งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting
บัญชีเบื้องต้น 1 , บัญชีเบื้องต้น 2 , บัญชีการเงิน Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting อ. ธารทิพย์ แก้วธรรมา

2 การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุป ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ

3 การวัดประเมินผล การมาเรียน + อุปกรณ์การเรียน คะแนน การสอบย่อย คะแนน แบบฝึกหัด คะแนน สอบกลางภาค คะแนน สอบปลายภาค คะแนน

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt Basic of Accounting 1 Basic of Accounting 2 Financial Accuonting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google