งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน. คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน. คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

2 คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ พิมพ์ http://reg.nida.ac.th ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th

3 กรณีที่ใช้ browser เป็นโปรแกรม Internet Explorer Browers ( IE 7) ให้คลิก ดูตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ที่ http://reg.nida.ac.th/download/IE7_FIX.pdf http://reg.nida.ac.th/download/IE7_FIX.pdf คลิก

4 ใส่รหัส ประจำตัว นักศึกษาและ รหัสผ่าน

5 คลิก

6

7

8 ใส่รหัสวิชา คลิกเพื่อเลือกรายวิชา ลงทะเบียน “ กรณีลงทะเบียน ตามแผน ” คลิกที่นี่ ปุ่มเดียว 1 2 3

9 2. กดปุ่ม ยืนยัน 1. ตรวจสอบรายวิชา ลงทะเบียน

10

11

12 คลิกที่นี่

13

14 ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7

15 คลิกที่แถบจะปรากฏ แถบเมนูย่อย เลือก Download File หมายเหตุ ก่อนจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้ปิดไฟล์ นามสกุล.pdf ที่เปิดใช้งานโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ก่อนให้หมด

16 เลือก open หรือ save


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน. คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google