งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี และรายงาน เพื่อผู้บริหารด้านการผลิตและ การตลาด – สำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Management)” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี และรายงาน เพื่อผู้บริหารด้านการผลิตและ การตลาด – สำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Management)” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี และรายงาน เพื่อผู้บริหารด้านการผลิตและ การตลาด – สำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Management)” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ บริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วม สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2547 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องสัมมนา 3 ม. กรุงเทพ โดย.... คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ กก. ผจก. บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด โทร. 02-694-3351-4 และ 01-315-5434 E-mail : pbspro@loxinfo.co.th pbspro@loxinfo.co.th PBS

2 เนื้อหาที่จะคุยวันนี้ • การจัดการข้อมูลทางการบัญชี คืออะไร • ประโยชน์ • วิธีการ • กรณีตัวอย่างสำหรับการผลิต และการตลาด PBS

3 การจัดการข้อมูลทางการบัญชี คืออะไร (Accounting Management Methodology) * เป็นการผสมแนวความรู้ด้านการบัญชีกับการใช้ดัชนีชี้วัด เพื่อผู้บริหารใช้ในการวัดผลและการบริหารจัดการ * PBS

4 ประโยชน์ • จัดผังบัญชีให้สอดคล้องกับ ระบบข้อมูลบัญชี • จัดรายงานที่ต้องการได้จาก บัญชีนั่นก็คือการใช้ประโยชน์ จากงานบัญชีนั่นเอง • ใช้เป็นแนวทางในการจัดรูป ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใน อนาคต PBS

5 สร้างข้อมูลทางการบัญชีทำไม ? แตกต่างจากเดิมตรงไหน ? • เพื่อการวางแผนและควบคุม เพราะฉะนั้น ผู้บริหารต้องดู ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเดิมทำบัญชีเพื่อส่ง สรรพากรเท่านั้น PBS

6

7

8 วิธีการ • สร้างความต้องการในการวัดผล • ถ้าไม่มีให้กำหนดจากปัญหาที่มี อยู่ในปัจจุบัน • กำหนดดัชนีชี้วัดที่จะใช้วัดผล • กำหนดรายงานที่ต้องการและ รูปแบบ • กำหนดสมุห์บัญชีแก้ไขปรับปรุง ผังบัญชีให้สอดคล้องกับการจัด รายงาน PBS

9 ภาพแนวคิดการจัดการข้อมูลเพื่อ การบัญชี สร้างความ ต้องการใน การวัดผล พิจารณา จากสิ่งที่เรา จะวัดหรือ ปัญหาที่พบ และ ต้องการ แก้ไข กำหนดดัชนีชี้วัดที่จะ ใช้วัดผลพิจารณาว่า ต้องการข้อมูล อะไรบ้างหรือประชุม ร่วมกับนักบัญชีหรือที่ ปรึกษา ปรับปรุงผัง บัญชีเพื่อให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ เริ่ม กำหนดรายงานที่ต้องการและรูปแบบ PBS

10

11 หลักคิดเพื่อการจัดข้อมูล ทางการบัญชี • ข้อมูลจากภายในองค์กร – สิ่งที่ผู้บริหารได้จากการ กำหนดเป้าหมาย – ผู้บริหารต้องกำหนดให้ฝ่าย บัญชีจัดทำรายงานที่ต้องการ • ข้อมูลจากภายนอกนอกองค์กร – ตัวเลขค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง – ตัวเลขค่าเฉลี่ยของทั้ง อุตสาหกรรม PBS

12 กรณีศึกษาเพื่อการบริหาร ต้นทุน ด้านการผลิตและการตลาด การ ผลิต วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ต้นทุนต่ำ แข่งขันได้ มีกำไร แก้ไขปัญหาด้านการ ผลิต PBS

13 ตัวอย่างปัญหาด้านการ ผลิต PBS

14

15 ตัวอย่างดัชนีเบื้องต้นและ รายงานเพื่อการติดตามต้นทุน PBS

16 ดัชนีเบื้องต้น PBS

17 ตัวอย่างรายงาน PBS

18

19 ตัวอย่าง การใช้ตัวชี้วัดในรูปของรายงาน PBS

20 การขาย • ปัญหาการขายแต่ไม่ได้รับ ชำระครบถ้วน • การขายแต่ละแผนกเป็น อย่างไร PBS

21

22 ตัวอย่าง รายงานด้านการควบคุมการ รับชำระ PBS

23

24 ตัวอย่าง รายงานกำไรขาดทุนแยกแผนก PBS

25 Income Statement Dept.1.2.3Total Sales Less:Costs assigned to customers Billable labor costs Allocated overhead Customer margin Costs not assigned to customers Unbillable labor costs Unallocated overhead Marketing and administrative costs Net income PBS

26 รูปแบบงบการเงินที่อาจ เปลี่ยนแปลง PBS

27

28

29

30

31

32 คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) กก. ผจก. บกก. ผจก. บริษัท สำนักงาน พัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด E-mail : pbspro@loxinfo.co.thpbspro@loxinfo.co.th Tel. 0-1315-5434 0-26 94-3351-4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ E-mail : business@bu.ac.thbusiness@bu.ac.th Tel : 0-2350-3500 Ext.1640 PBS


ดาวน์โหลด ppt “ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี และรายงาน เพื่อผู้บริหารด้านการผลิตและ การตลาด – สำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Management)” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google