งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im

2  งานให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างวินัยและ ระบบคุณธรรม  งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดี ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์  งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 2 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im

3  งานบังคับคดีตามคำพิพากษา คำสั่ง  งานดำเนินมาตรการทางปกครอง  งานดำเนินเปรียบเทียบคดี  งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  งานความรับผิดทางละเมิด  งานด้านกฎหมายทั่วไปหรืออื่นๆ 3 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี www.nitisasuktani.tha.im.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google