งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gain 1 st 116 Gain 1 st 116.  อายุที่รับประกัน 0-75 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครั้งเดียว  ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gain 1 st 116 Gain 1 st 116.  อายุที่รับประกัน 0-75 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครั้งเดียว  ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gain 1 st 116 Gain 1 st 116

2  อายุที่รับประกัน 0-75 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครั้งเดียว  ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 2 Gain 1 st 116

3  ไม่รับชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต  ใช้ใบคำขอชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น  ไม่ขายสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.)  ไม่ต้องตรวจสุขภาพตามระเบียบการสมัครทำประกัน*  เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีไม่ได้ * อาจขอประวัติการรักษาพยาบาล / ผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบ การพิจารณารับประกันในบางรายที่มีประวัติสุขภาพ การพิจารณารับประกันในบางรายที่มีประวัติสุขภาพ 3 Gain 1 st 116

4 4 กรณีเสียชีวิต  กรณีเสียชีวิต ปีที่ 1 – 5 จ่าย 105% ของทุนประกัน  ปีที่ 1 – 5 จ่าย 105% ของทุนประกัน กรณีเสียชีวิต  กรณีเสียชีวิต ปีที่ 1 – 5 จ่าย 105% ของทุนประกัน  ปีที่ 1 – 5 จ่าย 105% ของทุนประกัน กรณีมีชีวิตอยู่  กรณีมีชีวิตอยู่ สิ้นปีที่ 1 - 5 จ่าย 3.25% ของทุนประกัน  สิ้นปีที่ 1 - 5 จ่าย 3.25% ของทุนประกัน  ครบกำหนดจ่าย 100% ของทุนประกัน กรณีมีชีวิตอยู่  กรณีมีชีวิตอยู่ สิ้นปีที่ 1 - 5 จ่าย 3.25% ของทุนประกัน  สิ้นปีที่ 1 - 5 จ่าย 3.25% ของทุนประกัน  ครบกำหนดจ่าย 100% ของทุนประกัน Gain 1 st 116 Gain 1 st 116

5 ชำระเบี้ยครั้งเดียว 5 3.25 % เงินจ่ายคืนรายปี ความคุ้มครองชีวิต 100% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 116.25 % ของทุนประกัน คุ้มครองชีวิต 105% ของทุนประกัน 12345 3.25 % รูปแบบความคุ้มครอง : Gain 1 st 116 เงินครบกำหนด สัญญา

6 ทุนประกันภัย (บาท) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท) ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท IRR 100,000 – 999,999 1,000 3.25% 1,000,000 ขึ้นไป 977.53.75% 6 อัตราเบี้ยประกันรายปี อายุ 0-75 ปี ชายและหญิง : Gain 1 st 116

7 Thank You ! 7


ดาวน์โหลด ppt Gain 1 st 116 Gain 1 st 116.  อายุที่รับประกัน 0-75 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครั้งเดียว  ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google