งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. หัวข้อ 1. ผลกระทบด้านสังคม 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและ อุตสาหกรรม 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. หัวข้อ 1. ผลกระทบด้านสังคม 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและ อุตสาหกรรม 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 หัวข้อ 1. ผลกระทบด้านสังคม 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและ อุตสาหกรรม 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

3 1. ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบทางบวก 1. ความสะดวกสบาย 2. ประหยัดค่าเดินทางและเวลา 3. ความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ 5. เป็นแหล่งบันเทิง 6. เป็นแหล่งค้นข้อมูลทางการแพทย์ 7. การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ

4 1. ผลกระทบด้านสังคม ( ต่อ ) ผลกระทบทางลบ 1. ปัญหาการว่างงาน 2. ขาดการติดต่อสัมพันธ์กัน 3. เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 4. เสียเวลา เช่น ติดเกมส์ 5. ปัญหาสุขภาพ 6. การสูญเสียทางวัฒนธรรมและภาษา

5 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบงาน องค์กรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงความ ต้องการของลูกค้า ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลด การใช้เอกสาร

6 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์กลายเป็น ขยะ คอมพิวเตอร์ บางส่วนก่อให้เกิดสารปนเปื้อน

7 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น ไม่นำเสนอภาพหรือข้อความอันอาจเป็นการหมิ่น ประมาทผู้อื่นบนเว็บไซต์ ไม่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน ให้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รู้จักแบ่งเวลาใช้คอมพิวเตอร์

8 คำถามบทที่ 6 1. ยกตัวอย่างความสะดวกสบายที่เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ข้อ 2. ยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มักใช้ในการแชท 1 คำ พร้อม คำแปล 3. บอกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 ข้อ 4. ทำไมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำให้เกิด ปัญหาว่างงาน 5. บอกข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. หัวข้อ 1. ผลกระทบด้านสังคม 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและ อุตสาหกรรม 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google