งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3 จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3

4 คุณครู ระวิ ขวัญแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คุณครู ดาราวรรณ กลิ่นแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ พิเศษ คุณครู สมชาย กลิ่น แย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ครูที่ ปรึกษา ครูที่ ปรึกษา

5 ผู้ให้การ สนับสนุน นาย อำนาจ อ้วนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะ ด่าน

6 ปัญหา จากการสำรวจการบริโภคนมโรงเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มี อัตราการบริโภคนมลดลง กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงทดลองการทำ แคลเซียมเจลลี่ เพื่อให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับประทานเป็น อาหารว่าง ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่ จากการสำรวจการบริโภคนมโรงเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มี อัตราการบริโภคนมลดลง กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงทดลองการทำ แคลเซียมเจลลี่ เพื่อให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับประทานเป็น อาหารว่าง ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่ นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป. 6 มีอัตราการบริโภคนมลดลงจึงนับว่าเป็น ปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเรียน นักเรียนจึงได้ค้นคว้าจากห้องสมุด และ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ท และสอบถามผู้รู้ ในชุมชนเพื่อทำแคลเซี่ยมเจลลี่จากนมจืด และสมุนไพรดังกล่าว ที่มาของโครงงาน

7 1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการ บริโภคนม 2. ช่วยป้องกันโรคขาดสารอาหาร 3. นักเรียนทำแคลเซียมเจลลี่เป็น อาหารว่างในโรงเรียน 4. เผยแพร่ความรู้การทำแคลเซียม เจลลี่ไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง วัตถุประสงค์

8 1. เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี 2. เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านระดับ ประถมศึกษาจำนวน 120 คนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงดี นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านระดับ ประถมศึกษาจำนวน 120 คนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงดี เป้าหมาย

9 นักเรียนได้รับประทานแคลเซียมเจลลี่ ซึ่งทำจากนมจืดโรงเรียน จะทำให้ นักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานนม หันมา บริโภคนมอย่างเดิม นักเรียนได้รับประทานแคลเซียมเจลลี่ ซึ่งทำจากนมจืดโรงเรียน จะทำให้ นักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานนม หันมา บริโภคนมอย่างเดิม ตั้งสมมุติฐาน

10 ศึกษาผลการใช้นมจืดโรงเรียนทำ แคลเซียมเจลลี่ให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับประทาน จำนวน 120 ขอบเขตของ การศึกษา

11 นมจืดโรงเรียน นมจืดโรงเรียน น้ำตาลทราย น้ำตาลทราย เฮลูบอล เฮลูบอล ใบเตย ใบเตย ดอกอัญชัน ดอกอัญชัน วัสดุ อุปกรณ์

12 ตัวแปรต้น การใช้นมจืดโรงเรียนผสม กับน้ำตาลทราย เฮลูบอย ใบเตย และดอกอัญชัน แปรรูป เป็นแคลเซียมเจลลี่ ตัวแปรตาม ทำให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ รับประทานอาหารทดแทนที่ทำมาจาก นม ทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี และมีความพอใจ ในการ รับประทานนม ตัวแปรในการศึกษา ค้นคว้า

13 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมส่วนผสม นมจืด 13 ถุง นมจืด 13 ถุง เจลาติน 4 ช้อนโต๊ะ เจลาติน 4 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 2 ขีด น้ำตาลทราย 2 ขีด เฮลูบอย 1 ขีด เฮลูบอย 1 ขีด ดอกอัญชัน 4 ขีด ดอกอัญชัน 4 ขีด ใบเตย 3 ขีด ใบเตย 3 ขีด วิธี ดำเนินงาน

14 ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการทำ ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการทำ 1. ล้างใบเตยหรือดอกอัญชันให้สะอาด หั่นแล้วบดกับน้ำต้มสุก 2. เคี่ยวน้ำตาลทรายและส่วนผสม ทั้งหมด พอเดือดยกลงแล้วพักไว้จน เย็น 3. เทใส่ถาด เกลี่ยให้เต็มถาด แล้วใส่ใน ตู้เย็นประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วนำ ออกมารับประทานได้

15 แคลเซียมเจลลี่ จัดทำโดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำไปเสนอเป็น โครงงานอาหารกลางวันเพื่อจัดเลี้ยงกับ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านทุกคน ซึ่ง ใช้เวลาในการจัดทำภาคเรียนที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการจัดทำในแต่ละครั้ง แคลเซียมเจลลี่ จัดทำโดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำไปเสนอเป็น โครงงานอาหารกลางวันเพื่อจัดเลี้ยงกับ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านทุกคน ซึ่ง ใช้เวลาในการจัดทำภาคเรียนที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการจัดทำในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการ ทำงาน

16 นม มีโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ใบเตย สรรพคุณ ดมกลิ่น ฟื้นฟูตับอ่อน ให้แข็งแรง บำรุงหัวใจ ดอกอัญชัน ป้องกันมะเร็ง ฟื้นฟูระบบ หัวใจ ดูแลระบบน้ำเหลือง คุณค่าทาง โภชนาการ

17 1. นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านหันมา บริโภคแคลเซียมเจลลี่ ซึ่งทำมาจาก นมจืดของโรงเรียน 2. นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 3. นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถ จัดทำแคลเซียมเจลลี่ได้ 4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน โรงเรียน และเพื่อนต่างโรงเรียน สรุปผ ล

18 1. ในการจัดทำแต่ละครั้งควรเตรียม อุปกรณ์ให้พร้อม แบ่งหน้าที่การทำงาน เพื่อเป็นการบริหารเวลา 2. สมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสมอาจใช้ สมุนไพรอื่นๆ เช่นดอกกระเจี๊ยบหรือแค รอทก็ได้ ข้อเสนอ แนะ

19 ศึกษาวิธีการทำจากครู ที่ปรึกษา

20 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเตรียม อุปกรณ์และส่วนผสม

21 - ภาพการหั่น - ภาพการหั่น นักเรียนลงมือปฏิบัติการทำแคลเซียม เจลลี่ตามขั้นตอน

22 - ภาพการคั้นและกรอง

23 - ภาพการเคี้ยวน้ำตาลผสมกับส่วนผสม

24 - ภาพการนำแคลเซียมเจลลี่เข้าตู้เย็น

25 - ภาพที่สำเร็จแล้วนักเรียนชิม

26 - ภาพที่ไปนำเสนอ โรงเรียนวัดย่านยาว ประชานุกูล

27 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google