งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
วิชา Advanced Topics in Computer Software หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ผู้สอน อ.มาโนช ประชา

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์

3 เนื้อหาบทเรียน ศึกษาเกี่ยวกับ HTML (1w) ศึกษาเกี่ยวกับ PHP (2w)
ศึกษาเกี่ยวกับ mySQL (2w) ศึกษาเกี่ยวกับ PHP-Nuke (5w) ปฏิบัติเกี่ยวกับ PHP-Nuke (6w)

4 การวัดผลและประเมินผลการเรียน
คะแนนจากการสอบ 70 % คะแนนสอบกลางภาค 35 % คะแนนสอบปลายภาค 35 % คะแนนจากผลงานที่มอบหมาย 30 % รวม %

5 เกณฑ์การตัดเกรด ช่วงคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+
60-64 C 55-59 D+ 50-54 D ต่ำกว่า 50 F

6 HTML อะไรคือ ? HTML หรือ HyperText Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่เป็น Static Language มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้

7 PHP อะไรคือ ? http://www.php.net/
PHP คือภาษา script อย่างหนึ่งที่เรียกว่า server-side script ซึ่งจะทำงาน ในฝั่ง server แล้วส่งการแสดงผลมายัง browser ของตัว client และนอกจากนี้ มันยังเป็น script ที่ฝัง(embed) บน HTML อีกด้วย

8 PHP-Nuke อะไรคือ ? http://www.thainuke.net/
PHP-Nuke คือระบบจัดการเนื้อหา (บนเว็บไซต์) : Content Management System(CMS) ที่เขียนด้วยภาษา PHP ปัจจุบันอยู่ภายใต้ กฏของ GNU/GPL ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้ฟรี

9 Open Source Software อะไรคือ ?
licence

10 การเจริญเติบโตของ PHP
Netcraft Statistics 11,869,645 Domains, 1,316,288 IP Addresses

11 จะใช้ PHP-Nuke ทั้งทีต้องมีอะไรบ้าง?
โปรแกรม(Softwares) : เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache, IIS, Roxen, etc) (IIS หรือ Apache) PHP4.x (แนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) (php installer.exe) ฐานข้อมูล : MySQL 4.1.XX (mysql-essential win32.msi) ระบบปฏิบัติการ(Operating Systems) : Linux Unix OS/2 Windows MacOS FreeBSD Code ที่ขาดไม่ได้ คือ ไฟล์ PHP-Nuke ปัจจุบัน เวอร์ชั่น (PHP-Nuke-7.8-Thai-Edition.zip)

12 เนื้อหา PHP-Nuke 1. ทำความรู้จัก PHP-Nuke (What is PHP-Nuke?)
2. การติดตั้งและอัปเกรด PHP-Nuke สำหรับมือใหม่ (Installation and Upgrading for Newbies) 3. การใช้งานเบื้องต้นหลังจากติดตั้งแล้ว (Basic Operation - After Installation) 4. การใช้งานภาษาไทย และการแปลภาษาสำหรับ PHP-Nuke (Language Files - Translantions)

13 เนื้อหา PHP-Nuke 5. การปรับแต่ง PHP-Nuke ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการ (Customizing your PHP-Nuke) : - ธีม(Themes) - โมดูล(Modules) - เมนู(Blocks) 6. การเพิ่มส่วนประกอบของ PHP-Nuke (PHP-Nuke Add Ons) : - การติดตั้งธีมใหม่(Theme Installation : NukeMods Theme Packs) - การติดตั้งโมดูลใหม่(Module Installation) - การติดตั้งเมนูใหม่(Block Installation)

14 เนื้อหา PHP-Nuke 7. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ PHP-Nuke
- โครงสร้างไฟล์หลัก ของ PHP-Nuke เช่น Mainfile, และ ไฟล์ include ต่างๆ - โครงสร้างของฐานข้อมูล และตารางหลักๆของ PHP-Nuke - โครงสร้างหน้าหลักของโมดูล - โครงสร้างหน้าของผู้ควบคุมระบบ - โครงสร้างของบล๊อค

15 เนื้อหา PHP-Nuke 8. การสร้างและปรับแต่งส่วนต่างๆด้วยตัวเอง
- การปรับแต่ง Modules หรือ Block รวมทั้งส่วนต่างๆ ให้เข้ากับเวปไซต์ - การสร้าง Modules หรือ Block ขี้นมาใช้งานเอง

16 ภาคปฏิบัติ PHP-Nuke 1. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและกำหนดค่าของ PHP-Nuke (Configuration Setup and Installaion PHP-Nuke : Windows and Linux) - การติดตั้ง PHP, Mysql, phpMyAdmin และ Editor สำหรับ PHP-Nuke บน Linux/Window - การติดตั้ง PHP-Nuke (รวมทั้ง Modules, Blocks และ Themes ด้วย) 2. ฝึกปฏิบัติการสร้าง PHP-Nuke เว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

17 Web สอนเกี่ยวกับ PHP

18 Web สอนเกี่ยวกับ PHP

19 Web สอนเกี่ยวกับ PHP

20 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ PHP-Nuke

21 บทเรียนครั้งที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับ HTML

22 Question ?


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google