 PV ในสายที่ 1

14 คุณ สายที่ 1 สายที่ 3 คะแนน 100000 PV คะแนน 10000 PV การคำนวณจะนำคะแนน 100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000+10,000x35% = 10,500 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000 = 70,000 PV ใน สายที่ 1 สายที่ 2 คะแนน 20000 PV

15 คุณ สายที่ 1 สายที่ 3 คะแนน 100000 PV คะแนน 10000 PV การคำนวณจะนำคะแนน 100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000+10,000+20,000x35% = 14,000 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20,000 = 50,000 PV ในสายที่ 1 สายที่ 2 คะแนน 20000 PV สายที่ 4 คะแนน 20000 PV

16 คุณ สายที่ 1 สายที่ 3 คะแนน 100000 PV คะแนน 10000 PV การคำนวณจะนำคะแนน 100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000+10,000+20,000+40,000x35% = 31,500 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20,000-40000 = 10,000 PV ในสายที่ 1 สายที่ 2 คะแนน 20000 PV สายที่ 4 คะแนน 20000 PV สายที่ 5 คะแนน 40000 PV

17 คุณ สายที่ 1 สายที่ 3 คะแนน 100000 PV คะแนน 10000 PV การคำนวณจะนำคะแนน 100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000+10,000+20,000+40,000+60,000x35% = 52,500 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20,000-40,000-60,000 = 0PV ในสายที่ 1 สายที่ 2 คะแนน 20000 PV สายที่ 4 คะแนน 20000 PV สายที่ 5 คะแนน 40000 PV สายที่ 6 คะแนน 60000 PV

18 เพียงสมาชิกทำครบ 5 สายงาน และทำคะแนนเกิน 200,000 PV ทุกสายงานติดต่อกันเป็น เวลา 3 เดือน รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนแบ่งรายได้ 1% จาก ยอดขายทั้งบริษัท

19


ดาวน์โหลด ppt สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวกุ้งหลวง กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google