งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ ไส้เดือนแดง ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “ แอนเนลิดา ” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ ไส้เดือนแดง ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “ แอนเนลิดา ” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ ไส้เดือนแดง ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “ แอนเนลิดา ” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order: Oligochaeta) วงศ์แลมบริซิลี (Family: Lambricidae) โดยมีลักษณะทั่วไปจะ ไม่มีส่วนหัวที่ ชัดเจน ไม่มีตา ไม่มีหนวด มีรูปร่างทรงกระบอกยาว หัว ท้ายเรียวแหลม มีปล้องตามลำตัวซึ่งจะมีช่องคั่นแต่ละ ปล้องไว้และจะมีเดือยออกมาในแต่ละปล้องใช้สำหรับ การเคลื่อนที่ มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลำไส้เป็นท่อตรงยาวตลอดลำตัว มี “ เนฟริเดีย ” เป็นช่องขับถ่ายของเสีย ระบบไหลเวียน โลหิตแบบปิด มีอวัยวะรับสัมผัส คือ ปุ่มรับสัมผัสและ กลุ่มเซลล์รับแสง เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน คือ มีทั้งรังไข่และถุงอัณฑะ ถึงแม้จะมีสองเพศในตัว เดียว แต่ไส้เดือนมีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ ในตัวเดียวกันได้ ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “ แอนเนลิดา ” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order: Oligochaeta) วงศ์แลมบริซิลี (Family: Lambricidae) โดยมีลักษณะทั่วไปจะ ไม่มีส่วนหัวที่ ชัดเจน ไม่มีตา ไม่มีหนวด มีรูปร่างทรงกระบอกยาว หัว ท้ายเรียวแหลม มีปล้องตามลำตัวซึ่งจะมีช่องคั่นแต่ละ ปล้องไว้และจะมีเดือยออกมาในแต่ละปล้องใช้สำหรับ การเคลื่อนที่ มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลำไส้เป็นท่อตรงยาวตลอดลำตัว มี “ เนฟริเดีย ” เป็นช่องขับถ่ายของเสีย ระบบไหลเวียน โลหิตแบบปิด มีอวัยวะรับสัมผัส คือ ปุ่มรับสัมผัสและ กลุ่มเซลล์รับแสง เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน คือ มีทั้งรังไข่และถุงอัณฑะ ถึงแม้จะมีสองเพศในตัว เดียว แต่ไส้เดือนมีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ ในตัวเดียวกันได้

3

4

5 EpidermisCuticle Longitudinal muscle Transverse muscle ผนังร่างกายของไส้เดือน ประกอบด้วย ชั้นนอกสุดคือ คิวติเคิล และถัดลงมาคือชั้นอิพิเดอร์มิส

6 ลักษณะทั่วไป ของไส้เดือน

7 ลักษณะภายใน ของไส้เดือน

8 ปากไส้เดือน

9 เส้นเลือดของ ไส้เดือน

10 ลักษณะภายนอก ไส้เดือน

11 การขยายพันธุ์ ไส้เดือน

12

13

14

15

16

17

18 ดูแลอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 18-32 องศาเซลเซียล ดูแลรักษาความชื้นให้ อยู่ในช่วง 60-80 เปอร์เซนต์

19

20

21 ในไข่ 1 ฟองจะมี ไส้เดือน 3-5 ตัว หลังผสมพันธุ์ ไส้เดือน จะเริ่มวางไข่ ตัวละ 3-5 ฟอง

22 ศัตรู ไส้เดือน

23 อาหารที่ไม่ควร เลี้ยงไส้เดือน

24 การเก็บปุ๋ยหมักจาก ไส้เดือน

25 การเก็บปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากไส้เดือน

26 การนำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือน ไปใช้ประโยชน์ ใช้เพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวใช้ใน อัตราส่วน 1:5 ฉีดพ่นหรือรดด้วยบัวรดน้ำ ทุก 3 วัน ใช้เอนไซม์ไคติเนสในน้ำชีวภาพ จากไส้เดือนรักษาโรคราแป้งใช้ใน อัตรา 100 % ฉีดพ่นทุก 3 วัน

27

28

29

30

31

32 นักเรียนนำเสนองานเกษตรการเลี้ยงไส้เดือน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 นำเสนอ วิจัย สกว เรื่องเอนไซม์ไคติเนสในน้ำหมักชีวภาพ จากไส้เดือนยับยั้งราแป้งบนต้นยางพาราและ โครงการ My Little Falm ครั้งที่ 4

33

34 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ โครงงานชีพระดับชาติ รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพไส้เดือนกำจัดขยะ สดระดับชาติปี 2553 รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพมหัศจรรย์ไส้เดือน แดงเครื่องจักรแห่งชีวภาพระดับชาติปี 2554 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอน ยอดเยี่ยมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ ระดับชาติปี 2555

35


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ ไส้เดือนแดง ไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลั่ม “ แอนเนลิดา ” (Phylum: Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class: Chaetopoda) ตระกูล โอลิโกซีตา (Order:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google