งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Benchmarking) By : นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส. การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) David T Kearns อดีต CEO ของ Xerox (Benchmarking) หมายถึง กระบวนการวัด อย่างต่อเนื่องในเรื่องสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Benchmarking) By : นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส. การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) David T Kearns อดีต CEO ของ Xerox (Benchmarking) หมายถึง กระบวนการวัด อย่างต่อเนื่องในเรื่องสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Benchmarking) By : นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส

2 การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) David T Kearns อดีต CEO ของ Xerox (Benchmarking) หมายถึง กระบวนการวัด อย่างต่อเนื่องในเรื่องสินค้า บริการ และการปฏิบัติการ ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ที่แข็งแกร่งที่สุด หรือกับบริษัทอื่นๆที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำใน อุตสาหกรรม Benchmarking แปลตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “ การเทียบ สมรรถนะ หรือ การเทียบเคียง สมรรถนะ ”

3 เกิดขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ( ค. ศ.1950) ใช้ภาษาญี่ปุ่นว่า “Dentotsu” บุกเบิกโดย บริษัท Xerox USA ( ค. ศ.1979) ใช้ ภาษาอังกฤษว่า “ Benchmarking” ที่มา : Benchmarking Dentotsu Benchmarking Xerox Corporation สหรัฐอเมริกา ค. ศ.1979 ค. ศ.1950 ญี่ปุ่น

4 ประวัติ บริษัท Xerox USA  บริษัทซีร็อกซ์ เป็นผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก  เมื่อถึงปี 1970 สิทธิบัตรของเครื่องถ่ายเอกสาร หมดอายุลง ทำให้เกิดคู่แข่ง  บริษัท IBM ในญี่ปุ่น คู่แข่งสำคัญ ได้ผลิตสินค้า ในราคาถูกกว่า และคุณภาพสูงกว่า บริษัทซีร็อกซ์  ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงมาเหลือ เพียงครึ่งเดียว จนไม่สามารถสู้คู่แข่งได้ และ รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก  บริษัทซีร็อกซ์จึงได้นำการเทียบสมรรถนะมาใช้ ครั้งแรก อย่างเป็นรูปธรรม

5 หัวข้อการทำ Benchmarking ของ XEROX กิจกรรมที่ เปรียบเทียบ  ด้านการผลิต  ความปลอดภัยด้าน การผลิต  การวางผังภายใน โรงงาน  การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์  การจัดจำหน่าย  การออกบิลและการ เก็บเงิน  การบริหารคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ องค์กรที่ใช้ เปรียบเทียบ  Fuji xerox  ดูปองส์  คัมมินส์  ฮิวเล็ทท์ แพค การ์ด  แอล แอล บีน  อเมริกัน เอกซ์เพรส  โตโยต้า  ฟลอริด้า พาวเวอร์ แอนด์ไลท์

6 มากกว่าคู่แข่ง 30 เท่า  อัตราของเสีย......................................... มากกว่าคู่แข่ง 30 เท่า มากกว่าคู่แข่ง 3  ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์............. มากกว่าคู่แข่ง 3 เท่า มากกว่าคู่แข่ง 5 เท่า  เวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร.............. มากกว่าคู่แข่ง 5 เท่า มากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า  เวลาในการวางตลาดสินค้าใหม่........... มากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า มากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า  ใช้จำนวนพนักงาน …..............….......... มากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า จากการทำ Benchmarking ของ Xerox พบว่า : ผลการทำ Benchmarking ของ Xerox

7 ออสเตรเลีย 42% ของบริษัท ชั้นนำ 500 บริษัท (1992) สหรัฐอเมริกา 65% ของบริษัทชั้น นำ 1000 บริษัท (1992) อังกฤษ 78% ของบริษัท ชั้นนำ 1000 บริษัท (1994) สิงคโปร์ 40% ของบริษัทชั้นนำ 400 บริษัท (1997) ไทย 12% ขององค์กร ชั้นนำ 787 องค์กร (2002) การทำ Benchmarking ใน ประเทศต่างๆ ที่มา : สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ

8 ปัญหา / อุปสรรคที่พบในการ ทำ Benchmarking  ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง Benchmarking45 %  ขาดองค์กรกลางที่ช่วยในการทำ 35 %  ไม่สามารถหาองค์กรที่จะทำ BM ด้วย 32 %  ผู้บริหารไม่สนับสนุน 24 %  ขาดทรัพยากร 22 % ที่มา : สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ

