งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 D Lawdatabase ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 D Lawdatabase ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 D Lawdatabase ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ เป็น ฐานข้อมูลด้านกฎหมายโดยจัดกลุ่ม ข้อมูลบริการออกเป็น 3 รูปแบบ เนื้อหา ประกอบด้วยกฎหมายสำคัญ รัฐธรรมนูญ ฯ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย คำ พิพากษาศาล สามารถสืบค้นได้จากคำ วลี ชื่อกฎหมาย มาตรา ให้ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2475- ปัจจุบัน แสดงผลลัพธ์เป็น html/PDF/MS word ไม่จำกัดจำนวนผู้ เข้าใช้ ผู้ใช้บริการเลือกเข้าใช้งานได้ 3 รูปแบบ ตามต้องการดังนี้ รายละเอียดฐานข้อมูล

3 หน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib คลิก

4 คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูล 3D Lawdatabase

5 หน้าสืบค้นหลัก เลือกเมนูสืบค้น ได้ตามต้องการ แต่ละมิตินั้น จะต้อง login เข้าระบบด้วย username /password ที่กำหนด ไว้

6 มิติที่ 1 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย ให้ login ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ : mfu-2554 รหัสผ่าน : mfu-2554

7 ระบุคำค้น / เลือกประเภทการ สืบค้น

8 มิติที่ 2 e-learning กฎหมาย ให้ login ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ : mfu-2554 รหัสผ่าน : Mfu- 2554

9 แสดงรายละเอียดโดยคลิกที่ หัวข้อ

10 มิติที่ 3 ระบบ Social Network และระบบสนทนาและระบบ จัดการความรู้กฎหมาย

11 mfu-2554 เลือกการค้นหา โดยให้ login ทุก ครั้ง

12 คู่มือการสืบค้น หากต้องการรายละเอียดการสืบค้น โปรดศึกษาจากคู่มือการสืบค้นจาก link ด้านล่างนี้ มิติที่ 1 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย มิติที่ 2 e-learning กฎหมายe-learning กฎหมาย มิติที่ 3 ระบบ Social Network และระบบ สนทนาและ ระบบ Social Network และระบบ สนทนาและ ระบบจัดการความรู้กฎหมาย

13 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt 3 D Lawdatabase ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google