งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมงานวิจัยกรม ปศุสัตว์. งานวิจัย 2551- 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมงานวิจัยกรม ปศุสัตว์. งานวิจัย 2551- 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมงานวิจัยกรม ปศุสัตว์

2

3

4

5

6 งานวิจัย 2551- 2553

7

8 ปีงบประมาณ 2551

9 ปีงบประมาณ 2552

10 ปีงบประมาณ 2553

11  ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการรวม 88 โครงการ ( ชุด - เดี่ยว )  งบประมาณที่ได้รับ 48.3 ล้านบาท  การรายงานความก้าวหน้า - ระบบ NRPM - ฐานข้อมูลองค์ความรู้กรมปศุสัตว์

12  ปัญหาจากนักวิจัย ( ความรู้ เวลา ความ สนใจ ความเข้าใจในระบบการบริหาร งานวิจัย ความรับผิดชอบ - การดำเนินงาน วิจัย รายงานความก้าวหน้า และจัดทำ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฯ )  ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย ( งบประมาณ อุปกรณ์ - สถานที่ )  ปัญหาในหน่วยงาน : ขาดผู้ประสานงาน ระดับสำนัก / กอง

13

14


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมงานวิจัยกรม ปศุสัตว์. งานวิจัย 2551- 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google