9 ความแตกต่างของ คำ 3 คำ

10 Benchmarking ไม่ใช่ เฉพาะสิ่งเหล่านี้ • เพียงการวิเคราะห์คู่แข่งเท่านั้น • การเยี่ยมชมดูงาน • การลอกเลียนแบบ • การเข้าไปสืบความลับ

11 คือ เราจะแก้ไข จุดอ่อน ของเราได้อย่างไร ? Steps แรกในการทำ Benchmarking  แน่นอนว่า ไม่มีใคร หรือองค์กรใด ดีครบถ้วน สมบูรณ์แบบไปหมดทุกเรื่อง ปัญหาที่ต้องถามก็คือ จุดอ่อนของเรา คืออะไร และ เราพร้อมที่จะแก้ไข หรือไม่ ?!? และ ควรจะแก้ไขอย่างไร ?!?

12 The 4 key Steps to World Class Universities Where are we ? Who is the best ? How do they do it ? How can we do it better ? Assessment - KPI Best Practices Q-naireInterview Site Visits, etc. Improveme nt to achieve Best Practices

13 จำให้ดี ส่วนนี้ สำคัญ ที่สุด Benchmarking ช่วยตอบ คำถามต่อไปนี้ 1. เราอยู่ที่ตำแหน่งไหนในธุรกิจ = วิเคราะห์จุดอ่อนของตนเอง 2. ใครเป็นคนเก่งที่สุด = เลือกองค์กรที่ ต้องการเทียบสมรรถนะ 3. คนที่เก่งที่สุดเขาเป็นอย่างไร = ศึกษาวิธีการดำเนินการ “ เขา ” 4. เราจะทำอย่างไรให้เก่งกว่าเขา = นำ ข้อมูลมาพัฒนาให้ดีกว่า

14 การ ปฏิบัติ ตัว วัด การ ปฏิบัติ ตัววัด 80-90 % 10-20 % 80-90 % 10-20 % แนวคิดที่ถูกต้องของ Benchmarking

15 ประเภทของ Benchmarking  พอลล์ เจมส์ โรแบร์ แบ่งประเภท Benchmarking ไว้ 4 ประเภท ก ) แบบเปรียบเทียบภายใน (Internal Benchmarking) ข ) แบบเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Competitive Benchmarking) ค ) แบบเปรียบเทียบเฉพาะกิจกรรม (Functional Benchmarking) ง ) แบบเปรียบเทียบแบบทั่วไป (Generic Benchmarking)

16 Internal BMK ( ภายในองค์กรเดียวกัน ) •External BMK ( ต่าง องค์กรกัน ) • Competitive BMK ( คู่แข่ง ) • Industry BMK ( อุตสาหกรรมเดียวกัน ) • Generic BMK ( ข้าม ห้วย ) การแบ่งตามคู่เปรียบเทียบ

17 จากกรณีที่บริษัทโคโนโค ( ประเทศไทย ) ได้ ออกมาประกาศผลการประมูลขายปั๊มน้ำมันเจ็ท 147 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมาเลเซีย โดยมีบริษัท ปตท. ให้ความสนใจในการทุ่มเงินกว่า 9,600 ล้าน บาท เข้ามาเทคโอเวอร์ ซึ่งสาเหตุในการขายกิจการ ของปั๊มเจ็ท เนื่องจากเริ่มมีการขาดทุนสะสม เพราะไม่มี โรงกลั่นน้ำมันของตัวเอง เมื่อขายน้ำมันแล้ว ได้ค่า การตลาดน้อย เกิดผลกำไรน้อย อีกทั้งประเด็นการขาย กิจการเจ็ท เกิดขึ้นตามสูตรของการทำธุรกิจ คือ เมื่อขึ้น สู่ จุดสูงสุดแล้ว จึงต้องการปล่อย เพื่อทำ กำไร อย่างไรก็ตาม ร้านค้าภายในปั๊มเจ็ทก็ยังทำกำไรที่ ดีอยู่ เมื่อมองดูภาพรวมแล้ว ปั๊มเจ็ทก็ยังค่อนข้าง สวยงาม เพียงแต่ว่า ถ้าต้องการสู้ต่อไปในระยะยาว คง จะต้องเหนื่อย และมีความลำบากมากยิ่งขึ้นในอนาคต ที่มา : สยามธุรกิจ ฉบับที่ 786 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2550 กรณีศึกษา

18 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt (Benchmarking) By : นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส. การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) David T Kearns อดีต CEO ของ Xerox (Benchmarking) หมายถึง กระบวนการวัด อย่างต่อเนื่องในเรื่องสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google