งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔
กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ * คำว่า “กองทุน” ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คำว่า “เงินทุน”

2 วัตถุประสงค์และการจัดการ
กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์และการจัดการ เป็นทุนการศึกษา หรือรางวัลเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ให้ภาควิชาฯพิจารณาการใช้จ่าย ให้คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ บริหารจัดการ กองทุน

3 เงินทุน ศ.เดชา ประเดิมในโอกาสอายุ ครบ ๖ รอบ เป็นเงิน ๖ แสนบาท
กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินทุน ศ.เดชา ประเดิมในโอกาสอายุ ครบ ๖ รอบ เป็นเงิน ๖ แสนบาท ถ้าสมมุติศิษย์ +อีก ๒ แสนบาท อาจารย์ก็จะ+ให้อีก ๒ แสนบาท กองทุนก็จะมีเงินทุนก้อนแรก = ๑ ล้านบาท

4 การใช้จ่าย เงินกองทุนจะเก็บสะสมไม่นำมาใช้
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การใช้จ่าย เงินกองทุนจะเก็บสะสมไม่นำมาใช้ ผลประโยชน์ที่กองทุนได้รับต่อปี ร้อยละ 60 นำไปใช้จ่าย ร้อยละ 40 เก็บสมทบเข้ากองทุน กองทุนจะใหญ่ขึ้นทุกปีจาก ผลประโยชน์ต่อปี ร้อยละ 40 จากเงินเหลือใช้ จากเงินบริจาคเพิ่มเติม

5 กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริจาค

6 การบริจาค กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔
และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริจาค นายชญา ปัญญาสุข จำนวนเงิน = 5,000 = ๑๒ ถนนพระราม ๙ ซอย ๓๖ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

7 การบริจาค ชื่อบัญชี : กองทุนศ.เดชา บุญค้ำและศิษย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริจาค ชื่อบัญชี : กองทุนศ.เดชา บุญค้ำและศิษย์ ธนาคาร : ไทยพานิชย์ สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี : (ออมทรัพย์) กรุณาแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่เหรัญญิก TALA นส.ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ (ยุ้ย)

8 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔
กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย T A L A อำนวยความสะดวก


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google