งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group Acraniata (Protochordata)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group Acraniata (Protochordata)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group Acraniata (Protochordata)
อ.แน็ต

2 Phylum Chordata 1. Notochord พัฒนามาจาก mesoderm มีในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิต เป็นเซลล์ที่มีโพรงอยู่มาก (vacuolated cell) และมีเยื่อเกี่ยวพันหุ้ม 2. Dorsal hollow nerve cord เส้นประสาทเจริญทางด้านหลัง 3. Pharyngeal gill slits ช่องที่ผนังคอหอย เป็นทางผ่านของน้ำออกจากคอหอย 4. Post-anal tail หางจะมีในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิต

3

4 Group Acraniata (Protochordata)
Subphylum Urochordata Subphylum Cephalochordata Group Craniata Subphylum Vertebrata - Superclass Agnatha - Superclass Gnathostomata

5 Subphylum Urochordata (Tunicata)
เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมด notochord พบในระยะตัวอ่อน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เกาะติด อาจอยู่เดี่ยวหรือเกาะกลุ่ม ตัวเป็นถุงและมีช่องเปิด 2 ช่อง เมื่อถูกรบกวนจะหดตัวและฉีดน้ำออก ผนังถุงที่หุ้มอวัยวะภายในเรียกว่า tunic มีช่องเปิดให้น้ำเข้า (incurrent siphon) ขนาดใหญ่อยู่เหนือช่องน้ำออก (excurrent siphon) น้ำและอาหารผ่านเข้าปากไปตามท่อทางเดินอาหาร น้ำออกจาก gill slit เข้าสู่ atrium รอบคอหอยและออกทางช่องน้ำออก

6 Adult Larva

7

8

9 Subphylum Cephalochordata
คล้ายปลาแต่ไม่มีครีบข้าง ตัวโปร่งแสง ท้ายเรียวแหลม ไม่มีสมอง ด้านท้องของหัวคล้ายกรวยลึกเรียกว่า vestibule, เยื่อรอบ vestibule คือ oral hood มี oral tentacle อยู่ที่ขอบ ด้านหลังมี dorsal fin ยาวเกือบตลอดตัว ตอนท้ายแผ่ออกเป็นครีบหาง (caudal fin) ที่ fin มีโครงร่างค้ำจุนภายในเรียงตัวในครีบเป็นแนวยาวเรียกว่า fin ray ชอบฝังตัวตั้งตรงในทราย มีเฉพาะส่วนหัวโผล่พ้นทราย

10 2 cm

11 Body wall Epidermis เป็นเซลล์ผิวชั้นเดียว
Longitudinal muscle ที่แบ่งเป็นปล้องๆรูปตัว< กล้ามเนื้อแต่ละปล้องแยกกันด้วยผนังของเยื่อเกี่ยวพัน Peritoneum บุด้านในของกล้ามเนื้อ

12 Nutrition Mouth อยู่กึ่งกลางเยื่อ velum ที่ตอนท้าย vestibule รอบปากด้านในมี velar tentacle ช่วยกรองไม่ให้วัตถุหยาบผ่านปาก รวมทั้งมี wheel organ ที่ oral hood ช่วยโบกน้ำให้หมุนวน Pharynx ขนาดใหญ่แบนด้านข้าง ผนังด้านข้างมีช่องเปิดตามยาวคือ gill slit Intestine ท่อยาวเปิดที่ส่วนท้ายบริเวณครีบหางด้านซ้ายลำตัว ตอนต้นมีแขนงยื่นไปด้านหน้าข้างขวาสร้างน้ำย่อยคือ hepatic cecum

13

14 Skeleton and Nerve Notochord เป็นแท่งค้ำจุนร่างกาย เจริญทางด้านหลังเหนือทางเดินอาหารและยาวตลอดตัว Dorsal nerve cord อยู่ด้านหลังและขนานไปกับ notochord ในเส้นประสาทมี eye spot รับแสงและเรียงตลอดความยาว จุดตาด้านหน้ามีขนาดใหญ่และพบหนาแน่นกว่าที่อื่น

15

16

17 Pikaia – 530 million years ago

18


ดาวน์โหลด ppt Group Acraniata (Protochordata)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google