งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ ศารทูล คัมมกสิกิจ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ ศารทูล คัมมกสิกิจ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ ศารทูล คัมมกสิกิจ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC

2 เนื้อหา •FreeSoftware • ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคืออะไร • ฟรีแวร์คืออะไร • การพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ • ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • การสอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

3 FreeSoftware •Free = Freedom != Free pay •0. RUN •1. Study •2. Redistribute •3. Distribute • ข้อ 0-1 ทำเพื่อตัวเอง • ข้อ 2-3 ทำเพื่อคนอื่น

4 แนวคิดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • แนวคิด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเริ่มมาจาก แนวคิด ซอฟต์แวร์เสรี (free software) •Free = freedom != free pay • เสรีภาพที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ตามต้องการ • เสรีภาพที่จะศึกษาการทำงานของโปรแกรม ผ่านซอร์สโค้ด และนำไปใช้ตามต้องการ • เสรีภาพที่จะจำหน่ายจ่ายแจกซอฟต์แวร์นั้น • เสรีภาพที่จะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

5 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด • อิสระในการ ใช้งาน (RUN) • อิสระในการ ศึกษา (STUDY) • อิสระในการ เผยแพร่ (Redistribute) • อิสระในการ แก้ไขปรับปรุง ( เมื่อนำไปเผยแพร่ต่อ จะต้องใช้สัญญาอนุญาตเดิม )(Distribute) • โปร่งใสและตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว • มีผู้พัฒนาทั่วโลก

6 ฟรีแวร์ • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน • จำกัดการใช้งานโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ • ไม่เปิดเผยซอร์สโค้ด • ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข • ไม่มีสิทธิ์ในการนำมาศึกษา

7 การพัฒนางานแบบโอเพนซอร์ส • ต่อยอดจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว –Kernel –Apache –Firefox • พัฒนาใหม่ทั้งหมด • สัญญาอนุญาตแบบเปิด เช่น GPL, GNU GPL

8 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส •Facebook –Memcached (Free & open source, high- performance, distributed memory object caching system) เป็นตัวกลางระหว่างเว็บ เซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้ต้องเรียกข้อมูล บ่อยครั้ง http://memcached.org/http://memcached.org/ –Hiphop for PHP พัฒนาเองโดย facebook ทำ หน้าที่ แปลงโค้ด PHP เป็น C++ แล้วจากนั้น ค่อยแปลง C++ เป็นไบนารีด้วย g++ ซึ่งเป็น C++ compiler ในชุด GCC มาตรฐานของโครงการ GNU http://github.com/facebook/hiphop-php

9 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส –Cassandra ฐานข้อมูลแบบกระจายตัว http://cassandra.apache.org/ http://cassandra.apache.org/ –Scribe ระบบจัดการ log file ทำงานเป็น server รอรับ stream ของ log file http://github.com/facebook/scribe http://github.com/facebook/scribe –Hadoop ระบบ map/reduce กระจายงานการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ cluster –Hive ระบบที่ใช้ SQL กับ Hadoop http://hadoop.apache.org/ http://hadoop.apache.org/ –Thrift ตัวกลางสำหรับภาษาที่ใช้พัฒนาอัน หลากหลาย http://incubator.apache.org/thrift/http://incubator.apache.org/thrift/

10 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส –Varnish ตัวเสริมประสิทธิภาพของ HTTP http://www.varnish-cache.org/ http://www.varnish-cache.org/ – ข้อมูลทั้งหมดจาก http://www.blognone.com/news/16872 http://royal.pingdom.com/2010/06/18/the- software-behind-facebook/ http://www.blognone.com/news/16872 http://royal.pingdom.com/2010/06/18/the- software-behind-facebook/

11 Tools •Editor/IDE •Language •Compiler •HTML Editor •Graphics and Multimedia •Utility •Library

12 เครื่องมื่อในการพัฒนาระบบ •SciTE •Smart Editor Pro •Eclipse •NetBean •JCreator LE •Anjuta •Lazarus •Gambas •vi

