งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กเกษราภรณ์ มาก ชู เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตร ชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กเกษราภรณ์ มาก ชู เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตร ชื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เด็กเกษราภรณ์ มาก ชู เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตร ชื่น

3 ครูโสภณ เพชร สุทธิ์

4 จากการสังเกตเมื่อหลอดไฟฟ้าเสียและ ต้องการเปลี่ยนหลอดใหม่นั้นแต่ละครั้ง ต้องใช้บันไดขึ้นเพื่อไปถึงหลอด และ ต้องใช้ช่างที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้ามาทำ การถอดเปลี่ยน ถ้าเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วก็ ต้องปล่อยให้มืดแล้วรอวันต่อไป จาก ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความคิดว่า น่าจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วสามารถถอด เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าได้โดยไม่ยุ่งยากและ ทุกคนสามารถทำได้โดยเฉพาะแม่บ้าน

5  เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอด ไฟฟ้าแบบตะเกียบ  เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งาน ของสิ่งประดิษฐ์

6 หัวถอดเปลี่ยนสามารถถอดเปลี่ยนหลอด ไฟฟ้าแบบตะเกียบได้ทุกชนิด

7  ตัวแปรต้น หัวถอดเปลี่ยน หลอดไฟฟ้า แบบตะเกียบ  ตัวแปรตาม ผลการถอดเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ  ตัวแปรควบคุม ชนิดหลอดไฟฟ้า, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ หลอด

8 หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากท่อพีวีซี ตัด เป็นก้าน 4 ก้านด้านในติดลูกยางเพื่อยึด เกาะหลอดไฟ ใช้แทนมือในการจับถอด เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ

9  วัสดุ อุปกรณ์  ท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm ยาว 18 cm  ข้อต่อท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm ลด 1.8 cm  ท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 cm ยาว 120 cm  ข้อต่อเกลียวในท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 cm  ข้อต่อครอบท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 cm  ข้อต่อเกลียวนอกท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 cm  ยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะ  กาวร้อน  ยางวงตัดจากยางในรถจักรยานยนต์  กาวต่อท่อพลาสติกพีวีซี  ปากกาเคมี  กระดาษทราย  เลื่อยเหล็ก  วงเวียน  เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  มีดคัดเตอร์

10  นำท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm มาวัดแบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ แล้วใช้ปากกา เคมีลากเส้นตรง  ใช้เลื่อยเหล็กตัดตามรอยแนวเส้นตั้ง 8 แนวจะ ได้ก้าน 8 ก้าน  ใช้เลื่อยเหล็กตัดออก 4 ก้านเหลือ 4 ก้าน ใช้ กระดาษทรายขัดก้านให้เรียบ  นำยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะที่จัดได้ขนาด เท่ากัน มาติดแปะด้านในด้วยกาวร้อน  นำท่อด้านที่ไม่เป็นก้านมาสวมติดกับข้อต่อลด ยึดติดด้วยกาว  นำด้านลดมาต่อกับข้อต่อเกลียวในเพื่อใช้ต่อ กับด้ามจับที่มีความยาวมากขึ้น

11 หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบที่ ประดิษฐ์ขึ้นจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.6 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร ตัดเป็นก้าน 4 ก้านแต่ละก้านยาว 11 เซนติเมตร ด้านในติด ลูกยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะขนาดพอดีก้าน อีกด้านต่อด้วยข้อต่อลดและด้ามจับท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตรยาว 140 เซนติเมตร สามารถนำมาใช้ จับถอดเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ ชนิด 2U,3U และ เกลียวได้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน จำนวน 13 คน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์ดีมากระดับความคิดเห็น 4.703

12 ลักษณะของหลอด ไฟฟ้าแบบ ตะเกียบ ผลการใช้งาน ตำแหน่งยางวางรัด ก้านจับ หลอด 2U หัวจับหลอดได้แน่น หมุนบิดได้ดี อยู่ตำแหน่งขีดบน หลอด 3U หัวจับหลอดได้แน่นหมุน บิดได้ดี อยู่ตำแหน่งขีดล่าง หลอด 4U ไม่ได้ทำการทดลอง - หลอดเกลียวหัวจับหลอดได้แน่น หมุนบิดได้ดี อยู่ตำแหน่งขีดล่าง

13 รายการประเมิน ดี มากดี ปาน กลา งพอใช้ ปรับป รุง Nx S. D. การ แปล ผล 54321 หัวถอดเปลี่ยนจับยึด หลอดไฟได้แน่นดี 85000134.61538 ดี มาก การสอดใส่หลอดไฟเข้า กับหัวถอดเปลี่ยนทำได้ดี 103000134.76923 ดี มาก การบิดหมุนเพื่อถอด เปลี่ยนหลอดไฟทำได้ดี 85000134.61538 ดี มาก หัวถอดเปลี่ยนใช้งานได้ ง่าย 76000134.53846 ดี มาก หัวถอดเปลี่ยนใช้งานได้ ปลอดภัย 85000134.61538 ดี มาก ระดับความมั่นใจในการ ใช้งานหัวถอดเปลี่ยน 103000134.76923 ดี มาก ท่านคิดเห็นว่าดีอย่างไร ถ้ามีอุปกรณ์นี้ไว้ประจำ บ้าน 130000 5 ดี มาก รวม 6427000914.70329 ดี มาก

14

15

16 หัวถอดเปลี่ยนช่วยอำนวยความสะดวก ในการใช้ถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อย่าง ปลอดภัย ใช้เวลาน้อย ทุกคนสามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องติดต่อช่าง มาทำการ ถอดเปลี่ยนให้


ดาวน์โหลด ppt เด็กเกษราภรณ์ มาก ชู เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตร ชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google