งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
“การจัดการข้อมูลทางการบัญชีและรายงาน เพื่อผู้บริหารด้านการผลิตและการตลาด – สำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Management)” โดย.... คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ กก.ผจก.บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด โทร และ PBS วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม เวลา น. ห้องสัมมนา 3 ม.กรุงเทพ

2 เนื้อหาที่จะคุยวันนี้
PBS เนื้อหาที่จะคุยวันนี้ การจัดการข้อมูลทางการบัญชีคืออะไร ประโยชน์ วิธีการ กรณีตัวอย่างสำหรับการผลิตและการตลาด

3 การจัดการข้อมูลทางการบัญชีคืออะไร (Accounting Management Methodology)
PBS การจัดการข้อมูลทางการบัญชีคืออะไร (Accounting Management Methodology) *เป็นการผสมแนวความรู้ด้านการบัญชีกับการใช้ดัชนีชี้วัด เพื่อผู้บริหารใช้ในการวัดผลและการบริหารจัดการ*

4 PBS ประโยชน์ จัดผังบัญชีให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลบัญชี
จัดรายงานที่ต้องการได้จากบัญชีนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากงานบัญชีนั่นเอง ใช้เป็นแนวทางในการจัดรูประบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในอนาคต

5 สร้างข้อมูลทางการบัญชีทำไม ? แตกต่างจากเดิมตรงไหน?
PBS สร้างข้อมูลทางการบัญชีทำไม ? แตกต่างจากเดิมตรงไหน? เพื่อการวางแผนและควบคุม เพราะฉะนั้น ผู้บริหารต้องดูข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเดิมทำบัญชีเพื่อส่งสรรพากรเท่านั้น

6 PBS

7 PBS

8 PBS วิธีการ สร้างความต้องการในการวัดผล
ถ้าไม่มีให้กำหนดจากปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน กำหนดดัชนีชี้วัดที่จะใช้วัดผล กำหนดรายงานที่ต้องการและรูปแบบ กำหนดสมุห์บัญชีแก้ไขปรับปรุงผังบัญชีให้สอดคล้องกับการจัดรายงาน

9 ภาพแนวคิดการจัดการข้อมูลเพื่อการบัญชี
PBS ภาพแนวคิดการจัดการข้อมูลเพื่อการบัญชี เริ่ม กำหนดดัชนีชี้วัดที่จะใช้วัดผลพิจารณาว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างหรือประชุมร่วมกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษา สร้างความต้องการในการวัดผลพิจารณาจากสิ่งที่เราจะวัดหรือปัญหาที่พบและต้องการแก้ไข ปรับปรุงผังบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ กำหนดรายงานที่ต้องการและรูปแบบ

10 PBS

11 หลักคิดเพื่อการจัดข้อมูลทางการบัญชี
PBS หลักคิดเพื่อการจัดข้อมูลทางการบัญชี ข้อมูลจากภายในองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารได้จากการกำหนดเป้าหมาย ผู้บริหารต้องกำหนดให้ฝ่ายบัญชีจัดทำรายงานที่ต้องการ ข้อมูลจากภายนอกนอกองค์กร ตัวเลขค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง ตัวเลขค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม

12 กรณีศึกษาเพื่อการบริหารต้นทุน ด้านการผลิตและการตลาด
PBS กรณีศึกษาเพื่อการบริหารต้นทุน ด้านการผลิตและการตลาด การผลิต วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ต้นทุนต่ำ แข่งขันได้ มีกำไร แก้ไขปัญหาด้านการผลิต

13 PBS ตัวอย่างปัญหาด้านการผลิต

14 PBS

15 ตัวอย่างดัชนีเบื้องต้นและ รายงานเพื่อการติดตามต้นทุน
PBS ตัวอย่างดัชนีเบื้องต้นและ รายงานเพื่อการติดตามต้นทุน

16 PBS ดัชนีเบื้องต้น Data Cost driver rate per Generl accounting 300 .
000 job Insurance 033 labor $ Invoicing 22 222 invoice Interest on working capital 767 day Office occupancy 545 sq foot Payroll 833 333 employee Purchasing and subcontracting 20 supplier/sub Supervision 25 hour Vehicles and transportantion 400 mile Total facility cost 1 , 203 134

17 PBS ตัวอย่างรายงาน

18

19 PBS ตัวอย่าง การใช้ตัวชี้วัดในรูปของรายงาน

20 PBS การขาย ปัญหาการขายแต่ไม่ได้รับชำระครบถ้วน การขายแต่ละแผนกเป็นอย่างไร

21 PBS

22 ตัวอย่าง รายงานด้านการควบคุมการรับชำระ
PBS ตัวอย่าง รายงานด้านการควบคุมการรับชำระ

23 PBS

24 ตัวอย่าง รายงานกำไรขาดทุนแยกแผนก
PBS ตัวอย่าง รายงานกำไรขาดทุนแยกแผนก

25 PBS Net income Income Statement Dept . 1 2 3 Total Sales Less :
Costs assigned to customers Billable labor costs Allocated overhead Customer margin Costs not assigned to customers Unbillable labor costs Unallocated overhead Marketing and administrative costs Net income

26 รูปแบบงบการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลง
PBS รูปแบบงบการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลง

27

28

29

30 PBS

31 PBS

32 PBS คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต ถาม - ตอบปัญหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
กก.ผจก.บกก.ผจก.บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด Tel มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ Tel : Ext.1640


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google