งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.4 Stoke’s Theorem. Divergent of Curl ของ Vector field เท่ากับอะไร ถ้าเราใช้ Stoke’s theorem กับด้านซ้ายของสมการ จะต้องหา close path ที่ล้อม close surface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.4 Stoke’s Theorem. Divergent of Curl ของ Vector field เท่ากับอะไร ถ้าเราใช้ Stoke’s theorem กับด้านซ้ายของสมการ จะต้องหา close path ที่ล้อม close surface."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8.4 Stoke’s Theorem

2 Divergent of Curl ของ Vector field เท่ากับอะไร ถ้าเราใช้ Stoke’s theorem กับด้านซ้ายของสมการ จะต้องหา close path ที่ล้อม close surface ให้ได้ แล้วจะเป็นเส้นทางปิดใด.......................................................................................... ยังมีต่อ.....

3 8.5 Magnetic flux and magnetic density เมื่อระบบสนามไฟฟ้ามี flux ไฟฟ้าที่มีทิศทางตาม สนามไฟฟ้า ในสนามแม่เหล็กก็เช่นเดียวกัน หน่วยคือ Wb/m 2 หรือ Tesla (T) Permeability of free space Magnetic flux จะเห็นได้ว่าคล้ายกับ Electric flux เส้นฟลักซ์แม่เหล็กจะมีทิศทางตามสนามแม่เหล็ก เช่นกัน ดังนั้นเส้นฟลักซ์แม่เหล็กจึงต้องเป็นเส้นที่วนกลับมา ที่เดิมดังนั้น พิจารณาฟลักซ์ที่ ผ่านผิวปิดใดๆ

4 ดังนั้นเมื่อพิจารณา Divergence เมื่อเทียบกับระบบ สนามไฟฟ้า คำถามนี้จะตอบได้ใน หัวข้อหน้า สรุปสูตรในแบบ อินทริกรัลได้ดังนี้

5 Ex หาฟลักซ์แม่เหล็ก ในช่วง 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1951609/slides/slide_5.jpg", "name": "Ex หาฟลักซ์แม่เหล็ก ในช่วง 0

6 8.6 The scalar and vector magnetic potentials เมื่อสนามไฟฟ้าสามารถเขียนสนามในรูปของการ grad of scalar field ได้สนามแม่เหล็กก็เช่นเดียวกัน เรา ให้ แต่ จาก vector identity curl of grad เท่ากับศูนย์ ดัง นั้น ดังนั้นบริเวณใดมี V m ได้ตรง นั้นต้องไม่มีการนำพากระแส และสามารถหา V m จาการแก้ สมการลาปลาส หน่วยของมัน คือ อะไร เรา ให้

7 Ex จากระบบกระแสดังรูป จงหา V m V m มีที่บริเวณ a<ρ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1951609/slides/slide_7.jpg", "name": "Ex จากระบบกระแสดังรูป จงหา V m V m มีที่บริเวณ a<ρ

8 จะเห็นได้ว่าศักย์สเกลาร์แม่เหล็ก (V m ) หาได้ที่บริเวณที่ ไม่มีการนำพากระแสเท่านั้น แตกต่างกับศักย์ไฟฟ้า สามารถหาค่าได้ทุกบริเวณ ( ทั้งบริเวณที่มีระบบประจุ และไม่มีระบบประจุ ) เมื่อพิจารณาความต่างศักย์สเกลาร์แม่เหล็ก (V m,ab ) จะหา ได้เหมือนกับสนามไฟฟ้าเพียงแต่การอินทริกรัลจะต้อง ขึ้นกับเส้นทางด้วยเพราะสนามแม่เหล็กไม่เป็นสนาม อนุรักษ์ จากตัวอย่างที่แล้ว ถ้ากำหนดโดเมนของφให้จำกัด – ¶ < φ < ¶ ศักย์สเกลาร์แม่เหล็ก (V m ) จะหาได้เป็นค่า เชิงเดี่ยว

9 Vector magnetic potential ในเมื่อศักย์สเกลาร์แม่เหล็ก (V m ) หาได้ที่บริเวณที่ไม่มี การนำพากระแสเท่านั้น เรามาลองพิจารณาปริมาณหนึ่ง ที่เกิดจากอีกปริมาณหนึ่งดังนี้จาก ใ ห้ เพราะ grad of curl เท่ากับศูนย์ดังนั้น จึงคาดว่า B เกิดจากการหมุนวนของ อีกปริมาณหนึ่งดังนั้น เมื่อนำ Biot Savart’s law แทนด้านขวา แล้วจัดเทอม ( รายละเอียดอ่านได้จาก หัวข้อ 8.7 ในหนังสือ Hayt ไ ด้ จะเห็นว่าคล้ายกับ ศักย์ไฟฟ้ามาก เราเรียกปริมาณนี้ว่าศักย์เวกเตอร์ แม่เหล็ก

10 พิจารณาการนำพากระแส Idz ดังรูป การหา H จาก A ได้ค่า ออกมาเท่ากันกับการหาโดย ใช้ Biot Savart’s law เนื่องจาก Differential current element มีหลาย แบบดังนั้น


ดาวน์โหลด ppt 8.4 Stoke’s Theorem. Divergent of Curl ของ Vector field เท่ากับอะไร ถ้าเราใช้ Stoke’s theorem กับด้านซ้ายของสมการ จะต้องหา close path ที่ล้อม close surface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google