งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอะไรใหม่  www.rd.go.th  ค่าลดหย่อนในการ อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของตนเองและ คู่สมรส  ลดภาระให้ ผู้ประกอบการรายย่อย ในการขยายระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอะไรใหม่  www.rd.go.th  ค่าลดหย่อนในการ อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของตนเองและ คู่สมรส  ลดภาระให้ ผู้ประกอบการรายย่อย ในการขยายระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 มีอะไรใหม่  www.rd.go.th  ค่าลดหย่อนในการ อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของตนเองและ คู่สมรส  ลดภาระให้ ผู้ประกอบการรายย่อย ในการขยายระดับ รายได้ที่ต้องจด VAT จาก 1.2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท

16  ปรับลดอัตราภาษีเงิน ได้สำหรับ ห้างฯ / บริษัท ที่เป็น ผู้ประกอบการขนาด ย่อม กำไรสุทธิ อัตราเดิม (%) อัตราใหม่ (%) 1-1,000,0002015 1,000,000-3,000,0002525 3,000,000 ขึ้นไป 3030 มีอะไรใหม่

17 มีอะไรใหม่ ( ต่อ )  ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา สำหรับเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่า ลดหย่อนต่างๆ แล้ว ( เงิน ได้สุทธิ ) ในช่วง 100.000 บาทแรก สำหรับเงินได้ปี ภาษี 2547 เป็นต้นไป  สรรพากร Call Center (02-272-8000)


ดาวน์โหลด ppt มีอะไรใหม่  www.rd.go.th  ค่าลดหย่อนในการ อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของตนเองและ คู่สมรส  ลดภาระให้ ผู้ประกอบการรายย่อย ในการขยายระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google