งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชะเวรินทร์ อินสุวรรณ เลขที่ 12 ม.5/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชะเวรินทร์ อินสุวรรณ เลขที่ 12 ม.5/4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชะเวรินทร์ อินสุวรรณ เลขที่ 12 ม.5/4
นายเสถียรชัย เชื้อไชยนา เลขที่ 19 ม.5/4 มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิ-สัมพันธ์ (Interactive Multimedia)

2 มัลติมีเดีย (อังกฤษ: multimedia) หรือ สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เป็นการใช้ สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม ความหมาย มัลติมีเดีย การใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยผ่านการควบคุมการใช้ และ โต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของ มัลติมีเดียให้สอดคล้องกับปรัชญาการ เรียนรู้มากขึ้น สื่อประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบ ของบทเรียนแบบโปรแกรม ที่ให้เพียงเนื้อหา คำถาม และคำตอบ แต่ได้รับการออกแบบให้ เปิดกว้างสำหรับ การสำรวจกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้น สืบค้นมากขึ้น

3 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้อความ หรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ (Video) แล้วนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ (Interaction) ระหว่าง คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระทำต่อมัลติมีเดียได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้ทำการเลือกรายการและตอบคำถามผ่านทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จำทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้ผู้ใช้ เป็น อีกครั้ง เป็นต้น

4 ส่วนประกอบทางมัลติมีเดียหลักๆคือ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และ ภาพยนตร์ จาก ส่วนประกอบหลักนี้จะนำไปสู่ส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อที่จะนำส่วนประกอบหลักไปใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ข้อความ เริ่มต้นเราใช้ ASCII เป็นรูปแบบหลักในการแทนข้อมูลปัจจุบันที่ กำลังเปลี่ยนมาเป็น UNICODE การนำไปใช้โดยทั่วไก็คือการสร้างเอกสาร โดย เอกสารสามารถอยู่ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นเอกสารที่สร้างโดยเวิร์ดโปรเซจเซอร์ ซึ่งจะมี การกำหนดรูปแบบการพิมพ์ เช่นตัวหนา ตัวเอียง งานประยุกต์ของข้อความที่จัดเก็บแล้ว อาจไม่มีต่อจากตรงนี้ คือ เป็นเอกสารพร้อมอ่าน เอกสารต้องนำไปพิมพ์ ในระบบมัลติมีเดีย ก็มีเทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์หลายชนิดให้เราเลือกพิมพ์ เอกสารอาจจะนำไปทำอย่างอื่นต่อ ได้ เช่น การนำไปใช้บนเวบทางซอฟแวร์ เช่น HTML หรือ ทางฮาร์ดแวร์ เช่น Web Server เอกสารอาจจะมีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ใน Storage ขนาดใหญ่ เป็นที่มาของหน่วยความจำสำรองต่างๆ แต่ถ้ายังไม่พอ ก็มีการบีบอัดข้อมูล ถ้าต้องการส่ง เอกสารให้ผู้อื่น อินเทอร์เนต ก็เป็นสิ่งจำเป็น ในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เนตมีความ ปลอดภัยต่ำ จึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ทีนี้เราจะมองเห็นได้ชัดขึ้นว่า เหตุใด ระบบมัลติมีเดีย จึงเป็นการนำสหวิทยาการมาใช้ร่วมกันเพื่อทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารและ การเก็บข้อมูล

5

6


ดาวน์โหลด ppt นายชะเวรินทร์ อินสุวรรณ เลขที่ 12 ม.5/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google