งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำ โดย นางสาวทิพย์วดี กวีวัฒนกร เด็กหญิงเจนจิรา กวีวัฒนกร นายสุรพงษ์แก้ว เขียวเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำ โดย นางสาวทิพย์วดี กวีวัฒนกร เด็กหญิงเจนจิรา กวีวัฒนกร นายสุรพงษ์แก้ว เขียวเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำ โดย นางสาวทิพย์วดี กวีวัฒนกร เด็กหญิงเจนจิรา กวีวัฒนกร นายสุรพงษ์แก้ว เขียวเหลือง

3 รูปสิทธิบัตร ที่มา USD444,927S ในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ที่ ช่วยในการผ่อนแรงมากมาย เช่น รถเข็น ล้อเลื่อน เพื่อ ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสิ่ง ที่มีน้ำหนักมาก กล่องพลาสติกที่ขาย ทั่วไปได้มีการนำล้อมาใช้เพื่อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย แต่ กล่องประเภทนี้มีข้อเสียที่ทำ ให้ผู้ใช้จะต้องก้มเพื่อดัน ซึ่ง ต้องใช้แรงมากอีกทั้งยังส่งผล เสียต่อสุขภาพ ทำให้ปวดหลัง เมื่อยล้า คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น อุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรง เคลื่อนย้ายกล่องที่มีขนาด ใหญ่ สามารถถอดเก็บได้ และ เก็บกล่องได้อย่างเป็นระเบียบ

4 US00D3316515US00D334640SUS00D343040S US00D5048011S US5005294158A

5 US006036204AUS005671933AUS005350079A 4527813US004600113A US004821903A 3830514

6

7

8 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ผ่อน แรงใน การ เคลื่อนย้ายสิ่งของ 2. เพื่อช่วยถนอมสุขภาพ ของผู้ใช้ ขอบเขตของ การศึกษา ขอบเขตของ การศึกษา พัฒนาเครื่องผ่อน แรง ในการเคลื่อนย้าย

9 1. กล่องพลาสติกที่มีล้อเลื่อน 2. กรรไกรตัดลวด 3. ประแจ 4. ตลับเมตร 5. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 หุน ยาว 4 เมตร 6. สายรัด 1 เส้น 7. สีสเปร์ย ( สีเงิน ) 8. น็อต 2 หุน 4 ตัว

10 1. ศึกษาขนาดของกล่อง พลาสติกต่าง ๆ ที่อยู่ทั่วไป ตามท้องตลาด 2. ศึกษารูปแบบเครื่องผ่อน แรงสิทธิบัตรจาก Website ต่อยอด

11 3. ออกแบบอุปกรณ์ เครื่องช่วยผ่อนแรง 4. สร้างเครื่องช่วยผ่อนแรง

12 5. ทดลองนำไปใช้ 6. โดยนำวัตถุที่มีน้ำหนัก ต่างกัน 7. สรุปและรายงานผล

13 จากการพัฒนาเครื่องผ่อนแรง ถนอมสุขภาพ พบว่าสามารถนำมาใช้ งานได้ดี ในราคาต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องผ่อน แรงในการดันกล่องที่บรรจุสิ่งของ หนัก ๆ ซึ่งได้ปัญหาของผู้ใช้งานที่ ต้องก้มหลังแล้วดันกล่อง จึงได้เพิ่ม อุปกรณ์ในการที่ช่วยในการผ่อนแรง เคลื่อนย้ายกล่องที่มีขนาดใหญ่ สามารถถอดเก็บได้ และเก็บกล่องได้ อย่างเป็นระเบียบ

14 ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคใน ปัจจุบัน เนื่องจากการใช้งานที่ดีและ ยังช่วยถนอมสุขภาพ จึงเหมาะ สำหรับนำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสนอง ความต้องการของผู้บริโภค และ สามารถคิดต่อยอดพัฒนาให้เป็น สินค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปได้

15 เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เหมาะกับผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวก และดูแล สุขภาพด้วย เหมาะแก่การตอบสนอง ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เช่น แม่บ้าน แม่ค้าขายเสื้อผ้า หรือ บุคคลที่ต้องใช้กล่องและต้อง เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่ง เป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่น่าจะทำให้ ตลาดการขายสินค้าเจริญเติบโตและ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดี ยิ่งขึ้น

16 เนื่องจากเครื่องผ่อนแรงถนอม สุขภาพ ยังใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากอยู่ ตรงจุดนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด โดย การนำวัสดุที่มีน้ำหนักเบามาผลิต แทนได้ และการยืดหยุ่นอุปกรณ์ บางส่วนเราสามารถผลิตให้มี ประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ ถ้ามีความรู้ ทางการช่างในการผลิต แต่หากนำไป ผลิตในโรงงานก็จะได้สินค้าที่มี น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ ทนทานและ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ทำ ให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำ โดย นางสาวทิพย์วดี กวีวัฒนกร เด็กหญิงเจนจิรา กวีวัฒนกร นายสุรพงษ์แก้ว เขียวเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google