งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electric field line Electric flux Gauss’s law. 2 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electric field line Electric flux Gauss’s law. 2 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electric field line Electric flux Gauss’s law

2 2 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)

3 3

4 4

5 5 Link:http://www.mwit. ac.th/~physicslab/appl et_02/part3/chapter25 e_potential/01- electric_field/FieldLines.html Link:http://www.mwit. ac.th/~physicslab/appl et_02/part3/chapter25 e_potential/02- forcefield/forcefield.ht ml

6 6 เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนแผ่นอนันต์ ขนานกัน กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุใน สนามไฟฟ้า ++++++++++++++++++ ------------ ++++++++++++++++++ - - - -

7 7

8 8 “Wiring particle trap” อุปกรณ์การทดลอง ฟิสิกส์เกี่ยวกับ ฟิสิกส์ ของอนุภาค (particle physics) เพื่อวิเคราะห์ วิถีการเคลื่อนที่ของ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์ ของ Oxford University

9 9 ฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric flux) ฟลักซ์ไฟฟ้า (  E ) http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/electricforcesfields/electricforcesfields.html

10 10 ฟลักซ์ไฟฟ้า Link : http://web.ncf.ca/ch865/englishdescr/ElectricFlux.html

11 11 Net electric flux Electric flux

12 12 กฎของเกาส์ (Gauss’s law)

13 13

14 14 กฎของเกาส์กับสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุด ประจุ

15 15 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบน ตัวนำไฟฟ้า

16 16 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำไฟฟ้า + + + + + + + + + + + A

17 17 ประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอแบบเส้น (Line charge)

18 18 ประจุกระจายบนแผ่นระนาบที่ไม่ใช่ ตัวนำ


ดาวน์โหลด ppt Electric field line Electric flux Gauss’s law. 2 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google