งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เลอโนท 99 จำกัด โปรแกรมการบริหารการ จัดการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เลอโนท 99 จำกัด โปรแกรมการบริหารการ จัดการโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เลอโนท 99 จำกัด โปรแกรมการบริหารการ จัดการโรงแรม

2 โปรแกรมการบริหารการจัดการ ส่วนหน้า • แผนกจองห้องพัก • แผนกต้อนรับ • แผนกแคชเชียร์ • แผนกแม่บ้านและช่าง • แผนกโทรศัพท์ • แผนกตรวจสอบ โปรแกรมการบริหารการจัดการ ส่วนหน้า • แผนกจองห้องพัก • แผนกต้อนรับ • แผนกแคชเชียร์ • แผนกแม่บ้านและช่าง • แผนกโทรศัพท์ • แผนกตรวจสอบ

3 แผนกจองห้องพัก • จองห้องพัก • แก้ไข / ยกเลิกการจองห้อง • เลือกห้องว่าง • เก็บข้อมูลลูกค้า • เก็บข้อมูลคนพักด้วย • ตั้งค่ารายการคิดเงินลูกค้า เพิ่มเติม • ตั้งค่าเปลี่ยนราคาห้องพัก อัตโนมัติ • ดูประวัติของลูกค้า, บริษัทและ เอเย่น • เก็บรูปภาพลูกค้าและคนพัก ด้วยเข้าไว้ในระบบ • พิมพ์ใบลงทะเบียนออกจาก ระบบ • พิมพ์ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าจาก ระบบ • พิมพ์จดหมายตอบรับลูกค้า • ก๊อปปี้การจองห้องพัก • กรุ๊ปฟังก์ชั่น • ฟังก์ชั่นคีย์ แผนกจองห้องพัก • จองห้องพัก • แก้ไข / ยกเลิกการจองห้อง • เลือกห้องว่าง • เก็บข้อมูลลูกค้า • เก็บข้อมูลคนพักด้วย • ตั้งค่ารายการคิดเงินลูกค้า เพิ่มเติม • ตั้งค่าเปลี่ยนราคาห้องพัก อัตโนมัติ • ดูประวัติของลูกค้า, บริษัทและ เอเย่น • เก็บรูปภาพลูกค้าและคนพัก ด้วยเข้าไว้ในระบบ • พิมพ์ใบลงทะเบียนออกจาก ระบบ • พิมพ์ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าจาก ระบบ • พิมพ์จดหมายตอบรับลูกค้า • ก๊อปปี้การจองห้องพัก • กรุ๊ปฟังก์ชั่น • ฟังก์ชั่นคีย์

4 แผนกต้อนรับ • แก้ไข / ยกเลิกการเช็คอิน • ย้ายห้อง • เก็บ / แก้ไขข้อมูลลูกค้า • เก็บ / แก้ไนข้อมูลคนพักด้วย • ตั้งค่ารายการคิดเงินลูกค้า เพิ่มเติม • ตั้งค่าเปลี่ยนราคาห้องพัก อัตโนมัติ • ดูประวัติของลูกค้า, บริษัทและ เอเย่น • เก็บรูปภาพลูกค้าและคนพัก ด้วยเข้าไว้ในระบบ • กรุ๊ปฟังก์ชั่น • ฟังก์ชั่นคีย์ *** หน้าเดียวกันกับจอง ห้องพัก *** *** หน้าเดียวกันกับจอง ห้องพัก ***แผนกต้อนรับ • แก้ไข / ยกเลิกการเช็คอิน • ย้ายห้อง • เก็บ / แก้ไขข้อมูลลูกค้า • เก็บ / แก้ไนข้อมูลคนพักด้วย • ตั้งค่ารายการคิดเงินลูกค้า เพิ่มเติม • ตั้งค่าเปลี่ยนราคาห้องพัก อัตโนมัติ • ดูประวัติของลูกค้า, บริษัทและ เอเย่น • เก็บรูปภาพลูกค้าและคนพัก ด้วยเข้าไว้ในระบบ • กรุ๊ปฟังก์ชั่น • ฟังก์ชั่นคีย์ *** หน้าเดียวกันกับจอง ห้องพัก *** *** หน้าเดียวกันกับจอง ห้องพัก ***

