งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I/O Interfacing :: x86, ISA Bus. Topics •Basic Interfacing •Diagram •ISA Bus •Timing Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I/O Interfacing :: x86, ISA Bus. Topics •Basic Interfacing •Diagram •ISA Bus •Timing Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 I/O Interfacing :: x86, ISA Bus

2 Topics •Basic Interfacing •Diagram •ISA Bus •Timing Diagram

3 Basic Diagram

4 8088 : Demultiplexed Bus Configuration

5 ลำดับขั้นตอนการออกแบบ • เขียน I/O Map ของ Microprocessor ว่า ณ. ปัจจุบันมี I/O อยู่ ตำแหน่งใดของระบบบ้าง • เขียน Address ของ I/O ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ เพื่อ ทำการ Decode • หาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณของ Microprocessor ในการติดต่อกับอุปกรณ์นั้น ๆ • เขียนวงจรทั้งหมด

6 เลือก Address เขียนเป็น Logic expression

7

8

9 สัญญาณ I/O Write และ Read

10 Interfacing Example : Basic I/O

11 Basic System Timing

12 RAM : 6116

13 TTLs 138, 139, 245, 374

14 Interfacing Example : RAM

15 ISA Bus (A-B)

16 ISA Bus (C-D)

17 ISA Bus

18 PC Ports

19 Memory Map I/O • คือการติดต่อกับอุปกรณ์ I/O ตามปรกติ โดยนำเอา ตำแหน่งของหน่วยความจำ ตำแหน่งใดตำแหน่ง หนึ่ง มาทำเป็น I/O • ข้อมูลจะติดต่อผ่านทาง System Data Bus เหมือนเดิม ตำแหน่งของ I/O ที่ต้องการจะติดต่อ จะอ้างได้ 16 bits • สัญญาณที่ใช้ในการติดต่อ จะเหมือนกับการติดต่อ กับหน่วยความจำ คือ MREQ, WR, RD

20 WireWrap

21

22 WireWrap : Wrapping

23 WireWrap :


ดาวน์โหลด ppt I/O Interfacing :: x86, ISA Bus. Topics •Basic Interfacing •Diagram •ISA Bus •Timing Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google