งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Vest-Pocket CPA Joel G, Siegel Jae K, Shim Nicky A, Dauber Present by pongsakron hongkrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Vest-Pocket CPA Joel G, Siegel Jae K, Shim Nicky A, Dauber Present by pongsakron hongkrai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Vest-Pocket CPA Joel G, Siegel Jae K, Shim Nicky A, Dauber Present by pongsakron hongkrai

2 PART 1 COMMONLY USED GENERALY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES  FINANCIAL STATEMENT REPORTING  1THE INCOME STATEMENT  2 THE BALANCE SHEET  3 STTEMENT OF CASH FLOWS AND  OTHER DISCLOSURES  4 ACCOUNTING AND DISCLOSRES  5 KEY FINANCIAL ACCOUNTING AREAS

3 PART 2 ANALYZING FINANCIAL STATEMENT  6 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

4 PART 3 MANAGERIAL ACCOUNTING APPLICATIONS  7 APPRAISING SEGMENTAL PERFORMANCE  8 ANALYSIS OF PROJECT,PROPOSALS,AND SPECIAL SISTUATION  9 QUANTITATIVE APPLICATIONS AND MODELING IN ACCOUNTING

5 PART 4 AUDITING,COMPILING,AND REVIEWING FINANCIAL STATEMENTS  10 AUDITING PROCEDURES  11 COMPILATION,REVIEW,AND OTHER REPORTING SERVICES  12 STATEMENTS ON AUDITING STANDARDS

6 PART 5 TAXATION  TAX RESEARCH

7 ประโยชนที่ได้รับ  ได้ข้อมูลครบทุกด้านสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ กำลังศึกษาวิชาบัญชี  สำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชี สามารถศึกษาขอบเขตุของเนื้อหาโดยสรุป เพื่อศึกษาในรายลเอียดในการสอบเป็นผู้สอบ บัญชีต่อไป  ผู้บริหารสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการ บริหารและวางแผนการดำเนินงานได้  พกพาไปได้สะดวก

8 การประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอน เนื่องจากเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลครบทุกด้านจึง สามารถนำเนื้อหาและหลักการมาใช้ได้ในการ บรรยายวิชาบัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร และวิชา สัมมนาบัญชีการเงิน


ดาวน์โหลด ppt The Vest-Pocket CPA Joel G, Siegel Jae K, Shim Nicky A, Dauber Present by pongsakron hongkrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google