5 แผนกแคชเชียร์ • เพิ่มรายการ • พิมพ์บิล • ชำระสินค้าและบริการ - ชำระทั้งหมด - ชำระทั้งหมด - ชำระบางรายการ - ชำระบางรายการ - ชำระด้วยสองประเภท - ชำระด้วยสองประเภท ( เงินสด + บัตรเครดิต ) ( เงินสด + บัตรเครดิต ) • เช็คเอ๊าท์ • เงินมัดจำล่วงหน้า • หน้าหลัก • ย้ายรายการไปห้องอื่น • ย้ายรายการในห้องเดียวกัน ( แยกบิล ) • แบ่งรายการ • ฟังก์ชั่นคีย์ • บันทึกการเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า • พิมพ์บิลต้นฉบับ • ยกเลิกการเพิ่มรายการและการ ชำระสินค้า แผนกแคชเชียร์ • เพิ่มรายการ • พิมพ์บิล • ชำระสินค้าและบริการ - ชำระทั้งหมด - ชำระทั้งหมด - ชำระบางรายการ - ชำระบางรายการ - ชำระด้วยสองประเภท - ชำระด้วยสองประเภท ( เงินสด + บัตรเครดิต ) ( เงินสด + บัตรเครดิต ) • เช็คเอ๊าท์ • เงินมัดจำล่วงหน้า • หน้าหลัก • ย้ายรายการไปห้องอื่น • ย้ายรายการในห้องเดียวกัน ( แยกบิล ) • แบ่งรายการ • ฟังก์ชั่นคีย์ • บันทึกการเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า • พิมพ์บิลต้นฉบับ • ยกเลิกการเพิ่มรายการและการ ชำระสินค้า

6 แผนกแคชเชียร์ (2) • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ข้อความเตือนแคชเชียร์ • โพสท์บิลอย่างรวดเร็ว • เช็คเอ๊าท์กรุ๊ป • แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ • บันทึกรายการค่าใช้จ่าย • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย • สร้างห้องโพสท์บิลอย่างเร็ว (Dummy) • ปิดรอบแคชเชียร์ • ประวัติแขกและยอดค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง • โพสท์มินิบาร์เป็นรายการได้ • รายงาน แผนกแคชเชียร์ (2) • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ข้อความเตือนแคชเชียร์ • โพสท์บิลอย่างรวดเร็ว • เช็คเอ๊าท์กรุ๊ป • แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ • บันทึกรายการค่าใช้จ่าย • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย • สร้างห้องโพสท์บิลอย่างเร็ว (Dummy) • ปิดรอบแคชเชียร์ • ประวัติแขกและยอดค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง • โพสท์มินิบาร์เป็นรายการได้ • รายงาน

7 แผนกแม่บ้านและช่าง • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ข้อความแจ้งแม่บ้าน • แสดง / เปลี่ยนสถานะห้องพัก • บันทึกห้องเสียและห้องแจ้ง ซ่อม • โพสท์มินิบาร์และค่าซักรีดได้ • บันทึกรายการและจำนวนของ ที่ใช้ในห้องแขก • บันทึกของที่แขกลืมไว้ • เก็บข้อมูลแขกที่เกี่ยวกับ แผนกแม่บ้าน • รายงาน แผนกแม่บ้านและช่าง • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ข้อความแจ้งแม่บ้าน • แสดง / เปลี่ยนสถานะห้องพัก • บันทึกห้องเสียและห้องแจ้ง ซ่อม • โพสท์มินิบาร์และค่าซักรีดได้ • บันทึกรายการและจำนวนของ ที่ใช้ในห้องแขก • บันทึกของที่แขกลืมไว้ • เก็บข้อมูลแขกที่เกี่ยวกับ แผนกแม่บ้าน • รายงาน

