งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3  ความสามารถใน การใช้งาน. 2  ตัวอย่างของ user interface (UI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3  ความสามารถใน การใช้งาน. 2  ตัวอย่างของ user interface (UI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3  ความสามารถใน การใช้งาน

2 2  ตัวอย่างของ user interface (UI)

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7  Interface Stupidity -

8 8

9 9

10 10 3.1 ความสำคัญของ User Interface  User Interface มีผลอย่างมากกับทัศนคติที่มี ต่อซอฟท์แวร์นั้นๆ ซอฟท์แวร์ใช้งานง่ายย่อมขายได้ดีกว่า ซอฟท์แวร์ใช้งานง่ายย่อมขายได้ดีกว่า ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานไม่ได้ย่อมไร้ความสนใจ ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานไม่ได้ย่อมไร้ความสนใจ  ทัศนคติ บางครั้งแค่ผิดเผิน ผู้ใช้โทษตัวเองทั้งๆที่ UI นั้นคือปัญหา ผู้ใช้โทษตัวเองทั้งๆที่ UI นั้นคือปัญหา คนใช้อาจไม่ใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้ซื้อ คนใช้อาจไม่ใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้ซื้อ

11 11 การออกแบบ User Interface นั้น ยาก  คุณไม่ใช่ผู้ใช้ SE,SA มักใช้สื่อสารระหว่างนักเขียนโปรแกรม SE,SA มักใช้สื่อสารระหว่างนักเขียนโปรแกรม UI ใช้สื่อสารกับ User UI ใช้สื่อสารกับ User  ผู้ใช้ถูกเสมอ ปัญหาความไม่สม่ำเสมอคือปัญหาของระบบ ปัญหาความไม่สม่ำเสมอคือปัญหาของระบบ  แต่จริงๆ แล้วผู้ใช้มักถูกเสมอ ผู้ใช้ไม่ใช่นักออกแบบ ผู้ใช้ไม่ใช่นักออกแบบ

12 12 การออกแบบ User Interface นั้น ยาก ( ต่อ )  การออกแบบ User Interface นั้นใช้ความ พยายามสูง  การออกแบบ User Interface นั้นใช้ ~50% ของ เวลาในการออกแบบ เวลาในการออกแบบ เวลาในการสร้าง เวลาในการสร้าง เวลาในการบำรุงรักษา เวลาในการบำรุงรักษา ขนาดของ Code ขนาดของ Code

13 13 ความสามารถในการใช้งาน : นิยาม  ความสามารถในการใช้งาน (Usability): ความสามารถที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของซอฟท์แวร์ได้ดี  มิติของความสามารถในการใช้งาน ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการจดจำ ความสามารถในการจดจำ ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ

14 14 ความสำคัญของมิติต่างๆของ ความสามารถในการใช้งาน  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ประสบการณ์ต่ำ : ต้องการให้เรียนรู้ง่าย ประสบการณ์ต่ำ : ต้องการให้เรียนรู้ง่าย ใช้ไม่บ่อย : ต้องการให้จำการใช้งานง่าย ใช้ไม่บ่อย : ต้องการให้จำการใช้งานง่าย ผู้เชี่ยวชาญ : ต้องการประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญ : ต้องการประสิทธิภาพ  แต่ผู้ใช้แต่ละคนย่อมต่างกัน ประสบการณ์ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้

15 15 ความสามารถในการใช้งาน : เป็นส่วน หนึ่งของระบบ  นักออกแบบมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากมาย หน้าที่ของโปรแกรม หน้าที่ของโปรแกรม ความเร็ว ความเร็ว ราคา ราคา ความปลอดภัย ความปลอดภัย ความสามารถในการใช้งาน ความสามารถในการใช้งาน ขนาด ขนาด เสถียรภาพ เสถียรภาพ มารตฐาน มารตฐาน

16 16 กระบวนการวิศวกรรมความสามารถใน การใช้งาน Design Implementation Evaluation  การวิเคราะห์งาน  คำแนะนำในการ ออกแบบ  การทำต้นแบบ  เทคนิคการสร้าง GUI  การประเมินแบบ เชี่ยวชาญ  การประเมิน แบบจำลองผู้ใช้  การประเมินแบบ สังเกตุ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3  ความสามารถใน การใช้งาน. 2  ตัวอย่างของ user interface (UI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google