งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARITY GENERATOR & CHECKER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARITY GENERATOR & CHECKER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PARITY GENERATOR & CHECKER
Even parity means an n-bit input has an even number of 1s. Odd parity means an n-bit input has an odd number of 1s. Even parity Odd parity One way to check for errors when binary data is transmitted over telephone lines or other communication paths is to use an parity generator at the transmitting end and parity checker at the receiving end. EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system.

2 Application EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system.

3 THE 74180 S of H’ at X7 to X0 S even S odd
EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system. Input Output S of H’ at X7 to X0 even odd S even S odd Even Odd X H L

4 THE 74180 EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system. 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 G H A B C D E F Vcc GND S ODD OUTPUT S EVEN ODD INPUT EVEN INPUTS

5 DATA SELECTOR

6 DATA SELECTOR วงจรเลือกสัญญาณ (Multiplexer) จะรับอินพุทมาเป็นจำนวน n inputs เมื่อเลือกสัญญาณแล้วจะได้เอาท์พุทออกไปเป็นจำนวน 1 output ซึ่งจำนวนเอาท์พุทจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนของตัวเลือกสัญญาณ(Selector) คือ n = 2m โดย m คือจำนวนบิทของตัวเลือกสัญญาณ และทางด้านวงจรแยกสัญญาณ (Demultiplexer) ก็จะรับสัญญาณจากเอาท์พุทของวงจรเลือกสัญญาณมาเป็นจำนวน 1 input เพื่อแยกสัญญาณออกไปเป็น n outputs ตามเดิม จะได้จำนวนเอาท์พุทซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนของตัวเลือกสัญญาณ คือ n = 2m เช่นเดียวกัน

7 DATA SELECTOR

8

9 THE 74180


ดาวน์โหลด ppt PARITY GENERATOR & CHECKER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google