งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว

2

3 แนวคิดเพื่อการ พิจารณา จุดตั้งต้นของโครงการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของลูกค้า หรือผู้รับ ผลงาน จุดตั้งต้นของโครงการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของลูกค้า หรือผู้รับ ผลงาน เป็นปัญหาจากลูกค้าหรือ ผู้รับผลงาน / ลูกค้าหรือ ผู้รับผลงานของ หน่วยงานได้รับ ประโยชน์โดยตรง เหตุผลในการ สนับสนุน ลูกค้าที่ซื้อสินค้า ผิด หรือซ้ำ แล้วมาขอเปลี่ยน - คืนสินค้าใหม่ แต่เนื่อง ด้วยขั้นตอนของการ ทำเอกสารการขอรับ คืน - แลกเปลี่ยนสินค้า มีหลายขั้นตอน เหตุผลในการ สนับสนุน ลูกค้าที่ซื้อสินค้า ผิด หรือซ้ำ แล้วมาขอเปลี่ยน - คืนสินค้าใหม่ แต่เนื่อง ด้วยขั้นตอนของการ ทำเอกสารการขอรับ คืน - แลกเปลี่ยนสินค้า มีหลายขั้นตอน

4 มีผลการพิจารณาลำดับ ความสำคัญ สะท้อนความถี่ และผลกระทบต่อกระบวนการ หลัก หรือผู้รับผลงานกลุ่ม สำคัญของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ แสดงการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิง ประจักษ์ประกอบ วิธีการ เลือก ปัญหามา เพื่อทำ โครงการ พัฒนา คุณภาพ 1. ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน 2. การกำหนดระยะเวลาในการ เปลี่ยนคืน 3. การขออนุมัติจากแผนกที่ เกี่ยวข้อง 4. ขั้นตอนในการทำเอกสาร เปลี่ยนคืนสินค้า 1. ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน 2. การกำหนดระยะเวลาในการ เปลี่ยนคืน 3. การขออนุมัติจากแผนกที่ เกี่ยวข้อง 4. ขั้นตอนในการทำเอกสาร เปลี่ยนคืนสินค้า

5 การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของผลลัพธ์

6 จากเดิม 20-30 นาที ปัจจุบัน ลดลงเหลือ 3-5 นาที

7 ส่งเมล์ โทรแจ้ง หัวหน้าสาขา รับเรื่อง การเงินออกคูปองพร้อมใช้ ที่แคชเชียร์ 3 นาที หัวหน้าสาขา อนุมัติ ธุรการทำรับ คืนสินค้า พนักงานทำ เอกสาร ไอทีอนุมัติ / เมล์แจ้ง การเงินโทร ขออนุมัติ 1 นาที 5 นาที 3 นาที 2 นาที เวลาทั้งหมด ประมาณ 20-30 นาที 5 นาที

8 การเงินออกคูปอง พร้อมใช้ที่แคชเชียร์ รับเรื่อง ( เอกสารใบเสร็จ ) แจ้งลูกค้าเลือกหนังสือใหม่ พร้อมประทับตราเปลี่ยน สินค้า หัวหน้าสาขาอนุมัติใน ระบบ ปัจจุบัน 5 นาที ตัวอย่างการปรับปรุง - ลดขั้นตอน 1. สาขาสามารถอนุมัติ การทำเอกสารได้ เองโดยไม่ต้องรอ ส่วนกลาง 2. ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการทำ เอกสารเร็วขึ้นจาก 20 – 30 นาที ปัจจุบันใช้ เวลาเพียง 3 – 5 นาที

9 ผลลัพธ์ของ การพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google