งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มพูนทักษะการ เคลื่อนไหว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มพูนทักษะการ เคลื่อนไหว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มพูนทักษะการ เคลื่อนไหว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 กล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ของร่างกายโดยทำงานร่วมกับระบบ โครงกระดูก กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ

3

4 เป็นกล้ามเนื้อที่ติดกับโครง กระดูก เช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อ ขา ลักษณะมองเห็นเป็นแทบลาย ทรงกระบอกยาว แต่ละเซลล์มีหลาย นิวเคลียส

5 เป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ตามอวัยวะ ภายใน เช่นผนังกระเพาะอาหาร ผนัง ลำไส้ เป็นต้น ประกอบด้วยเซลล์ที่มี ลักษณะยาว หัวท้ายแหลม แต่ละเซลล์ มี 1 นิวเคลียส ไม่มีลายพาดขวาง

6 เซลล์มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก แต่สั้นกว่าเซลล์กล้ามเนื้อยึดกระดูก และเห็นเป็นลายเช่นเดียวกัน แต่ตอน ปลายของเซลล์มีการแตกแขนงและ เชื่อมโยงติดต่อกับเซลล์ข้างเคียง

7 1. รับประทานอาหารที่มีสารอาหาร ประเภทโปรตีนเพื่อให้กล้ามเนื้อ เจริญเติบโตเต็มที่ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อ สร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3. ใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี เช่นไม่ ใช้กล้ามเนื้อในการทำงานหนักเกินไป

8 กระดูกในร่างกายของคนที่เจริญเติบโต เต็มที่จะมีจำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตำแหน่งที่อยู่ คือ กระดูกแกน และกระดูกรยางค์

9 เป็นกระดูกที่อยู่บริเวณกลางลำตัว มี ทั้งหมด 80 ชิ้น ประกอบด้วย กระดูก กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูก และกระดูกหน้าอก 1. กระดูกแกน (axial skeleton)

10 เป็นกระดูกที่ยื่นจากกระดูกแกน ออกไป มีทั้งหมด 126 ชิ้น ประกอบด้วย กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกสะบัก กระดูกเชิงกราน กระดูกไหปลาร้า 2. กระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)

11 1. เป็นแกนยึดให้ร่างกายสามารถยืนขึ้นหรือเคลื่อนไหวได้ 2. ป้องกันอวัยวะสำคัญบางอย่างที่บอบ บางและถูกกระทบกระเทือนหรือถูก ทำลายได้ง่าย 3. เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ พังผืด และเอ็น เพื่อช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหว ได้

12 1. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม แคลเซียมเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุด สำหรับกระดูกและฟัน 3. ควบคุมน้ำหนักตัว การที่ปล่อยให้ น้ำหนักตัวมากเกินไปจะทำให้เสี่ยงกับ การเป็นโรคกระดูกผุได้ 4. ไม่สูบบุหรี่ คนที่ติดบุหรี่มักมีปัญหาโรค กระดูกผุก่อนเวลา

13 ข้อต่อ คือบริเวณที่กระดูก 2 ชิ้นมา เชื่อมต่อกัน ด้วยข้อต่อซึ่งจะทำให้ ร่างกายของมนุษย์เคลื่อนไหวได้หลาย ทิศทาง

14 ข้อต่อที่เชื่อมต่อกระดูกแต่ละชิ้นใน ร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ได้แก่ ข้อ ต่อของกะโหลกศีรษะ 2. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย ได้แก่ ข้อต่อกระดูกสันหลัง ข้อต่อกระดูก เชิงกราน 3. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก ได้แก่ ข้อต่อแบบบานพับ ข้อต่อแบบบอลล์ แอนด์ ซอกเคท และข้อต่อแบบอานม้า

15 1. ควรหลีกเลี่ยงอิริยาบถที่ใช้กระดูก และข้อไม่เหมาะสมซึ่งมีส่วนทำให้ข้อ เสื่อมเร็ว 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด 3. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. งดดื่มสุรา สูบบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มพูนทักษะการ เคลื่อนไหว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google