งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal) • ตรวจพบสัญลักษณ์ Instrument บน P&ID ไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ กับของทาง Instrument เช่น Field Bus Signal จะมี วงกลมทึบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal) • ตรวจพบสัญลักษณ์ Instrument บน P&ID ไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ กับของทาง Instrument เช่น Field Bus Signal จะมี วงกลมทึบและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal) • ตรวจพบสัญลักษณ์ Instrument บน P&ID ไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ กับของทาง Instrument เช่น Field Bus Signal จะมี วงกลมทึบและ วงกลมกลวงใส และเส้นต้องไม่ต่อกับวงกลม ต้องมีระยะห่างด้วย และ Pneumatic Signal สัญญาณลม จะต้องมีขีด 2 ขีดไม่ใช่เส้นทึบเส้น เดียว มูลเหตุที่ นำเสนอ โดย บำรุง มีเอี่ยม ; 14- Sep’ 2010

2 • เรียนรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน Symbol ของ P&ID ของ แต่ละ Plant • ตรวจสอบข้อมูลก่อนเขียน …( สอบถามจาก Process/Instrument ) การป้องกันความผิดพลาด จากการเขียน

3 BASIC INSTRUMENTATION & DCS SYMB OL DESCRIPTIONITEM CONNECTION TO PROCESS 1 4 ELECTRIC SIGNAL UNDIFINED SIGNAL 2 3 PNEUMATIC SIGNAL

4 BASIC INSTRUMENTATION & DCS ITEMSYMB OL DESCRIPTION 7 ELECTRIC BINARY SIGNAL ELECTRO MAGNETIC OR SONIC AND RADIATION SIGNAL 5 INTERNAL SYSTEM LINK ( SOFTWARE OR DATA ) 6 8 HYDROLIC SIGNAL

5 Ex for UUCP symbol

6 ไม่ถูกต้อง ( ไม่ตรงตาม สัญลักษณ์ ) Ex for UUCP P&ID

7 ไม่ถูกต้อง ( ไม่ตรงตาม สัญลักษณ์ ) Ex for WTS P&ID


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์บน P&ID (Instrument Signal) • ตรวจพบสัญลักษณ์ Instrument บน P&ID ไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ กับของทาง Instrument เช่น Field Bus Signal จะมี วงกลมทึบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google