งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

External HARDDISK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "External HARDDISK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 External HARDDISK

2 External Harddisk ? External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Harddisk ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ มาติดตั้งในกล่องสำหรับใส่ Harddisk

3 ประเภทของ External harddisk
สำหรับ External Harddisk นี้จะมีแผงวงจรควบคุมการทำงานของ Harddisk ที่ติดตั้งอยู่ในกล่อง โดยเราสามารถเลือกขนาดความจุของ Harddisk มาติดตั้งในกล่องนี้ได้ตามความต้องการ และ ชนิดของ Harddisk ที่จะนำมาติดตั้งในกล่องนี้ ต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทของกล่องซึ่งจะมีอยู่ สองแบบ โดยทั่วไป คือ IDE และ SATA

4 แบบ SATA ข้อดี คือ มีราคาถูกกว่าแบบ IDE เมื่อเทียบที่ความจุเท่ากัน ส่วนข้อเสียก็คือ มีขนาดใหญ่และหนักมากพอสมควร

5 แบบ IDE ข้อดี คือ มีขนาดเล็กและเบากว่าแบบ SATA สะดวกในการพกพา ทนทาน

6 การเชื่อมต่อ ส่วนการเชื่อมต่อ ( Interface ) เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้สาย USB ต่อผ่านเข้าทาง Port USB โดยจะมีสาย USB จำนวน 2 เส้น โดยที่เส้นหนึ่งจะเป็นสายสำหรับรับไฟจาก Port USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์มาจ่ายเป็นพลังงานให้กับวงจรควบคุม Harddisk ในกล่อง External Harddisk Box และ ตัว Harddisk ที่ติดตั้งอยู่ในกล่อง ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นช่องทางส่งผ่านข้อมูลเข้า - ออก กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

7 ตัวอย่างสาย USB และ Adapter

8 จบการนำเสนอ โดย พีรพัฒน์ เจียรนันทะ

9 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt External HARDDISK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google