งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยและตำแหน่ง วิชาการ ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยและตำแหน่ง วิชาการ ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยและตำแหน่ง วิชาการ ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Outline การเดินทางสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำวิจัยด้านไอที การผลิตและประเมินผลงาน

3 การเดินทางสู่ความสำเร็จ Know How Plan Do

4 Know How Know What Know How Much Know How To

5 Process Submission Review Result

6 Plan What is required – Assistant – Associate – Professor When – Time planner

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกสารประกอบการสอน ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่ง เรียบ เรียง ตำรา หนังสือ หรือ ผลงานวิจัย และ บทความทาง วิชาการ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ บทความทางวิชาการ

8 รองศาสตราจารย์ เอกสารคำสอน ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่ง เรียบ เรียง ตำราหรือหนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ

9 ศาสตราจารย์ ผลงานวิจัย และ ผลงานแต่งตำรา หรือหนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ ผลงานแต่งตำรา หนังสือ

10 Do What to write How to write Where to publish

11 แนวทางการทำวิจัยด้านไอ ที What is research in IT How to perform the research A short story from my experience

12 การผลิตและประเมินผล งาน Writing Type of publication Process of publication Effort required

13 Writing Teaching Research

14 Type of publication general public local conference international conference local journal international journal

15 Process of publication article – submission – revision book – publisher – book proposal

16 Effort required short article long article book

17 Evaluation How a funding agency evaluate your research proposal? How an editor evaluate your article?

18 Evaluation article book

19 Conclusion Research is Teaching Teaching is Research Be Positive It is a long process Act early

20

21 prabhas@chula.ac.th www.cp.eng.chula.ac.th/faculty/pjw/


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยและตำแหน่ง วิชาการ ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google