งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีเบื้องต้น 1, บัญชี เบื้องต้น 2, บัญชีการเงิน Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting อ. ธารทิพย์ แก้วธรรมา 083- 9893218.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีเบื้องต้น 1, บัญชี เบื้องต้น 2, บัญชีการเงิน Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting อ. ธารทิพย์ แก้วธรรมา 083- 9893218."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีเบื้องต้น 1, บัญชี เบื้องต้น 2, บัญชีการเงิน Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting อ. ธารทิพย์ แก้วธรรมา 083- 9893218

2 การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุป ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ

3 การวัดประเมินผล 1. การมาเรียน + อุปกรณ์การเรียน 10 คะแนน 2. การสอบย่อย 10 คะแนน 3. แบบฝึกหัด 40 คะแนน 4. สอบกลางภาค 20 คะแนน 5. สอบปลายภาค 20 คะแนน

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt บัญชีเบื้องต้น 1, บัญชี เบื้องต้น 2, บัญชีการเงิน Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting อ. ธารทิพย์ แก้วธรรมา 083- 9893218.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google