งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Privilege: BOI The Board of Investment of Thailand (BOI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Privilege: BOI The Board of Investment of Thailand (BOI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Privilege: BOI The Board of Investment of Thailand (BOI)
Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI)

2 Promotion of R&D between Industry and Academic
Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นโครงการที่ทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษา เป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ได้ เป็นกิจการที่สำนักงานคณะกรรมการฯกำหนด ต้องไม่ใช้สิทธิการหักค่าใช้จ่ายกับกรมสรรพากร ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนับจากวันที่มีรายได้หลังจากรับบัตรส่งเสริม ถึงแม้ว่าที่ตั้งของอุทยานฯ จะจัดว่าเป็น zone1 (ปทุมธานี) ก็ตามแต่ทางBOI สามารถให้สิทธิประโยชน์ได้ตาม zone 3

3 Skill Technology & Innovation (STI)
Privilege: BOI Skill Technology & Innovation (STI) สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เป็นกิจการที่มีการผลิตอยู่แล้ว และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ก่อน ถ้าเป็นกิจการที่เริ่มใหม่ จะต้องยังไม่มีรายได้ อยู่ในช่วงติดตั้งเครื่องมือ เป็นกิจการที่สำนักงานคณะกรรมการฯกำหนด ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่กำหนดสัดส่วนร้อยละของการยกเว้น จำนวนปีของการยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ไม่รวมที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน) แต่ไม่เกิน 8 ปี


ดาวน์โหลด ppt Privilege: BOI The Board of Investment of Thailand (BOI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google