งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน หน้า WEB รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน หน้า WEB รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน หน้า WEB รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB

2 รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียน Online

3 1. เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2. เลือกจัดการทะเบียน

4 3. เลือกงวดการขึ้นทะเบียนที่ต้องการ ตัวอย่าง 3.1 สิงหาคม : คนต่างด้าวทั่วไป ค่าประกัน 2800 บาท 1 ปี 3.2 สิงหาคม : เด็กต่างด้าวอายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ ค่าประกัน 365 บาท 1 ปี 3.3 สิงหาคม : รอเข้าประกันสังคม 1150 บาท 3 เดือน เลือกงวดที่ ต้องการได้ แล้วให้ “ กดตกลง ”

5 การใส่ข้อมูลทะเบียน แยกได้อีก 2 ส่วนย่อย 1. ส่วนของการใส่ภาพ 2. ส่วนของข้อมูลบุคคล

6 หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ แสดงว่ากล้อง WEB CAM พร้อมใช้งาน ให้กดที่ปุ่ม “Allow” ส่วนการใส่รูปภาพ

7 การใส่รูปภาพ มี 2 วิธี 1. กดปุ่มถ่ายภาพ 2. กดปุ่มแนบภาพ

8 2. ส่วนของข้อมูลทะเบียน กด “ เพิ่มรายการ ”

9 รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB

10 กดโหลดข้อ 4 กดเปิด “ ตกลง ” ตัวอย่าง File Excel ข้อมูลทะเบียน

11

12 1. เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2. เลือกส่ง File ทะเบียน 4. เรียกดู 5. ส่งข้อมูล ขั้นตอนการ ส่ง File ทะเบียน เข้า ระบบ 3. เลือกงวดที่ต้องการ

13 การพิมพ์บัตรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวจากหน้า WEB

14 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2. จัดการทะเบียน 3. เลือกงวดที่ต้องการ 4. กด “ ตกลง ”

15 5. ค้นหาจากเลข 13 หลัก หรือ ID แสดงอยู่บนหน้าจอ 6. กดรูป ปริ้นเตอร์ 8. กด ตกลง 7. เลือก เปิดด้วย Acrobat Reader

16 9. ภาพบัตรจะปรากฏขึ้น ด้วยโปรแกม Acrobat Reader 10. สั่งพิมพ์ A5 11. ขนาดบัตรเท่าขนาด บัตรประชาชน

17 ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน

18 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2. เลือก ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 3. เลือกงวดที่ต้องการ 4. กดตกลง

19 ผลจากการขอเลขอ้างอิง 5. เลือกรูปเครื่องพิมพ์ 6. สรุปการจ่ายเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโอนเงินเข้ากองทุน

20 เมื่อโอนเงินเข้ากองทุน ต้องรายงาน ให้ส่วนกลางเปลี่ยนสถานะการรับเงิน ผ่าน WEB กองทุน ตามขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. เลือก ทะเบียนผู้ประกันตน 2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

21 1. วันที่โอนเงิน 2. เลขที่สาขา 3. เลขที่เช็ค 4. จำนวนเงิน 5. ข้อมูลติดต่อกลับ

22 6. กด เรียกดู 7. เลือกภาพ 8. ส่งภาพ 9. ใส่เลข อ้างอิง 1 ช่อง ต่อ 1 เลข อ้างอิง

23 การส่งข้อมูลเบิกเคลม

24 1. เลือก แบบ IPD 2. ตัวอย่าง File IPDData เตรียมข้อมูล IPDData

25 จุดที่เน้นเป็นพิเศษ ในการส่งข้อมูลการเคลม (IPD Data) วันที่ และ เวลา วันเกิด คศ น้ำหนัก เด็ก สำคัญมาก รหัสโรคหลัก Drg V5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลเปรียบเทียบในการเบิกเคลม

26 1. เลือก “ ข้อมูลการรักษา ” 2. ส่ง File การรักษา 3. เลือกงวดที่ต้องการเบิกเคลม 4. กด เรียกดู ขั้นตอนการส่งข้อมูล IPDData เข้าระบบ

27 5. เลือก File ที่ต้องการส่ง 6. กด open 7. กด “ ตกลง ”

28 ผลการส่งข้อมูลเข้าระบบการเคลม

29 การเตรียม IPD Claim 1. เลือก แบบ Claim IPD 2. กดตกลง 3. ตัวอย่าง File Claim

30

31 ขั้นตอนการส่ง IPD Claim 1. เลือกข้อมูลการรักษา 2. เลือก ส่ง Claim IPD 4. กดเรียกดู 3. เลือกงวดที่ต้องการ

32 4. เลือก File 5. กด Open 6. กด ตกลง

33 แจ้งผลการส่งข้อมูลเค ลมเข้าระบบ

34 การเบิกเคลมกรณีเด็กแรกเกิด

35

36

37

38 การนับเวลาประกัน

39 วิธีการตรวจสอบว่าเลขอ้างอิงใดมีปัญหาในการส่งเงินเข้ากองทุน 1. หาข้อความ “ เลขอ้างอิงที่มีปัญหา ” 2. กด ตรวจสอบได้ที่นี่ 3. กด ตกลง 4. แสดงผลเป็นข้อมูล Excel

40


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน หน้า WEB รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google