งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group Acraniata (Protochordata) อ. แน็ต. Phylum Chordata 1. Notochord พัฒนามาจาก mesoderm มีในระยะใดระยะหนึ่งของ ชีวิต เป็นเซลล์ที่มีโพรงอยู่มาก (vacuolated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group Acraniata (Protochordata) อ. แน็ต. Phylum Chordata 1. Notochord พัฒนามาจาก mesoderm มีในระยะใดระยะหนึ่งของ ชีวิต เป็นเซลล์ที่มีโพรงอยู่มาก (vacuolated."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group Acraniata (Protochordata) อ. แน็ต

2 Phylum Chordata 1. Notochord พัฒนามาจาก mesoderm มีในระยะใดระยะหนึ่งของ ชีวิต เป็นเซลล์ที่มีโพรงอยู่มาก (vacuolated cell) และมีเยื่อเกี่ยวพันหุ้ม 2. Dorsal hollow nerve cord เส้นประสาทเจริญทางด้านหลัง 3. Pharyngeal gill slits ช่องที่ผนังคอ หอย เป็นทางผ่านของน้ำออกจากคอ หอย 4. Post-anal tail หางจะมีในระยะใด ระยะหนึ่งของชีวิต

3

4 Group Acraniata (Protochordata) Subphylum Urochordata Subphylum Cephalochordata Group Craniata Subphylum Vertebrata - Superclass Agnatha - Superclass Gnathostomata

5 Subphylum Urochordata (Tunicata) เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมด notochord พบใน ระยะตัวอ่อน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เกาะติด อาจอยู่เดี่ยว หรือเกาะกลุ่ม ตัวเป็นถุงและมีช่องเปิด 2 ช่อง เมื่อถูก รบกวนจะหดตัวและฉีดน้ำออก ผนังถุงที่หุ้มอวัยวะภายในเรียกว่า tunic มีช่องเปิดให้น้ำเข้า (incurrent siphon) ขนาดใหญ่อยู่เหนือช่องน้ำออก (excurrent siphon) น้ำและอาหารผ่านเข้าปากไปตามท่อ ทางเดินอาหาร น้ำออกจาก gill slit เข้าสู่ atrium รอบคอหอยและออกทางช่องน้ำ ออก

6 Adult Larva

7

8

9 Subphylum Cephalochordata คล้ายปลาแต่ไม่มีครีบข้าง ตัวโปร่งแสง ท้ายเรียวแหลม ไม่มีสมอง ด้านท้องของหัวคล้ายกรวยลึก เรียกว่า vestibule, เยื่อรอบ vestibule คือ oral hood มี oral tentacle อยู่ที่ ขอบ ด้านหลังมี dorsal fin ยาวเกือบตลอดตัว ตอนท้ายแผ่ออกเป็นครีบหาง (caudal fin) ที่ fin มีโครงร่างค้ำจุนภายในเรียงตัวใน ครีบเป็นแนวยาวเรียกว่า fin ray ชอบฝังตัวตั้งตรงในทราย มีเฉพาะส่วน หัวโผล่พ้นทราย

10 2 cm

11 Body wall 1.Epidermis เป็นเซลล์ผิวชั้นเดียว 2.Longitudinal muscle ที่แบ่งเป็นปล้องๆรูป ตัว < กล้ามเนื้อแต่ละปล้องแยกกันด้วย ผนังของเยื่อเกี่ยวพัน 3.Peritoneum บุด้านในของกล้ามเนื้อ

12 Nutrition 1. Mouth อยู่กึ่งกลางเยื่อ velum ที่ ตอนท้าย vestibule รอบปากด้านในมี velar tentacle ช่วยกรองไม่ให้วัตถุหยาบ ผ่านปาก รวมทั้งมี wheel organ ที่ oral hood ช่วยโบกน้ำให้หมุนวน 2. Pharynx ขนาดใหญ่แบนด้านข้าง ผนัง ด้านข้างมีช่องเปิดตามยาวคือ gill slit 3. Intestine ท่อยาวเปิดที่ส่วนท้ายบริเวณ ครีบหางด้านซ้ายลำตัว ตอนต้นมีแขนงยื่น ไปด้านหน้าข้างขวาสร้างน้ำย่อยคือ hepatic cecum

13

14 Skeleton and Nerve Notochord เป็นแท่งค้ำจุนร่างกาย เจริญ ทางด้านหลังเหนือทางเดินอาหารและยาว ตลอดตัว Dorsal nerve cord อยู่ด้านหลังและ ขนานไปกับ notochord ในเส้นประสาทมี eye spot รับแสงและ เรียงตลอดความยาว จุดตาด้านหน้ามี ขนาดใหญ่และพบหนาแน่นกว่าที่อื่น

15

16

17 Pikaia – 530 million years ago

18


ดาวน์โหลด ppt Group Acraniata (Protochordata) อ. แน็ต. Phylum Chordata 1. Notochord พัฒนามาจาก mesoderm มีในระยะใดระยะหนึ่งของ ชีวิต เป็นเซลล์ที่มีโพรงอยู่มาก (vacuolated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google