งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal)
โดย บำรุง มีเอี่ยม ; 14-Sep’ 2010 มูลเหตุที่นำเสนอ ตรวจพบสัญลักษณ์ Instrument บนP&ID ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ กับของทาง Instrument เช่น Field Bus Signal จะมี วงกลมทึบและ วงกลมกลวงใส และเส้นต้องไม่ต่อกับวงกลม ต้องมีระยะห่างด้วย และ Pneumatic Signal สัญญาณลม จะต้องมีขีด 2 ขีดไม่ใช่เส้นทึบเส้นเดียว

2 การป้องกันความผิดพลาดจากการเขียน
เรียนรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน Symbol ของ P&ID ของแต่ละ Plant ตรวจสอบข้อมูลก่อนเขียน…(สอบถามจาก Process/Instrument)

3 BASIC INSTRUMENTATION & DCS
SYMBOL DESCRIPTION ITEM CONNECTION TO PROCESS 1 UNDIFINED SIGNAL 2 3 PNEUMATIC SIGNAL 4 ELECTRIC SIGNAL

4 BASIC INSTRUMENTATION & DCS
ITEM SYMBOL DESCRIPTION ELECTRO MAGNETIC OR SONIC AND RADIATION SIGNAL 5 INTERNAL SYSTEM LINK ( SOFTWARE OR DATA ) 6 7 ELECTRIC BINARY SIGNAL 8 HYDROLIC SIGNAL

5 Ex for UUCP symbol

6 Ex for UUCP P&ID ไม่ถูกต้อง(ไม่ตรงตามสัญลักษณ์)

7 Ex for WTS P&ID ไม่ถูกต้อง(ไม่ตรงตามสัญลักษณ์)


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google