งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SEMINAR การใช้ Free Software ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร : ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ อีเมล์ : โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SEMINAR การใช้ Free Software ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร : ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ อีเมล์ : โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SEMINAR การใช้ Free Software ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร : ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ อีเมล์ : wi_ratree@yahoo.comwi_ratree@yahoo.com โทรศัพท์ : 02-6105235

2 การใช้ Free Software ในการสร้าง สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ •วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 •ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 เนื้อหา •ประเภทของซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานฟรี •Shareware •Freeware •Open source Software •ใช้ซอฟต์แวร์ไหนดี •แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software •แนะนำโปรแกรมสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

4 ประเภทของซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานฟรี •ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายในเชิงการค้า (Commercial Software) •ซอฟต์แวร์ที่เจ้าของอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี –Shareware –Freeware –Open source Software

5 Shareware •Shareware หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ เราใช้งานได้ระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนดแล้ว หากเราสนใจจะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นต่อไป เรา ต้องดำเนินการชำระค่าลิขสิทธิ์ก่อน •ปัจจุบันซอฟต์แวร์ในเชิงการค้า ส่วนใหญ่จะ จัดทำรุ่นที่เป็นแชร์แวร์ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ

6 Shareware (ต่อ) •การกำหนดระยะเวลาการใช้งาน –แชร์แวร์บางชุดจะล็อคระยะเวลาการใช้งานไว้ ถ้า เลยกำหนดเวลาจะใช้งานต่อไปไม่ได้ –แชร์แวร์บางชุดอาจจะแค่แสดงข้อความเตือนเป็น ระยะ –แชร์แวร์บางชุดไม่ได้ล็อคเวลาใช้งานไว้ หรือ ไม่ แสดงข้อความเตือน แต่แจ้งข่าวสารไว้ในเอกสาร กำกับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

7 Shareware (ต่อ) •สำหรับการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นแชร์แวร์นั้น ส่วนใหญ่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์จะอนุญาตให้ทำ การคัดลอกซอฟต์แวร์ที่เป็นแชร์แวร์เพื่อ แจกจ่ายได้

8 Freeware •ฟรีแวร์เป็นซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่อนุญาต ให้เราใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ •ซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์นั้น จะมีลักษณะคล้ายกับ แชร์แวร์ คือ –ใช้งานได้ฟรี และ สามารถคัดลอกชุดติดตั้ง ซอฟต์แวร์เพื่อทำการแจกจ่ายได้ แต่ฟรีแวร์จะไม่ได้ กำหนดเรื่องระยะเวลาการใช้งานเหมือนกรณีของ แชร์แวร์ –ไม่มีโอกาสได้เห็นต้นฉบับโปรแกรมของซอฟต์แวร์

9 Freeware (ต่อ) •ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์คุณภาพดีที่เป็นฟรีแวร์ ออกมาแจกจ่ายจำนวนมาก

10 Open source Software •โอนเพนซอร์สซอฟต์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับเปิด •เป็นซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เราใช้งานได้ฟรีอีก กลุ่มหนึ่ง •โอนเพนซอร์สซอฟต์แวร์เป็นลักษณะของ ซอฟต์แวร์ที่กำลังได้รับความสนใจจากบริษัท คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก

11 Open source Software (ต่อ) •เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม •คุณสมบัติเด่นของ Open source Software –เราสามารถทำการศึกษารายละเอียดส่วนต่างๆ ภายในตัวซอฟต์แวร์ได้ –เรายังสามารถปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับโปรแกรมตามที่ เราต้องการได้ แต่เราจะนำซอฟต์แวร์ที่เราปรับปรุง แก้ไขไปทำการแจกจ่ายได้หรือไม่นั้น ต้อง ตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้น ก่อน

12 Open source Software (ต่อ) •Open source Software ไม่จำเป็นต้องเป็น ซอฟต์แวร์ที่ให้เราใช้งานได้ฟรีเสมอไป –ซอฟต์แวร์บางชุดเป็น Open source Software หากจะนำไปใช้งานในเชิงการค้าจะต้องชำระ ค่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการก่อน –ซอฟต์แวร์บางชุดเป็น Open source Software ที่ จะนำไปใช้งานเชิงการค้าจะต้องซื้อเวอร์ชันที่ทำขึ้น เพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะมาใช้

13 ใช้ซอฟต์แวร์ไหนดี •ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ : Office Suite •ซอฟต์แวร์จัดการรูปภาพ : GIMP •ซอฟต์แวร์ใช้จัดทำโฮมเพจ : KompoZer

14 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software http://lms.thaicyberu.go.th/seminar •หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Stickman –วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

15 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ) http://lms.thaicyberu.go.th/seminar •หลักสูตร : Easy web authoring ด้วย โปรแกรม KompoZer •วันเสาร์ที่ 26 เ้มษายน 2551 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

16 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ) http://lms.thaicyberu.go.th/seminar •หลักสูตร : การบริหารโครงการด้วย GanttProject •วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 (9.00 - 12.00 น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา –หลักสูตร : สร้างงานสาธิต/ฝึกอบรมด้วย CamStudio •วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 (13.00 – 16.00 น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ) http://lms.thaicyberu.go.th/seminar •หลักสูตร : Interactive eLearning Content by CourseLab •วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551 (9.00 – 16.00 น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

18 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ) http://lms.thaicyberu.go.th/seminar •หลักสูตร : สร้าง e-book ด้วยโปรแกรม HelpNDoc •วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 (9.00 - 12.00 น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา –หลักสูตร : สร้าง Tutorial และ Presentation ด้วย โปรแกรม Wink •วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 (13.00 - 16.00 น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 คำถาม

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt SEMINAR การใช้ Free Software ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร : ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ อีเมล์ : โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google