งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ
Laborsaving Devices for Health

2 เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ
Laborsaving Devices for Health จัดทำโดย นางสาวทิพย์วดี กวีวัฒนกร เด็กหญิงเจนจิรา กวีวัฒนกร นายสุรพงษ์ แก้วเขียวเหลือง

3 รูปสิทธิบัตรที่มา USD444,927S
ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงมากมาย เช่น รถเข็น ล้อเลื่อน เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่มีน้ำหนักมาก กล่องพลาสติกที่ขายทั่วไปได้มีการนำล้อมาใช้เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย แต่กล่องประเภทนี้มีข้อเสียที่ทำให้ผู้ใช้จะต้องก้มเพื่อดัน ซึ่งต้องใช้แรงมากอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ปวดหลัง เมื่อยล้า คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงเคลื่อนย้ายกล่องที่มีขนาดใหญ่ สามารถถอดเก็บได้ และเก็บกล่องได้อย่างเป็นระเบียบ รูปสิทธิบัตรที่มา USD444,927S

4 รูปสิทธิบัตรที่ใช้เป็นแนวคิด
US00D US00D334640S US00D343040S US00D S US A

5 รูปสิทธิบัตรที่ใช้เป็นแนวคิด
US A US A US A US A US A

6

7

8 วัตถุประสงค์/ขอบเขตของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพื่อสร้างอุปกรณ์ผ่อนแรงใน การเคลื่อนย้ายสิ่งของ 2.เพื่อช่วยถนอมสุขภาพของผู้ใช้ ขอบเขตของการศึกษา พัฒนาเครื่องผ่อนแรง ในการเคลื่อนย้าย

9 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. กล่องพลาสติกที่มีล้อเลื่อน 2. กรรไกรตัดลวด
3. ประแจ 4. ตลับเมตร 5. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 หุน ยาว 4 เมตร 6. สายรัด 1 เส้น 7. สีสเปร์ย(สีเงิน) 8. น็อต 2 หุน 4 ตัว

10 การดำเนินการ 1.ศึกษาขนาดของกล่องพลาสติกต่าง ๆ ที่อยู่ทั่วไปตามท้องตลาด 2.ศึกษารูปแบบเครื่องผ่อนแรงสิทธิบัตรจาก Website ต่อยอด

11 การดำเนินการ 3.ออกแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยผ่อนแรง สร้างเครื่องช่วยผ่อนแรง

12 การดำเนินการ 5.ทดลองนำไปใช้ 6.โดยนำวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน 7.สรุปและรายงานผล

13 ผลการดำเนินการ จากการพัฒนาเครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ พบว่าสามารถนำมาใช้งานได้ดี ในราคาต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องผ่อนแรงในการดันกล่องที่บรรจุสิ่งของหนัก ๆ ซึ่งได้ปัญหาของผู้ใช้งานที่ต้องก้มหลังแล้วดันกล่อง จึงได้เพิ่มอุปกรณ์ในการที่ช่วยในการผ่อนแรงเคลื่อนย้ายกล่องที่มีขนาดใหญ่ สามารถถอดเก็บได้ และเก็บกล่องได้อย่างเป็นระเบียบ

14 ประโยชน์ของผลผลิต ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้งานที่ดีและยังช่วยถนอมสุขภาพ จึงเหมาะสำหรับนำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถคิดต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปได้

15 จุดเด่นของสินค้า เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก และดูแลสุขภาพด้วย เหมาะแก่การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เช่น แม่บ้าน แม่ค้าขายเสื้อผ้า หรือบุคคลที่ต้องใช้กล่องและต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่น่าจะทำให้ตลาดการขายสินค้าเจริญเติบโตและสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

16 จุดด้อยของสินค้า เนื่องจากเครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ ยังใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากอยู่ ตรงจุดนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโดย การนำวัสดุที่มีน้ำหนักเบามาผลิตแทนได้ และการยืดหยุ่นอุปกรณ์บางส่วนเราสามารถผลิตให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ ถ้ามีความรู้ทางการช่างในการผลิต แต่หากนำไปผลิตในโรงงานก็จะได้สินค้าที่มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ ทนทานและสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย


ดาวน์โหลด ppt เครื่องผ่อนแรงถนอมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google