งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI) The Board of Investment of Thailand (BOI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI) The Board of Investment of Thailand (BOI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI) The Board of Investment of Thailand (BOI)

2 Privilege: BOI สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ 1. ยกเว้นภาษีนำเข้า เครื่องจักรและ อุปกรณ์ 2. ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยเป็นสัดส่วนร้อย ละ 70 ของ ค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1. เป็นโครงการที่ทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับ สถาบันวิจัย หรือ สถาบันการศึกษา 2. เป็นโครงการที่ ดำเนินการอยู่แล้วจะ ได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ ได้ 3. เป็นกิจการที่สำนักงาน คณะกรรมการฯกำหนด 4. ต้องไม่ใช้สิทธิการหัก ค่าใช้จ่ายกับ กรมสรรพากร 5. ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี นับจากวันที่มีรายได้ หลังจากรับบัตรส่งเสริม ถึงแม้ว่าที่ตั้งของ อุทยานฯ จะจัดว่าเป็น zone1 ( ปทุมธานี ) ก็ ตามแต่ทาง BOI สามารถให้สิทธิ ประโยชน์ได้ตาม zone 3 Promotion of R&D between Industry and Academic

3 Privilege: BOI สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ 1. ยกเว้นภาษีนำเข้า เครื่องจักรและ อุปกรณ์ 2. ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี 1. เป็นกิจการที่มีการผลิต อยู่แล้ว และได้รับการ ส่งเสริมจาก BOI ก่อน 2. ถ้าเป็นกิจการที่เริ่มใหม่ จะต้องยังไม่มีรายได้ อยู่ในช่วงติดตั้ง เครื่องมือ 3. เป็นกิจการที่สำนักงาน คณะกรรมการฯกำหนด ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ ตาม 4. การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลไม่กำหนด สัดส่วนร้อยละของการ ยกเว้น จำนวนปีของการ ยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับ ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนา ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ( ไม่ รวมที่ดิน และเงินทุน หมุนเวียน ) แต่ไม่เกิน 8 ปี Skill Technology & Innovation (STI)


ดาวน์โหลด ppt Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI) The Board of Investment of Thailand (BOI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google