งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการใช้ระบบทรัพย์สินถาวร คณะ / หน่วยงานต้องทำการกำหนดค่า • กำหนดข้อมูลงวดดำเนินการและประเภท เอกสาร • กำหนดค่าเริ่มต้น • ข้อมูลคณะกรรมการอนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการใช้ระบบทรัพย์สินถาวร คณะ / หน่วยงานต้องทำการกำหนดค่า • กำหนดข้อมูลงวดดำเนินการและประเภท เอกสาร • กำหนดค่าเริ่มต้น • ข้อมูลคณะกรรมการอนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ขั้นตอนการใช้ระบบทรัพย์สินถาวร คณะ / หน่วยงานต้องทำการกำหนดค่า • กำหนดข้อมูลงวดดำเนินการและประเภท เอกสาร • กำหนดค่าเริ่มต้น • ข้อมูลคณะกรรมการอนุมัติ

4

5

6

7

8

9 ทำการตรวจนับทรัพย์สินถาวร ที่อยู่ และลงบันทึก ใน บันทึกการสำรวจและตรวจ นับทรัพย์สิน

10 ลงบันทึกการ สำรวจครุภัณฑ์

11

12 ใส่สถานะครุภัณฑ์ ชำรุด / สูญ หาย / อื่นๆ

13

14

15

16

17 ลงวันที่สำรวจครุภัณฑ์ คงเหลือ ใส่รายชื่อคณะกรรมการ ตรวจนับ

18

19

20 เลือกรหัสสาขาวิชา / หน่วยงานย่อย ถ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบแยกตาม สาขาวิชาหรือหน่วยงานย่อย และ รายงานจำแนกตามสาขาวิชาหรือ หน่วยงานย่อย

21

22 การแก้ไข รายละเอียด ทรัพย์สิน

23 เลือกรหัสทรัพย์สิน

24 เลือกสิ่งที่ต้องการแก้ไข บันทึกเมื่อ เสร็จการ แก้ไข


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการใช้ระบบทรัพย์สินถาวร คณะ / หน่วยงานต้องทำการกำหนดค่า • กำหนดข้อมูลงวดดำเนินการและประเภท เอกสาร • กำหนดค่าเริ่มต้น • ข้อมูลคณะกรรมการอนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google