งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

34 ประจุ +Q ถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ประจุ +q ตอนแรกอยู่ห่าง จาก +Q เป็นระยะ r 1 ต่อมา เคลื่อนที่ตามเส้นทางในรูป เป็นระยะ R จนมาอยู่ที่ระยะห่างจาก +Q เป็นระยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "34 ประจุ +Q ถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ประจุ +q ตอนแรกอยู่ห่าง จาก +Q เป็นระยะ r 1 ต่อมา เคลื่อนที่ตามเส้นทางในรูป เป็นระยะ R จนมาอยู่ที่ระยะห่างจาก +Q เป็นระยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 34 ประจุ +Q ถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ประจุ +q ตอนแรกอยู่ห่าง จาก +Q เป็นระยะ r 1 ต่อมา เคลื่อนที่ตามเส้นทางในรูป เป็นระยะ R จนมาอยู่ที่ระยะห่างจาก +Q เป็นระยะ r 2 พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลง ตามข้อใด ? 1. 2. 3. 4. 5.

2 พลังงานศักย์ของประจุหลายตัว ประจุ Q 1 กับประจุ Q 2 อยู่ห่างกัน d เมื่อเอาประจุ q จากระยะอนันต์มาวางให้ห่างประจุ 2 ตัวแรกเป็น ระยะ d เท่ากัน พลังงานศักย์ของระบบมีค่า เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ? Q1Q1 Q2Q2 d q d d

3 พลังงานศักย์ของระบบประจุที่เหมือนกัน 3 ตัว โดยแต่ละตัวอยู่ห่าง เท่า ๆ กัน d มีค่าเท่าใด 1) 0 2) 3) 4) 5) QQ d Q dd งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวที่สองมาวาง : งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวแรกมาวาง : U 1 = 0 งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวที่สองมาวาง : Q Q d d Q d

4 พลังงานศักย์ของระบบประจุ 3 ตัวขนาดประจุเท่ากัน โดย 2 ตัวเป็น ประจุบวกแต่อีกตัวเป็นประจุลบ โดยแต่ละตัวอยู่ห่างเท่า ๆ กัน d มี ค่าเท่าใด 1) 0 2) 3) 4) 5) Q -Q d Q dd

5 ศักย์ไฟฟ้า Electric Potential ค่าพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไปของประจุ q เมื่อเคลื่อนจาก a ไป b ในสนามไฟฟ้าคือ : ตอนนี้เราจะนิยามปริมาณใหม่ที่ไม่ขึ้นกับ q แต่เป็นปริมาณที่ ขึ้นกับตำแหน่งคือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด a กับ b ว่า คือพลังงานศักย์ต่อหน่วยประจุ คล้ายกับนิยามของสนามไฟฟ้า :

6 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้า พิจารณาจุด 3 จุด A, B, กับ C ในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีค่าคง ตัวดังรูป ความต่างศักย์ระหว่างจุด C กับ A (  V AC = V C - V A ) มีค่า เป็นอย่างไร ? (1)  V AC 0 D xx

7 A B D V คงตัว !! ถ้าสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ในบริเวณหนึ่ง แสดงว่า ศักย์ไฟฟ้าบริเวณนั้นมีค่าเป็นอย่างไร ? 1. เป็นศูนย์ด้วย 2. เป็นศูนย์ที่อย่างน้อยจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น 3. มีค่าคงตัวในบริเวณนั้น 4. บอกไม่ได้เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอ

8 ศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ r ห่างจาก จุดประจุ Q มีค่า

9 การสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า หาค่าศักย์ไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้าโดยการอินทิเกรต : หาค่าสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้าโดยการอนุพันธ์ ระบบพิกัด x, y, z:

10 ค่าศักย์ไฟฟ้าที่บริเวณหนึ่งขึ้นกับตำแหน่ง x เป็น ดังภาพ : ที่จุดใด สนามไฟฟ้ามีขนาดมากที่สุด ? 1) A.2) B.3) C.4) D.

11 ค่าศักย์ไฟฟ้าที่บริเวณหนึ่งขึ้นกับตำแหน่ง x เป็น ดังภาพ : ที่จุดใด สนามไฟฟ้าชี้ไปทาง –x ? 1) A.2) B.3) C.4) D.

12 ผิวสมศักย์ Equipotentials จุดบนผิวสมศักย์ มีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน Equipotentials produced by a point charge ผิวสมศักย์ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า เสมอ ความถี่ระหว่างเส้นหรือผิวสมศักย์ แปรตามความเข้มสนามไฟฟ้า

13 ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง ( เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ ) กับเส้นสม ศักย์ ( เส้นประ ) ในบริเวณหนึ่ง จุดใด ความเข้มสนามมีค่าน้อยที่สุด ? 1) A.2) B.3) C.4) D.

14 08 A B C D A B C D เปรียบเทียบงานที่ทำในการเคลื่อนประจุจาก A ไป B กับ จาก C ไป D งานที่ทำระหว่างจุดใดมีค่ามากกว่ากัน ? 1. จาก A ถึง B2. จาก C ถึง D 3. เท่ากัน 4. บอกไม่ได้ทันทีต้องนั่งคำนวณ ก่อน ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง ( เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ ) กับเส้นสม ศักย์ ( เส้นประ ) ในบริเวณหนึ่ง

15 08 A B C D A B C D เปรียบเทียบงานที่ทำในการเคลื่อนประจุจาก A ไป B กับ จาก A ไป D งานที่ทำระหว่างจุดใดมีค่ามากกว่ากัน ? 1. จาก A ถึง B2. จาก A ถึง D 3. เท่ากัน 4. บอกไม่ได้ทันทีต้องนั่งคำนวณ ก่อน ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง ( เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ ) กับเส้นสม ศักย์ ( เส้นประ ) ในบริเวณหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt 34 ประจุ +Q ถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ประจุ +q ตอนแรกอยู่ห่าง จาก +Q เป็นระยะ r 1 ต่อมา เคลื่อนที่ตามเส้นทางในรูป เป็นระยะ R จนมาอยู่ที่ระยะห่างจาก +Q เป็นระยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google