งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 04-710- 414 หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ Advanced Topics in Computer Software ผู้สอน อ. มาโนช ประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 04-710- 414 หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ Advanced Topics in Computer Software ผู้สอน อ. มาโนช ประชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 04-710- 414 หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ Advanced Topics in Computer Software ผู้สอน อ. มาโนช ประชา

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบซอฟแวร์ของ คอมพิวเตอร์

3 เนื้อหาบทเรียน 1. ศึกษาเกี่ยวกับ HTML (1w) 2. ศึกษาเกี่ยวกับ PHP (2w) 3. ศึกษาเกี่ยวกับ mySQL (2w) 4. ศึกษาเกี่ยวกับ PHP-Nuke (5w) 5. ปฏิบัติเกี่ยวกับ PHP-Nuke (6w)

4 การวัดผลและ ประเมินผลการเรียน • คะแนนจากการสอบ 70 % – คะแนนสอบกลางภาค 35 % – คะแนนสอบปลายภาค 35 % • คะแนนจากผลงานที่มอบหมาย 30 % • รวม 100 %

5 เกณฑ์การตัดเกรด ช่วงคะแนนเกรด 80-100A 75-79B+ 70-74B 65-69C+ 60-64C 55-59D+ 50-54D ต่ำกว่า 50 F

6 HTML หรือ HyperText Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่เป็น Static Language มีโครงสร้างการเขียน โดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการ แสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่าน โปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วน ขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือ ควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ HTML อะไรคือ ?

7 PHP คือภาษา script อย่างหนึ่งที่เรียกว่า server-side script ซึ่งจะทำงาน ในฝั่ง server แล้วส่งการแสดงผลมายัง browser ของตัว client และนอกจากนี้ มันยังเป็น script ที่ฝัง (embed) บน HTML อีกด้วย http://www.php.net/ PHP อะไรคือ ?

8 PHP-Nuke อะไรคือ ? PHP-Nuke คือระบบจัดการเนื้อหา ( บน เว็บไซต์ ) : Content Management System(CMS) ที่เขียนด้วยภาษา PHP ปัจจุบันอยู่ภายใต้ กฏของ GNU/GPL ซึ่ง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้ฟรี http://www.thainuke.net/

9 Open Source licence Open Source Software อะไรคือ ?

10 •Netcraft Statistics –11,869,645 Domains, 1,316,288 IP Addresses การเจริญเติบโตของ PHP

11 จะใช้ PHP-Nuke ทั้งที ต้องมีอะไรบ้าง ? โปรแกรม (Softwares) : • เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache, IIS, Roxen, etc) (IIS หรือ Apache) •PHP4.x ( แนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุด ) (php-4.4.0-installer.exe) • ฐานข้อมูล : MySQL 4.1.XX (mysql-essential- 4.1.14-win32.msi) ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) : •Linux •Unix •OS/2 •Windows •MacOS •FreeBSD Code ที่ขาดไม่ได้ คือ ไฟล์ PHP-Nuke ปัจจุบัน เวอร์ชั่น (PHP-Nuke-7.8-Thai-Edition.zip)

12 เนื้อหา PHP-Nuke 1. ทำความรู้จัก PHP-Nuke (What is PHP-Nuke?) 2. การติดตั้งและอัปเกรด PHP-Nuke สำหรับมือใหม่ (Installation and Upgrading for Newbies) 3. การใช้งานเบื้องต้นหลังจากติดตั้งแล้ว (Basic Operation - After Installation) 4. การใช้งานภาษาไทย และการแปลภาษา สำหรับ PHP-Nuke (Language Files - Translantions)

13 เนื้อหา PHP-Nuke 5. การปรับแต่ง PHP-Nuke ให้มีคุณสมบัติ เหมาะสมตรงตามความต้องการ (Customizing your PHP-Nuke) : - ธีม (Themes) - โมดูล (Modules) - เมนู (Blocks) 6. การเพิ่มส่วนประกอบของ PHP-Nuke (PHP-Nuke Add Ons) : - การติดตั้งธีมใหม่ (Theme Installation : NukeMods Theme Packs) - การติดตั้งโมดูลใหม่ (Module Installation) - การติดตั้งเมนูใหม่ (Block Installation)

14 เนื้อหา PHP-Nuke 7. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ PHP- Nuke - โครงสร้างไดเร็คทอรี่ต่างๆ ของ PHP- Nuke - โครงสร้างไฟล์หลัก ของ PHP-Nuke เช่น Mainfile, และ ไฟล์ include ต่างๆ - โครงสร้างของฐานข้อมูล และตาราง หลักๆของ PHP-Nuke - โครงสร้างหน้าหลักของโมดูล - โครงสร้างหน้าของผู้ควบคุมระบบ - โครงสร้างของบล๊อค

15 เนื้อหา PHP-Nuke 8. การสร้างและปรับแต่งส่วนต่างๆด้วย ตัวเอง - การปรับแต่ง Modules หรือ Block รวมทั้งส่วนต่างๆ ให้เข้ากับเวปไซต์ - การสร้าง Modules หรือ Block ขี้นมา ใช้งานเอง

16 ภาคปฏิบัติ PHP- Nuke 1. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและกำหนดค่าของ PHP-Nuke (Configuration Setup and Installaion PHP-Nuke : Windows and Linux) - การติดตั้ง PHP, Mysql, phpMyAdmin และ Editor สำหรับ PHP-Nuke บน Linux/Window - การติดตั้ง PHP-Nuke ( รวมทั้ง Modules, Blocks และ Themes ด้วย ) 2. ฝึกปฏิบัติการสร้าง PHP-Nuke เว็บไซต์ ด้วยตัวคุณเอง

17 Web สอนเกี่ยวกับ PHP http://www.thai-programmer.com

18 Web สอนเกี่ยวกับ PHP http:// www.thaidev.com

19 Web สอนเกี่ยวกับ PHP http://www.funwhan.com/learn

20 ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ PHP-Nuke http://www.thainuke.net/nuke/modules.php?name=Forums

21 บทเรียนครั้งที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับ HTML ศึกษาเกี่ยวกับ HTML

22 Question ?


ดาวน์โหลด ppt วิชา 04-710- 414 หัวข้อชั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ Advanced Topics in Computer Software ผู้สอน อ. มาโนช ประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google