งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electric force and Electric field. Properties of electric charge ชนิดประจุ  positive and negative ประจุเหมือนกัน ผลักกัน (Repel) ต่างกัน ดูดกัน (Attract)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electric force and Electric field. Properties of electric charge ชนิดประจุ  positive and negative ประจุเหมือนกัน ผลักกัน (Repel) ต่างกัน ดูดกัน (Attract)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electric force and Electric field

2 Properties of electric charge ชนิดประจุ  positive and negative ประจุเหมือนกัน ผลักกัน (Repel) ต่างกัน ดูดกัน (Attract) ประจุเป็นปริมาณ quantized q = Ne สามารถเขียนสัญลักษณ์ หน่วยเป็น Coulomb (C) +-

3 คำถาม เมื่อนำวัตถุ A ใกล้กับ B พบว่าดูดกัน เมื่อนำวัตถุ B ใกล้กับวัตถุ C พบว่าผลักกัน ให้ สรุปเกี่ยวกับชนิดประจุของวัตถุ ทั้งสาม Properties of electric charge

4 การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า (Charging objects) การถ่ายเทประจุ (charged transference) การเหนี่ยวนำ (Induction)  โพลาไรเซชัน (Polarization)

5 Electrostatic in nature

6  เมื่อถอดเสื้อไนลอนเมื่ออากาศแห้งมีเสียงเปรี๊ยะๆ  รู้สึกไฟกระตุกถ้าใช้มือแตะที่รถเข็นใน Supermarket  รถบรรทุกน้ำมันต้องมีระบบสายดิน  ลูกโป่งติดผนังได้ชั่วคราว  ฝุ่นเกาะกระจก หรือหน้าจอทีวีโดยเฉพาะวันอากาศ แห้ง  จุดบัดกรีในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรมีส่วนแหลม คม Electrostatic in nature; Why?

7 กฏของคูลอมบ์ (Coulomb’s law) + q1q1 + q2q2 + q1q1 - q2q2 แรงคู่ ปฏิกิริยา

8 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge) -q 2 +q 1 +q 3 a a Ex1 กำหนดให้ q 1 = q 3 = 5.0  C และ q 2 = - 2.0  C และ a = 0.1 เมตร จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ q 3 ( ตอบ N)

9 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge) Ex2 จะต้องวางประจุ ตรงตำแหน่งใดจึงจะทำให้ แรงลัพธ์ที่กระทำกับ q 3 เป็น 0 เมื่อ q 1 = 15.0  C อยู่ที่ตำแหน่ง x = 2a m และ q 2 = 6.0  C อยู่ที่จุดกำเนิด (origin) -q 3 +q 2 +q 1 2a

10 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge) -q 3 Ex 3 ทรงกลมเล็กๆ มีประจุเหมือนกันทุกประการมวล เท่ากับ 3.0  10 -2 kg แขวนและอยู่ในสมดุลดังรูป ถ้า ความยาวเชือกแต่ละข้างยาว L = 0.15 m มุมจาก แนวดิ่งเป็น  = 5.0 0

11 สนามไฟฟ้า (Electric field)

12 สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ (Point charge) +q 1 -q 2 0.40 m 0.30 m P

13 สนามไฟฟ้าเนื่องจาก Electric dipole +q -q a a  

14 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจาย สม่ำเสมอเชิงเส้น (Uniform line charge) P

15 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจาย สม่ำเสมอเป็นวงแหวน (Uniform line charge)


ดาวน์โหลด ppt Electric force and Electric field. Properties of electric charge ชนิดประจุ  positive and negative ประจุเหมือนกัน ผลักกัน (Repel) ต่างกัน ดูดกัน (Attract)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google