งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ
งานให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์ งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

3 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ(ต่อ)
งานบังคับคดีตามคำพิพากษา คำสั่ง งานดำเนินมาตรการทางปกครอง งานดำเนินเปรียบเทียบคดี งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานความรับผิดทางละเมิด งานด้านกฎหมายทั่วไปหรืออื่นๆ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google