งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยและตำแหน่งวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยและตำแหน่งวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยและตำแหน่งวิชาการ
ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การเดินทางสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำวิจัยด้านไอที
Outline การเดินทางสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำวิจัยด้านไอที การผลิตและประเมินผลงาน

3 การเดินทางสู่ความสำเร็จ
Know How Plan Do

4 Know How Know What Know How Much Know How To

5 Process Submission Review Result

6 Plan What is required Assistant Associate Professor When Time planner

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกสารประกอบการสอน
ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ ผลงานวิจัย และ บทความทางวิชาการ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ บทความทางวิชาการ

8 รองศาสตราจารย์ เอกสารคำสอน
ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่ง เรียบเรียง ตำราหรือหนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ

9 ศาสตราจารย์ ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่งตำรา หรือหนังสือ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งตำรา หนังสือ

10 Do What to write How to write Where to publish

11 แนวทางการทำวิจัยด้านไอที
What is research in IT How to perform the research A short story from my experience

12 การผลิตและประเมินผลงาน
Writing Type of publication Process of publication Effort required

13 Writing Teaching Research

14 Type of publication general public local conference international conference local journal international journal

15 Process of publication
article submission revision book publisher book proposal

16 Effort required short article long article book

17 Evaluation How a funding agency evaluate your research proposal? How an editor evaluate your article?

18 Evaluation article book

19 Conclusion Research is Teaching Teaching is Research Be Positive It is a long process Act early

20 "สงขลานครินทร์"เป็นพระยศของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกส่วน"มหิดล"เป็นพระนามของพระองค์ท่าน

21


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยและตำแหน่งวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google