8 แผนกโทรศัพท์ • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ส่งข้อความ / พิมพ์เอกสารถึง ลูกค้า • แสดงสมุดโทรศัพท์รายชื่อ และสถานที่ต่างๆ • โพสท์ค่าโทรศัพท์เข้าบิลของ ลูกค้า • รายงาน แผนกโทรศัพท์ • ค้นหาข้อมูลลูกค้า • ส่งข้อความ / พิมพ์เอกสารถึง ลูกค้า • แสดงสมุดโทรศัพท์รายชื่อ และสถานที่ต่างๆ • โพสท์ค่าโทรศัพท์เข้าบิลของ ลูกค้า • รายงาน

9 แผนกตรวจสอบ • พิมพ์รายงานสรุปยอดรายได้ และรายรับ • ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดในวัน เดียวกันและข้ามวัน • อัพเดรทรายได้และรายรับยอด ประจำเดือนและประจำปี • รายงานเอกสารกระทบยอดได้ • ส่งข้อมูลเป็นรายงานบัญชี ประจำวันและประจำเดือน ( แปลงเดบิตและเครดิตได้ ) *** โปรแกรมนี้เป็นฟังก์ชั่น เพิ่ม *** *** โปรแกรมนี้เป็นฟังก์ชั่น เพิ่ม *** แผนกตรวจสอบ • พิมพ์รายงานสรุปยอดรายได้ และรายรับ • ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดในวัน เดียวกันและข้ามวัน • อัพเดรทรายได้และรายรับยอด ประจำเดือนและประจำปี • รายงานเอกสารกระทบยอดได้ • ส่งข้อมูลเป็นรายงานบัญชี ประจำวันและประจำเดือน ( แปลงเดบิตและเครดิตได้ ) *** โปรแกรมนี้เป็นฟังก์ชั่น เพิ่ม *** *** โปรแกรมนี้เป็นฟังก์ชั่น เพิ่ม ***

10 ตัวอย่างหน้าโปรแกรมใน ส่วนต่างๆ ตัวอย่างหน้าโปรแกรมใน ส่วนต่างๆ

11 หน้าจองห้องพัก หน้าจองห้องพัก

12 หน้าจองห้องพัก ( ป้อน ข้อมูล ) หน้าจองห้องพัก ( ป้อน ข้อมูล )

13 หน้าประวัติแขก หน้าประวัติแขก

14 หน้าประวัติแขก (2) หน้าประวัติแขก (2)

15 หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น

16 หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น (2) หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น (2)

17 หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น (3) หน้าประวัติบริษัท / เอเย่น (3)

18 หน้าแคชเชียร์ หน้าแคชเชียร์

19 หน้าแคชเชียร์ (2) หน้าแคชเชียร์ (2)

20 หน้าแคชเชียร์ (Exchange) หน้าแคชเชียร์ (Exchange)

21 หน้าแคชเชียร์ (Expense) หน้าแคชเชียร์ (Expense)

22 หน้าแคชเชียร์ (Close Cashiers) หน้าแคชเชียร์ (Close Cashiers)

23 แผนกแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน

24 Room Type Avail.

25 Room Rack

26 รายงานรายงาน

27

28 Room Forecast

29 Telephone Book

30 Telephone Operator

31 Room Plan

32 บริษัท เลอโนท 99 จำกัด ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร 081-8263737, 083-2641156 หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ lenotre99@hotmail.comlenotre99@hotmail.com เยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ที่ http://www.lenotre99.ob.tc http://www.ln99.co.cc http://lenotre99.siam2web.com


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เลอโนท 99 จำกัด โปรแกรมการบริหารการ จัดการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google