งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เข้าสู่ระบบการทำงาน โดยไปที่ web site //http: intranet.dopa.go.th 2. ก่อนเริ่มทำงานให้ download โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0.8/Thai Support / คู่มือการใช้งานระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เข้าสู่ระบบการทำงาน โดยไปที่ web site //http: intranet.dopa.go.th 2. ก่อนเริ่มทำงานให้ download โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0.8/Thai Support / คู่มือการใช้งานระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เข้าสู่ระบบการทำงาน โดยไปที่ web site //http: intranet.dopa.go.th 2. ก่อนเริ่มทำงานให้ download โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0.8/Thai Support / คู่มือการใช้งานระบบ โดยเครื่องที่สามารถใช้ได้ต้องใช้โปรแกรม windows xp หรือ windows 2000 ขึ้นไป และ เชื่อมต่อเน็ตของกรมการปกครอง เช่น เครื่องที่ห้องทะเบียน หรือเครื่อง สย. โดยถ้าเป็นเครื่องที่ต่อ อินเทอร์เน็ตที่ต้องเสียค่าบริการหรือเป็นอินเทอร์เน็ตของ tot จะใช้ไม่ได้ 1 2

2 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึก e-form เข้าสู่ระบบการทำงาน คลิกไอคอนที่ e-form เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานตามหน้าจอถัดไป 3

3 4. ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิกไอคอนที่ เข้าสู่ระบบ 4

4 5. จะปรากฏแบบฟอร์มการทำงานที่หน้าเอกสารเข้า / ออกปัจจุบัน จะมีเรื่อง ศอธ. 1-1 ถึง 1 -6 ให้คลิกไอคอนที่เครื่องหมาย + หน้า ศอธ.1-1 ประจำเดือน.............( ที่จะรายงานแต่ละเดือน ) 5

5 6. คลิกไอคอนที่ คำว่า “ กรอก ” ที่เรื่อง ศอธ.1-1 เพื่อ เข้าสู่แบบฟอร์มดังรูปต่อไป 6

6 7. เมื่อแบบฟอร์มปรากฏก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูลให้คลิกไอคอนที่ Highlight field ก่อนกรอกข้อมูลทุกครั้ง เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแถบสีฟ้าในตารางการทำงาน แสดงว่า เป็นช่องที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไป โดยเริ่มบันทึกชื่ออำเภอ จังหวัด ประจำเดือน ประจำปี ก่อน 8. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้คลิกไอคอนที่ save 7 8

7 9. หน้าจอจะปรากฏคำว่า บันทึกทำรายการเรียบร้อย ให้คลิกไอคอนที่ ok 9

8 10. เมื่อคลิก OK แล้วหน้าจอจะกลับมาที่หน้า เอกสารเข้า / ออก ปัจจุบัน ให้คลิกไปคอนที่คำว่า ส่ง เพื่อส่งกลับเจ้าของเรื่อง 10

9 11. เมื่อคลิกคำว่า ส่ง แล้วจะมีกรอบข้อความว่า การกดส่งจะทำเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเท่านั้น เมื่อท่านกดส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ถ้ามั่นใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องแล้วให้คลิกที่ “ ส่งกลับเจ้าของเรื่อง ” (11) ถ้าไม่แน่ใจให้ปิดไปก่อนไม่ต้องคลิกส่ง เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กรณีที่กรอกข้อมูลผิดแล้วไปกด “ ส่งกลับเจ้าของเรื่อง ” ให้โทรแจ้งเจ้าของเรื่องเพื่อส่งโปรแกรมให้ใหม่ 11

10 12. หน้าจอจะปรากฏว่าส่งกลับเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไอคอนที่ กลับสู่หน้าจอหลัก 12

11 13. เมื่อมาเข้าสู่หน้าจอหลัก คำว่า กรอก และ ส่ง จะไม่ปรากฏในแบบของ ศอธ.1-1 แล้ว ให้เริ่มทำแบบ ศอธ 1-2 จนครบทุก ศอธ 14. ให้สังเกตจะมีลูกศรวนกลับมาแสดงว่าได้ส่งเรื่องกลับมาให้เจ้าของเรื่องแล้ว เมื่อวันที่ 28/1/2007 เวลา 11.38 13 14

12 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานผล ตามแบบ e-form ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง โทร.0-2356-9556

13 เกริ่นนำ ตามที่กรมการปกครอง แจ้งให้อำเภอรายงานผลการ ดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรง และมีการรายงาน 2 แบบ คือ 1. การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อำเภอ แบบ ศอธ.1-1 ถึง ศอธ.1-6 ให้อำเภอรายงานผลลงในระบบรายงานผลอัตโนมัติ (e- form) ทาง internet Explorer http:// intranet.dopa.go.th ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 2. การรายงานผลข้อมูลแบบกรอกรายละเอียดของเรื่อง ลักษณะ E-case ทาง internet Explorer http:// intranet.dopa.go.th ให้กรอกรายละเอียดของเรื่องทันทีที่ได้รับ เรื่องการร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับการเข้าสู่ระบบรายงานผลข้อมูลให้ใช้รหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านของแต่ละสำนักทะเบียนอำเภอ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ เครื่องที่เชื่อมต่อระบบ internet ของกรมการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt 1. เข้าสู่ระบบการทำงาน โดยไปที่ web site //http: intranet.dopa.go.th 2. ก่อนเริ่มทำงานให้ download โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0.8/Thai Support / คู่มือการใช้งานระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google