งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 Even parity means an n-bit input has an even number of 1s. Odd parity means an n-bit input has an odd number of 1s. 1111 0000 1111 0011 Even parity 1111.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 Even parity means an n-bit input has an even number of 1s. Odd parity means an n-bit input has an odd number of 1s. 1111 0000 1111 0011 Even parity 1111."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 Even parity means an n-bit input has an even number of 1s. Odd parity means an n-bit input has an odd number of 1s. 1111 0000 1111 0011 Even parity 1111 0000 1111 1011 Odd parity One way to check for errors when binary data is transmitted over telephone lines or other communication paths is to use an parity generator at the transmitting end and parity checker at the receiving end. EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system.

2 4

3 4 InputOutput  of H ’ at X 7 to X 0 evenodd  even  odd Even Odd Even Odd X HHLLHLHHLLHL LLHHHLLLHHHL HLLHLHHLLHLH LHHLLHLHHLLH

4 4 EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system. 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 G H A B C D E F Vcc GND  ODD OUTPUT  EVEN OUTPUT ODD INPUT EVEN INPUT INPUTS

5 4

6 4 วงจรเลือกสัญญาณ (Multiplexer) จะรับอินพุทมาเป็นจำนวน n inputs เมื่อเลือกสัญญาณแล้วจะได้เอาท์พุทออกไปเป็นจำนวน 1 output ซึ่งจำนวนเอาท์พุทจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนของ ตัวเลือกสัญญาณ (Selector) คือ n = 2 m โดย m คือจำนวนบิท ของตัวเลือกสัญญาณ และทางด้านวงจรแยกสัญญาณ (Demultiplexer) ก็จะรับสัญญาณจากเอาท์พุทของวงจรเลือก สัญญาณมาเป็นจำนวน 1 input เพื่อแยกสัญญาณออกไปเป็น n outputs ตามเดิม จะได้จำนวนเอาท์พุทซึ่งมีความสัมพันธ์กับ จำนวนของตัวเลือกสัญญาณ คือ n = 2 m เช่นเดียวกัน

7 4

8 4

9 4


ดาวน์โหลด ppt 4 Even parity means an n-bit input has an even number of 1s. Odd parity means an n-bit input has an odd number of 1s. 1111 0000 1111 0011 Even parity 1111.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google