งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิด หนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไป ยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Harddisk ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิด หนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไป ยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Harddisk ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิด หนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไป ยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Harddisk ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ มาติดตั้ง ในกล่องสำหรับใส่ Harddisk

3 สำหรับ External Harddisk นี้จะมีแผงวงจรควบคุมการทำงาน ของ Harddisk ที่ติดตั้งอยู่ใน กล่อง โดยเราสามารถเลือกขนาด ความจุของ Harddisk มาติดตั้ง ในกล่องนี้ได้ตามความต้องการ และ ชนิดของ Harddisk ที่จะ นำมาติดตั้งในกล่องนี้ ต้องเลือก ให้ถูกต้องกับประเภทของกล่อง ซึ่งจะมีอยู่ สองแบบ โดยทั่วไป คือ IDE และ SATA

4 ข้อดี คือ มีราคาถูกกว่าแบบ IDE เมื่อ เทียบที่ความจุเท่ากัน ส่วนข้อเสียก็คือ มีขนาดใหญ่และหนัก มากพอสมควร

5 ข้อดี คือ มีขนาดเล็กและเบากว่าแบบ SATA สะดวกในการพกพา ทนทาน ข้อเสียก็คือ มีราคาแพงกว่าแบบ SATA มาก

6 ส่วนการเชื่อมต่อ ( Interface ) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้สาย USB ต่อ ผ่านเข้าทาง Port USB โดยจะมีสาย USB จำนวน 2 เส้น โดย ที่เส้นหนึ่งจะเป็นสายสำหรับรับไฟจาก Port USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์มาจ่าย เป็นพลังงานให้กับวงจรควบคุม Harddisk ในกล่อง External Harddisk Box และ ตัว Harddisk ที่ติดตั้งอยู่ใน กล่อง ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นช่องทางส่งผ่าน ข้อมูลเข้า - ออก กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน

7

8 โดย พีรพัฒน์ เจียรนันทะ 07500633

9 แหล่งอ้างอิง http://www.expert2you.com http://www.google.com


ดาวน์โหลด ppt External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิด หนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไป ยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Harddisk ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google