งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปี การศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบ รายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือก รอดำเนินการไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปี การศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบ รายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือก รอดำเนินการไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6  ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปี การศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบ รายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือก รอดำเนินการไว้ ให้ทำการเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาซึ่งอยู่ในเมนูโรงเรียนให้ เรียบร้อย  ถ้านักเรียนอยู่ในปี 2557 หมดทุกคน ( ไม่มีค้างปี 2556) ให้ ตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนที่ทำเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบ ผิดในรอบ สิ้นปี โดยแก้ไข ดังนี้  เลื่อนชั้นผิดให้ไปแก้ไขชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง  ซ้ำชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง  ทำจบออกผิด แต่จริง ๆ แล้วนักเรียนยังเรียนอยู่ให้ย้ายเข้ามาเอง ทีละคนไม่มีการกู้ข้อมูลให้ย้อนหลัง  แก้ไขห้องเรียน ( สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นแล้วต้องเปลี่ยนห้อง ) ได้ในเมนูทะเบียนนักเรียน

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ขั้นที่การดำเนินงานระยะเวลา 1 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ระบบ Data Management Center: DMC ( ข้อมูล ณ 10 มิ. ย.57) 1 – 20 มิ. ย.57 2 บันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMIS) ประกอบด้วย • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน • ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ( จัดทำข้อมูล 2 ครั้ง คือ มิ. ย. และ ต. ค.) • ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน • ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 1 – 30 มิ. ย.57 3 ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนภายใน 30 ส. ค.57 4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ปัจจุบัน ภายใน 30 ส. ค.57 5 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลการ เคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียน เสียชีวิต นักเรียนซ้ำซ้อนทางระบบ DMC ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ. ย.57) 1-20 พ. ย.57 6 บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ Data Management Center: DMC 1- 20 เม. ย.58

33

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt  ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปี การศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบ รายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือก รอดำเนินการไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google