งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ. ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา (R&D)  Research and Development ส่งผลต่อการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ. ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา (R&D)  Research and Development ส่งผลต่อการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา (R&D)  Research and Development ส่งผลต่อการผลิต

3 การจัดอันดับบริษัทที่ลงทุนการ วิจัยและพัฒนา

4 อุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับ R&D

5 วิธีการหรือแนวทางใหม่ของ ระบบ R&D  สิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ของอเมริกา คือ การที่บริษัทคอมพิวเตอร์ได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแนว หน้าของประเทศ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  สำหรับญี่ปุ่นใช้วิธีการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ ในการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6 เมืองหลวงนวัตกรรมไอทีของโลก : ซิลิคอน วอลเลย์

7 ส่วนแบ่งการตลาดระดับโลกใน อุตสาหกรรมหน่วยความจำ  Global Market Share by Countries in DRAM Sector

8 ส่วนแบ่งระดับโลกในตลาดเซมิ คอนดักเตอร์  Share of Major Countries in Global Semiconductor Market

9 สาเหตุที่อเมริกาสูญเสียตลาด ชิพหน่วยความจำ  ต้นทุนของบริษัทในอเมริกาสูงกว่าญี่ปุ่นและเกาหลี  บริษัทในอเมริกาปฏิเสธที่จะลงทุนอย่างมหาศาลใน กระบวนการ  เข้ามาแข่งขันในตลาดล่าช้า และพลาดโอกาสได้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงในราคาที่ถูกลง  ญี่ปุ่นและเกาหลีสามารถแย่งตลาดจากอเมริกาได้เนื่องจาก  การออกแบบ  คุณภาพ  กลยุทธ์ผูกมัดส่วนแบ่งการตลาด  มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมได้ดีกว่า

10 กระบวนการเรียนรู้จากการทำ วิจัยและพัฒนา  มี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นระดมความหลากหลาย 2. ขั้นหลอมรวม 3. ขั้นตัดสินใจทางเลือก 4. ขั้นปฏิบัติการ

11 ภาวะผู้นำของผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนา  บทบาทนักวางแผนขั้นตอนต่อไป  เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมทีม  เอาใจใส่และรักษาจังหวะในการวิจัยและพัฒนา

12 ประโยชน์ของการเรียนรู้ต่อการ วิจัยและพัฒนา  การตัดสินใจของทีมสามารถทำได้บนพื้นฐานของ กระบวนการเรียนรู้  การกำหนดนโยบายและการให้รางวัลสามารถส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ได้เหมาะสม  กลยุทธ์ที่ใช้สามารถได้รับการแนะนำจากกระบวนการเรียนรู้ แต่ละขั้น

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ. ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา (R&D)  Research and Development ส่งผลต่อการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google