งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยและพัฒนา : ประสานจับมือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยและพัฒนา : ประสานจับมือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยและพัฒนา : ประสานจับมือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา (R&D)
Research and Development ส่งผลต่อการผลิต

3 การจัดอันดับบริษัทที่ลงทุนการวิจัยและพัฒนา

4 อุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับR&D

5 วิธีการหรือแนวทางใหม่ของระบบ R&D
สิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของอเมริกา คือ การที่บริษัทคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับญี่ปุ่นใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6 เมืองหลวงนวัตกรรมไอทีของโลก:ซิลิคอน วอลเลย์

7 ส่วนแบ่งการตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมหน่วยความจำ
Global Market Share by Countries in DRAM Sector

8 ส่วนแบ่งระดับโลกในตลาดเซมิคอนดักเตอร์
Share of Major Countries in Global Semiconductor Market

9 สาเหตุที่อเมริกาสูญเสียตลาดชิพหน่วยความจำ
ต้นทุนของบริษัทในอเมริกาสูงกว่าญี่ปุ่นและเกาหลี บริษัทในอเมริกาปฏิเสธที่จะลงทุนอย่างมหาศาลในกระบวนการ เข้ามาแข่งขันในตลาดล่าช้า และพลาดโอกาสได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่ถูกลง ญี่ปุ่นและเกาหลีสามารถแย่งตลาดจากอเมริกาได้เนื่องจาก การออกแบบ คุณภาพ กลยุทธ์ผูกมัดส่วนแบ่งการตลาด มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมได้ดีกว่า

10 กระบวนการเรียนรู้จากการทำวิจัยและพัฒนา
มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นระดมความหลากหลาย ขั้นหลอมรวม ขั้นตัดสินใจทางเลือก ขั้นปฏิบัติการ

11 ภาวะผู้นำของผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บทบาทนักวางแผนขั้นตอนต่อไป เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมทีม เอาใจใส่และรักษาจังหวะในการวิจัยและพัฒนา

12 ประโยชน์ของการเรียนรู้ต่อการวิจัยและพัฒนา
การตัดสินใจของทีมสามารถทำได้บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ การกำหนดนโยบายและการให้รางวัลสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้เหมาะสม กลยุทธ์ที่ใช้สามารถได้รับการแนะนำจากกระบวนการเรียนรู้แต่ละขั้น

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt วิจัยและพัฒนา : ประสานจับมือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google