งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระ เบี้ย ประกันภัย 7 ปี ( มีเงินปัน ผล ) 7 Pay 15 (Participating)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระ เบี้ย ประกันภัย 7 ปี ( มีเงินปัน ผล ) 7 Pay 15 (Participating)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระ เบี้ย ประกันภัย 7 ปี ( มีเงินปัน ผล ) 7 Pay 15 (Participating)

2 สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย 7 ปี มี เงินปันผล รวมรับทั้งสิ้นตลอดสัญญา ขั้นต่ำ 216% สูงสุดถึง 226% ทุนเพิ่ม ระยะเวลา คุ้มครอง 1 23745869101114121513 ระยะเวลาจ่าย เบี้ย 10% 20% ทุน + ทุน เพิ่ม ความ คุ้มครองชีวิต 216% รับรองเงิน สดคืน 6% 7% 12%165% เงินปันผล

3 ลักษณะแบบประกัน แบบประกันแบบสะสมทรัพย์ ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี และ ชำระเบี้ยประกัน 7 ปี โดยเบี้ย ประกันเท่ากันทุกเพศทุกอายุ

4 ผลประโยชน์เงินสดคืน • ณ สิ้นปีที่ 2, 4 และ 6 รับเงินสดคืน 6% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น • ณ สิ้นปีที่ 8, 10 และ 12 รับเงินสดคืน 7% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น • ณ สิ้นปีที่ 14 รับเงินสดคืน 12% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น • และ สิ้นปีที่ 15 รับอีก 165% ของทุนประกันภัย เริ่มต้น • รวมทั้งสิ้น 216% ของทุนประกันภัย

5 เงินปันผลเมื่อครบ กำหนดสัญญา 10% ของ ทุนประกันภัยเริ่มต้น

6 เบี้ยประกัน • เบี้ยประกันภัยเท่ากับ 250 ต่อทุน ประกันภัย 1,000 เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ทุนประกันส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อทุน 1,000 100,000 – 249,999 ไม่มี ส่วนลด ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไปลด 1 บาท

7 226%

8 กฎเกณฑ์การพิจารณา • อายุรับประกัน 0 – 60 ปี • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท • สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถ แนบได้ –HS, HB, Lady Care, Lady Care Plus –AI, ADD, ADB/ RCC –CR, BBOL –( ยกเว้น LT, APWP และ E-CIR )


ดาวน์โหลด ppt สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระ เบี้ย ประกันภัย 7 ปี ( มีเงินปัน ผล ) 7 Pay 15 (Participating)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google