งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview - Wikipedia Wikipedia คืออะไร ? ข้อดี - ข้อเสีย ของ Wikipedia ใครควรใช้ Wikipedia การใช้งาน Wikipedia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview - Wikipedia Wikipedia คืออะไร ? ข้อดี - ข้อเสีย ของ Wikipedia ใครควรใช้ Wikipedia การใช้งาน Wikipedia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Overview - Wikipedia Wikipedia คืออะไร ? ข้อดี - ข้อเสีย ของ Wikipedia ใครควรใช้ Wikipedia การใช้งาน Wikipedia

2 Wikipedia คืออะไร ? Wikipedia คือ สารานุกรมเสรีออนไลน์ ซึ่งเป็นที่ ให้ทุกๆ คนสามารถเข้าไปใช้แสวงหาความรู้, ให้ ความรู้ และ แก้ไขความรู้ ให้กับผู้อื่นได้

3 ข้อดี - ข้อเสีย ของ Wikipedia ข้อดี เนื้อหาเปิดเสรีให้สามารถนำไปใช้ได้ เปิดเสรีที่ให้ทุกคนเขียน แก้ไขข้อมูล โดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เผยแพร่สืบต่อกันได้อย่างเสรี นโยบายมุมมองที่เป็นกลางจากทุกฝ่ายที่เขียนในสารานุกรม ข้อเสีย การนำไปใช้อ้างอิงในเอกสารทางวิชาการยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ - วิกิ พีเดียมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ไม่สามารถป้องกันผู้ประสงค์ร้ายเข้าไปทำลายข้อมูลหรือสิ่งดีๆ ลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาแบบเสรีในวิกิพีเดีย  ลิขสิทธิ์เสรี ( copyleft – สามารถสำเนา, แก้ไขดัดแปลง, กระจายต่อได้ ) ข้อความ ภาพและเนื้อหาประเภทอื่นๆ ส่วนใหญ่ทั้งหมดในวิกิพีเดีย จะ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU Free Documentation License หรือ GFDL หรือ GNU FDL ( การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาแบบเสรี ) หัวข้อที่เป็นที่สนใจย่อมได้รับการตรวจสอบมากกว่าหัวข้อที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง

4 ใครควรใช้ Wikipedia ครู อาจารย์ ที่ทำงานด้านวิจัยต่างๆ ศูนย์วิจัยต่างๆ ผู้ที่ต้องการทำระบบสารานุกรมในหน่วยงาน เพื่อ รวมข้อมูลต่างๆ ทำให้ ง่ายในการตรวจสืบค้น ผู้ที่ต้องการทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม ผู้สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Wikipedia

5 การใช้งาน Wikipedia การสร้างบัญชีผู้ใช้ ศึกษา หาความรู้ในบทความเรื่องต่าง ๆ การสร้างบทความใหม่ การแก้ไขบทความ อื่น ๆ – การโหวตบทความคัดสรร – การตรวจสอบ และเพิ่มคุณภาพของ เนื้อหา

6 การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ( การใช้งาน ) 1 2 3 ข้อดีของการสร้างบัญชี ผู้ใช้ - ได้รับ “ หน้าผู้ใช้ ” ของตนเอง สามารถใส่ Profile ของตนเอง ได้ - ได้รับ “ หน้าพูดคุยส่วนตัว ” เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับชาววิกิ พีเดียคนอื่น - จะได้รับความเชื่อถือมากว่า ไม่มีบัญชี ผู้อื่นจะสามารถ ทราบ และจำชื่อของคุณใน การแก้ไข หรือสร้างบทความ ได้ - มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็น “ ผู้ดูแลระบบ ” - ฯลฯ

7 การศึกษา หาความรู้ในบทความ เรื่องต่าง ๆ ( การใช้งาน ) ศึกษาบทความจากหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่วิกิพีเดียได้จัดเตรียมไว้แล้ว – บทความคัดสรรเดือนนี้ – เรื่องจากข่าว – วันนี้ในอดีต – รู้ไหมว่า … – สารานุกรม ศึกษาจากเมนู เช่น – เหตุการณ์ปัจจุบัน – ปรับปรุงล่าสุด – สุ่มบทความ – หน้าพิเศษ – บทความทั้งหมด

8 การสร้างบทความใหม่ ( การใช้งาน ) สร้างต่อจากบทความเดิม เลือกคลิกคำศัพท์สี แดงภายในบทความ เดิม … หมายถึงเรื่องที่ ยังไม่มีผู้เขียนบทความ ที่เกี่ยวข้อง วิกิพีเดียจะเปิดหน้า “ แก้ไข ” ให้สร้าง บทความที่เกี่ยวข้องได้ ทันที 1 2

9 พิมพ์ชื่อที่ต้องการ หลังจากชื่อเว็บใน ช่อง URL ด้านบน http://th.wikipedia.org/wiki / ชื่อ บทความที่ต้องการ และเลือก edit / แก้ไข เพื่อเขียนบทความนั้น การสร้างบทความใหม่ ( ต่อ ) ( การ ใช้งาน ) 1 2

10 สร้างบทความใหม่จากกรอบคำสั่งในหน้า เว็บไซต์ Wikipedia การสร้างบทความใหม่ ( ต่อ ) ( การ ใช้งาน ) พิมพ์หัวข้อของบทความที่ ต้องการสร้าง … จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “ สร้างบทความ ” … จะปรากฎหน้า “ แก้ไข ” สำหรับสร้างบทความหากยัง ไม่มีหัวข้อนั้นมาก่อน 1 2

11 การแก้ไขบทความ ( การใช้งาน ) 1 2 คลิกปุ่ม “ แก้ไข ” ในบทความ ที่ต้องการแก้ไข พื้นที่สำหรับแก้ไขบทความ วิธีแก้ไขบทความ

12 การแก้ไขบทความ ( ต่อ ) ( การใช้ งาน ) วิธีแก้ไขขั้นพื้นฐาน, การใช้สัญลักษณ์ สำหรับการแก้ไข

13 การแก้ไขบทความ ( ต่อ ) ( การใช้ งาน ) หากยังไม่มั่นใจสามารถทดลองแก้ไขได้ที่หน้า “ กระบะ ทราย ” … การแก้ไขที่หน้ากระบะทรายจะไม่คงอยู่ตลอดไป กระบะทราย - พื้นที่ทดลองแก้ไข

14 อื่น ๆ ( การใช้งาน ) นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมายในวิกิพีเดียที่รอให้ ทุกคนเข้ามาช่วยกันทำให้บทความมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น การโหวตบทความคัดสรร : จะมีการช่วยกันเลือกบทความ คัดสรรเดือนละ 1 บทความ การตรวจสอบ และเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา เช่น - การเชื่อมโยงบทความ - การจัดหมวดหมู่ - การตรวจสอบภาษา - การตรวจสอบความถูกต้อง - การช่วยแจ้งลบสื่อที่ไม่ได้ใช้ในวิกิพีเดีย - การช่วยโฆษณา และประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt Overview - Wikipedia Wikipedia คืออะไร ? ข้อดี - ข้อเสีย ของ Wikipedia ใครควรใช้ Wikipedia การใช้งาน Wikipedia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google