13

14 Gambas

15 eclipse

16 Language •PHP •C/C++ •Python •Free Pascal •MSW Logo •Java •C# •Perl

17 Freepascal

18 Compiler •GCC + automake •VC •.NET (Tool ที่เป็น Opensource คือ Mono) •Java ( ควรรันได้ภายใต้ OpenJDK) – ถ้าส่งข้อเสนอว่า run บน Linux ต้อง present บน Linux

19 HTML Editor •NVU •Yahoo Site Builder •SciTE •Smart Editor Pro

20 Graphics Multimedia •Audacity •Blender •Cadstd Lite •CAD X11 •Cdex –Open Source Digital Audio CD Extractor •Dia •Gimp •Inkscape •etc.

21 Gimps - Image manipulation

22 Inkscape - Vector graphics editor

23 Blender - 3D / Game Creation

24 Flash animation •http://www.salasaga.org/

25 Game Engines • จะใช้อันไหนต้องดูเรื่องสัญญาอนุญาตดีดี •Freeware ส่วนมากจะเอามาใช้ในการแข่งขัน ไม่ได้เพราะมีข้อห้ามเรื่องการทำเงินจาก ผลงานที่ทำกับ Game Engine นั้นๆเช่น Torque Game Builder, Neoaxis, UnrealEngine, Unity • รวม Game Engines http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game _engines

26 Game Engines

27 ตัวอย่าง Game Engines •http://cubeengine.comhttp://cubeengine.com •http://www.ogre3d.orghttp://www.ogre3d.org •http://raydium.org/http://raydium.org/ •http://ioquake3.org/http://ioquake3.org/ •http://www.blender.org/http://www.blender.org/

28 Utility •EasyPHP(WAMP) –LAMP=Linux Apache MySQL PHP –WAMP=Windows Apache MySQL PHP •Core FTP •File Zilla •PDF Creator •Putty •Database (MySQL or Pgsql)

29 easyphp

30 ตัวอย่าง Library opensource •Library ต่างๆที่อยู่ใน Linux เช่น •Libssh •Libopengl •Zlib •libx11

31 ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส •LinuxSIS •LinuxTLE •OpenOffice.org •Mozilla Firefox •Thunderbird •CMS •Android

32 LinuxSIS •Linux Simple Internet Server • ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพีซี • เวอร์ชันล่าสุด : LinuxSIS 6.5 • พัฒนาจาก : Debian 5.0

33

34 LinuxTLE •Linux Thai Language Extension • ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องพีซีหรือโน้ตบุค • เวอร์ชันล่าสุด : LinuxTLE 9.0 • พัฒนาจาก : Ubuntu 7.10

35

36 OpenOffice.org • ซอฟต์แวร์สำนักงานคล้ายกับ MS-Office • มาตรฐานเปิดในรูปแบบ XML • ทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม • มีหลายภาษา • ใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานอื่นได้ • ส่งออกเป็นเอกสาร PDF • ในชุดประกอบด้วย Writer, Calc, Impress, Base, Draw

37 OpenOffice – Writer

38 OpenOffice – Calc

39 OpenOffice – Impress

40 Mozilla Firefox – Web browser

41 Thunderbird – Email client

42 Content Management System: CMS •Drupal •Joomla •LearnSquare •Moodle

43 Drupal

44 LearnSquare

45 Moodle

46 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม •www.opentle.orgwww.opentle.org •www.sf.netwww.sf.net •www.openoffice.orgwww.openoffice.org •www.mozilla.orgwww.mozilla.org •www.gimp.orgwww.gimp.org •www.easyphp.orgwww.easyphp.org •www.freepascal.org •www.jcreator.com •www.netbeans.orgwww.netbeans.org •www.eclipse.orgwww.eclipse.org •projects.gnome.org/anjuta •www.inkscape.orgwww.inkscape.org •www.blender.orgwww.blender.org •www.drupal.orgwww.drupal.org •www.joomla.orgwww.joomla.org •www.moodle.orgwww.moodle.org

47 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล •http://203.185.132.234/community/changeme:79http://203.185.132.234/community/changeme:79

48 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ ศารทูล คัมมกสิกิจ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google