งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Software คืออะไร / ทำไม จึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Software คืออะไร / ทำไม จึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Software คืออะไร / ทำไม จึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

2 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 แนะนำตัว บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ 1 ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) boonlert@nstda.or.th http://www.boonlert.net

3 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ศูนย์สารสนเทศในยุค ICT

4 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความจำเป็น คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 30,000.00 – MS Windows5,000.00 – ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ15,000.00 – ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF20,000.00 – ซอฟต์แวร์งานกราฟิก20,000.00 – ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล8,000.00 – ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย8,000.00

5 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน

6 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความจำเป็น ระบบบริหารสำนักงาน 100,000 ++ เว็บไซต์หน่วยงาน – ค่า Web Hosting/ปี5,000 ++ – ค่าจด Domain 500 ++ – ค่าพัฒนาเว็บ (เริ่มต้น)5,000 ++ – ค่าปรับปรุง/หน้า2,000 ++

7 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความเป็นจริง ServerClient * ระบบเว็บไซต์ * ระบบอีเมล์ * ระบบบริหารสำนักงาน * ระบบ KM * ชุมชนออนไลน์ * ซอฟต์แวร์สำนักงาน * ซอฟต์แวร์บริการ * ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน

8 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 มุมมอง/ทางเลือกใหม่

9 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 Open Source Software ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด – เปิดเผย Source Code ซอฟต์แวร์ฟรี ซอฟต์แวร์เสรี OSS

10 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 Freeware ซอฟต์แวร์ทางการค้าที่ให้ใช้ฟรี โดย ลดความสามารถหรือคุณสมบัติ บางด้าน

11 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 มูลค่าซอฟต์แวร์ Microsoft Windows  10,000 Microsoft Office  20,000 Adobe PhotoShop  30,000 Adobe Acrobat  30,000 Winzip  10,000 ACDSee  15,000

12 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 มูลค่าซอฟต์แวร์ Linux SIS/TLEฟรี OpenOffice.orgฟรี GIMPฟรี PDF Creatorฟรี 7-Zipฟรี Xn-View, InfanViewฟรี

13 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OSS/Freeware OpenOffice.org XnView, IrfanView GIMP 7-Zip, IZarc Dia LexiTron MS Office ACDSee PhotoShop Winzip Visio Thai Dictionary

14 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OSS/Freeware Joomla, Mambo FileZilla FreeMind LearnSquare, Moodle GreenStone Dreamweaver WinFTP MindManager e-Learning Solution Digital Library

15 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 การใช้งานจริง Server-based – ระบบปฏิบัติการ Linux – พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo แทนการ จ้างพัฒนา – พัฒนาระบบ Workgroup/KM/Calendar ด้วย E-Groupware แทนการจ้างพัฒนา – พัฒนาระบบ E-Library ด้วย CDS/ISIS และ WebLIS – พัฒนาระบบ Digital Library ด้วย Greenstone – พัฒนาระบบ Repository ด้วย DSpace

16 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

17

18 ซอฟต์แวร์แนะนำ 7-Zipโปรแกรมบีบ/อัดไฟล์ IrfanViewโปรแกรมแสดงภาพ GIMPโปรแกรมตกแต่งภาพ OpenOffice.orgจัดการงานสำนักงาน Mozilla FireFoxWeb Browser E-GroupwareSchedule & Calendar LearnSquaree-Learning Solution LexitronThai Eng Dictionary

19 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

20 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน – ลดการซื้อ – สนับสนุนโอเพนซอร์ส ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของการเผยแพร่ โดยมี หน่วยงานที่สนับสนุนอย่างแท้จริง มีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

21 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 NECTEC : www.nectec.or.th

22 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 SIPA : www.sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

23 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 การดำเนินการของเนคเทค ส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org (OOo) ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware – บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware – คู่มือ/สื่อเรียนรู้ออนไลน์ (http://elearning.nectec.or.th)

24 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OpenOffice.org 2.0 การดำเนินการของเนคเทค – พัฒนาระบบตัดคำ – พัฒนาระบบตรวจสอบคำ (Spell Check) – ปรับปรุงระบบติดต่อกับผู้ใช้ใน โหมดภาษาไทย

25 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ใช้ยากจริงหรือ ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก”

26 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OpenOffice.org Writerสร้างสรรค์เอกสารงานพิมพ์ Calcงานคำนวณด้วยกระดาษทำการ Impressสื่อนำเสนอ Mathสร้างสูตร/สมการ Drawingวาดภาพ Baseบริหารจัดการฐานข้อมูล

27 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความสามารถเทียบกับ MS Office WriterMS Word CalcMS Excel ImpressMS PowerPoint BaseMS Access MathMS Equation Draw-- 80% 60% 90%

28 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 จุดเด่น สนับสนุนการใช้งานของสำนักงาน เปิดไฟล์เอกสาร MS Office ได้ทันที บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ แปลงเป็นเอกสาร PDF ได้ทันที (ไม่ต้องติดตั้ง Adobe Acrobat Professional) เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร ไม่มีปัญหาในการติดตั้งร่วมกัน ฟอนต์ที่มีใน Microsoft Windows (ชุดใหม่) สามารถใ้ช้ได้ทันที

29 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OpenOffice.org Writer Word Processor งานพิมพ์เอกสารในสำนักงาน งานพิมพ์ประยุกต์ – แผ่นพับ – ่ตาราง/กราฟ/รูปภาพ – งานพิมพ์ด้วย Style – แม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) – Mail Merge

30 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ฐานข้อมูล txt, Calc Mail Merge >

31 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 OpenOffice.org Calc Spreadsheet งานคำนวณ การสร้างกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การทำรายงานสรุป – Sub Total – Data Pilot

32 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

33

34

35 OpenOffice.org Impress สร้างสื่อนำเสนอ สร้างกราฟิก 2D & 3D

36 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ความช่วยเหลือ http://www.boonlert.net http://www.tiac.or.th http://elearning.nectec.or.th http://www.nectec.or.th http://www.thaiopensource.org http://converttle.nectec.or.th http://docs.google.com คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt Open Source Software คืออะไร / ทำไม จึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google