งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 1 ส่วนประกอบของ ดอก อรพร ยาม โสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 1 ส่วนประกอบของ ดอก อรพร ยาม โสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 1 ส่วนประกอบของ ดอก อรพร ยาม โสภา

2 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 2 สืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ของพืช เป็นลักษณะของการสืบพันธุ์ ของพืชชั้นสูง ซึ่งเป็นพืชที่มีดอกและ ใช้ดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์

3 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 3 เกสรตัวผู้และเกสร ตัวเมีย เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย อาจอยู่ในดอกเดียวกัน หรืออยู่ต่างดอกกัน เป็นแหล่งผลิตละออง เรณูและไข่ เทียบได้กับอสุจิของเพศ ผู้ และ ไข่ในสัตว์เพศเมีย

4 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 4 กลีบ เลี้ยง อับ ละอ อง เกส ร ยอด เกส รตัว เมีย ก้านชู เกสร ตัวผู้ กลีบ ดอก รังไข่ ดอกสมบูรณ์เพศ

5 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 5 ลองบอกส่วนประกอบ ของดอกไม้ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4

6 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 6 ดอกสมบูรณ์ เพศ ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมีย ในดอกเดียวกัน เช่น ดอกมะเขือ ดอก ชบา ดอกแค

7 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 7 กลีบ เลี้ยง อับ ละออง เกสร ก้านชู เกสรตัวผู้ ยอดเกสร ตัวเมีย ก้านเกสร ตัวเมีย กลีบ ดอก รังไข่

8 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 8 กลีบ เลี้ยง อับละออง เกสร ก้านชู เกสรตัวผู้ ยอด เกสร ตัวเมีย ก้าน เกสร ตัวเมีย กลีบ ดอก รัง ไข่

9 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 9 ดอกทิว ลิป ดอก แอปเปิล ดอก ถั่ว

10 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 10 ดอกไม่ สมบูรณ์เพศ ดอกไม้บางชนิด อาจเป็นดอกตัวผู้ หรือ ดอกตัวเมีย เช่น ดอกฟักทอง ดอก มะละกอ ดอกข้าวโพด

11 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 11 ข้าวโพ ด ดอก ข้าวโพดตัว ผู้ ดอกข้าวโพดเมีย

12 Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 12 ดอก มะละกอ ดอกมะละกอตัวเมียที่ได้รับการ ผสมพันธุ์แล้ว


ดาวน์โหลด ppt Science:Pl ant_2 Oraporn Yamsopa 1 ส่วนประกอบของ ดอก อรพร ยาม โสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google