งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTTP (Hypertext Transport Protocol) กฎการขนส่งไฮเปอร์เท็กซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTTP (Hypertext Transport Protocol) กฎการขนส่งไฮเปอร์เท็กซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTTP (Hypertext Transport Protocol) กฎการขนส่งไฮเปอร์เท็กซ์

2 ความเป็นมา ปี พ. ศ.2533 นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองของ สถาบันเซิร์น (CERN) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่ง ยุโรป ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ทิม เบิร์นเนอร์ส - ลี (Tim Berners-Lee) ได้สร้างระบบการ สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ ที่ เรียกว่าไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) ซึ่งผลที่ได้ทำให้มี การสร้างโพรโทคอลแบบ HTTP (Hypertext Transport Protocol) ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งสารสนเทศต่างๆ โดยจะ ถูกจัดอยู่ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า HTML (HyperText Markp Language) ซึ่งการสื่อสารและการสืบค้น สารสนเทศในรูปแบบใหม่นี้ทำให้มนุษย์สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นข้อความ ภาพ และเสียง ปี พ. ศ.2533 นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองของ สถาบันเซิร์น (CERN) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่ง ยุโรป ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ทิม เบิร์นเนอร์ส - ลี (Tim Berners-Lee) ได้สร้างระบบการ สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ ที่ เรียกว่าไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) ซึ่งผลที่ได้ทำให้มี การสร้างโพรโทคอลแบบ HTTP (Hypertext Transport Protocol) ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งสารสนเทศต่างๆ โดยจะ ถูกจัดอยู่ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า HTML (HyperText Markp Language) ซึ่งการสื่อสารและการสืบค้น สารสนเทศในรูปแบบใหม่นี้ทำให้มนุษย์สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นข้อความ ภาพ และเสียง

3 กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Transport Protocol : HTTP) เป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่กำหนด ขึ้นมาไว้ใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) โดยการกำหนดที่ตั้งทรัพยากรที่สอดคล้องกัน (Uniform Resoure Locators : URLs) และวิธีการใช้ ใน การสืบค้นข้อมูลที่ใดก็ได้ในอินเตอร์เน็ท โดยไม่เพียงแต่ เอกสารในเว็บเท่านั้น แต่รวมถึงแฟ้ม ที่เข้าถึงได้ในกฎเกณฑ์ การถ่ายโอนแฟ้ม (File Transfer Protocol : FTP), กลุ่ม อภิปรายในยูสเนต, และรายการเลือกในโกเฟอร์ (Gopher) ด้วย นอกจากนี้ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ยังให้ผู้เขียน ในเว็บสามารถฝังจุดเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) ใน เอกสารในเว็บได้อีกด้วย เมื่อคลิกแล้ว จุดเชื่อมโยงจะเริ่ม กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งเข้าถึงและค้นคืนเอกสารให้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำสิ่งใดให้ยุ่งยากเลย ( หรือกล่าวได้ว่าโดย ไม่ต้องทราบว่าเอกสารนั้นมาจากที่ใดหรือเข้าถึงได้ อย่างไร ) กล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ได้ วางรากฐานสำหรับการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตอย่างโปร่งใส เข้าใจได้ง่ายมากนั่นเอง กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Transport Protocol : HTTP) เป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่กำหนด ขึ้นมาไว้ใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) โดยการกำหนดที่ตั้งทรัพยากรที่สอดคล้องกัน (Uniform Resoure Locators : URLs) และวิธีการใช้ ใน การสืบค้นข้อมูลที่ใดก็ได้ในอินเตอร์เน็ท โดยไม่เพียงแต่ เอกสารในเว็บเท่านั้น แต่รวมถึงแฟ้ม ที่เข้าถึงได้ในกฎเกณฑ์ การถ่ายโอนแฟ้ม (File Transfer Protocol : FTP), กลุ่ม อภิปรายในยูสเนต, และรายการเลือกในโกเฟอร์ (Gopher) ด้วย นอกจากนี้ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ยังให้ผู้เขียน ในเว็บสามารถฝังจุดเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) ใน เอกสารในเว็บได้อีกด้วย เมื่อคลิกแล้ว จุดเชื่อมโยงจะเริ่ม กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งเข้าถึงและค้นคืนเอกสารให้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำสิ่งใดให้ยุ่งยากเลย ( หรือกล่าวได้ว่าโดย ไม่ต้องทราบว่าเอกสารนั้นมาจากที่ใดหรือเข้าถึงได้ อย่างไร ) กล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ได้ วางรากฐานสำหรับการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตอย่างโปร่งใส เข้าใจได้ง่ายมากนั่นเอง

4 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ► เป็นโปรโตคอลเพื่อใช้ในการติดต่อกับ Web โดยมีลักษณะการทำงานคือ โปรแกรม Web Browser จะส่งความ ต้องการ (Request) ในการเข้าถึง Web ไป ยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

5 http://www.sut.ac.th/SUTWEB/index.html โปรโตคอลที่ใช้ (Protocol) ติดต่อกับแหล่งที่ต้องการ (Internet Resource) ติดต่อกับ Web Server ที่ต้องการ ติดต่อกับ Directory ที่ ต้องการ Object ที่ ต้องการ

6 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นเพราะกฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์เป็นแบบ การส่งทางเดียว ซึ่งบางครั้งไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ ดังนั้น การที่จะทำ ให้เว็บที่ทำหน้าที่ให้บริการนั้น สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีหลากหลายไม่เหมือนกัน ได้นั้น เราอาจจะนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาปรับใช้กับ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ เช่น การนำเครื่องมือ เสริม หรือการฝังภาษาย่อย เช่น Java script ลงใน เอกสาร เพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีด ความสามารถของ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ให้ สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นเพราะกฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์เป็นแบบ การส่งทางเดียว ซึ่งบางครั้งไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ ดังนั้น การที่จะทำ ให้เว็บที่ทำหน้าที่ให้บริการนั้น สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีหลากหลายไม่เหมือนกัน ได้นั้น เราอาจจะนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาปรับใช้กับ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ เช่น การนำเครื่องมือ เสริม หรือการฝังภาษาย่อย เช่น Java script ลงใน เอกสาร เพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีด ความสามารถของ กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์ให้ สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิม

7 สมาชิกกลุ่ม นายกิจเกษม แก้วม่วงพะเนา B4970118 นายกิจเกษม แก้วม่วงพะเนา B4970118 นายทศพล อ่วมจันทร์ B4973522 นายทศพล อ่วมจันทร์ B4973522 นายเรวัตร วรรณจงคำ B497386 นายเรวัตร วรรณจงคำ B497386 นายพงษ์พันธุ์ สมผล B4973720 นายพงษ์พันธุ์ สมผล B4973720


ดาวน์โหลด ppt HTTP (Hypertext Transport Protocol) กฎการขนส่งไฮเปอร์เท็กซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google