งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนที่รับประทานข้าวกล้อง เป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน หัวใจวาย โลหิตจาง ปากนกกระจอก โรคขาด แคลเซียม สร้างเสริมโซเดียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนที่รับประทานข้าวกล้อง เป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน หัวใจวาย โลหิตจาง ปากนกกระจอก โรคขาด แคลเซียม สร้างเสริมโซเดียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คนที่รับประทานข้าวกล้อง เป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน หัวใจวาย โลหิตจาง ปากนกกระจอก โรคขาด แคลเซียม สร้างเสริมโซเดียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม วิตามินบี 1 บี 2 และไนอาซีน สร้างกระดูกแก่ร่างกาย

4 วัตถุประสง ค์

5

6 วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการ ดำเนินการ

7 นักเรียนโรงเรียนชายเขาวิทยา ได้จัดกลุ่มผลิต ข้าวกล้องจากเครื่องสีแบบโบราณจัด จำหน่ายโครงการ อาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนทุกคนได้ รับประทาน ข้าวกล้องอย่างทั่วถึง นักเรียนได้ออก กำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์

8 ผลงานที่เกิดจากการ ดำเนินงาน สามารถผลิตข้าว กล้องจากเครื่องสีข้าว แบบโบราณ สร้าง รายได้ระหว่างเรียน ได้ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ พัฒนากิจกรรมใน โรงเรียน ขยายผลสู่ ชุมชน

9 การขยายผลและ เผยแพร่ผลงาน ๑. นำขั้นตอนวิธีการอบรม ขยายผลในชุมชน โรงเรียนใน เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนใกล้เคียง ๒. เป็นการเผยแพร่ เครื่อง สีข้าวแบบโบราณ ซึ่งเป็น นวัตกรรมในการผลิตข้าว กล้อง

10

11


ดาวน์โหลด ppt คนที่รับประทานข้าวกล้อง เป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน หัวใจวาย โลหิตจาง ปากนกกระจอก โรคขาด แคลเซียม สร้างเสริมโซเดียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google