งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Portable software ( โปรแกรม สะดวกพก ) สรวง อุดมวรภัณฑ์ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ( Multimedia center ) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Portable software ( โปรแกรม สะดวกพก ) สรวง อุดมวรภัณฑ์ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ( Multimedia center ) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Portable software ( โปรแกรม สะดวกพก ) สรวง อุดมวรภัณฑ์ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ( Multimedia center ) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Portable application หรือ Portable app โปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการ ติดตั้ง (installation) หรือถ้าต้องผ่านการติดตั้ง ตัว โปรแกรมก็จะอยู่เฉพาะในโฟลเดอร์ปลายทาง ทำ ให้สามารถถูก copy ไปใช้งานที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น CD-ROM, USB flash drive, flash card, External hard disk หรือ แม้แต่ floppy disk ทำงานได้เฉพาะระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ (not software portability) Software portability โปรแกรมที่สามารถทำงานข้าม ระบบปฏิบัติการได้ โดยทำการแก้ไขโปรแกรมเพียง เล็กน้อย อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า standalone application

3 Portable applicaion ของ MS Windows ปัญหาในการสร้าง Portable software บน ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ MS Windows ใช้ Windows registry สำหรับเก็บค่าการติดตั้ง และเรียกใช้.dll libraries ในขณะทำการติดตั้ง (installation) จะมีการ เขียนค่าข้อกำหนดของโปรแกรม (configulation file) และไฟล์อื่นๆ ที่จำเป็น แยกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนกลาง ( เช่น %windows%, registry) รวมถึงโฟลเดอร์ อื่นๆ ตามแต่จะกำหนด ทำให้ไม่สามารถจะ copy โปรแกรมที่ผ่านการ install แล้วไปใช้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

4 U3 Smart drive ข้อกำหนดในการผลิต USB drive ที่สามารถ จะเรียกใช้โปรแกรมประเภท portable ที่เขียน ขึ้นตามมาตรฐานของ U3 ได้ ต้องใช้ USB drive ที่ผลิตตามมาตรฐานของ U3 เช่น Kingston U3 edition, SanDisk cruzer micro และ titanium เป็นต้น ต้องใช้โปรแกรมที่ดัดแปลงให้เข้ากับมาตรฐาน ของ U3 ( หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://www.u3.com)

5

6 PortableApps Suite กลุ่มโปรแกรมชุดที่ถูกออกแบบให้ทำงานบนสื่อบันทึก ข้อมูลที่พกพา เช่น USB flash drive หรือ External hard disk และนำไปใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง ไหนก็ได้ ประกอบด้วยเมนูหลักสำหรับเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ พร้อม utility เช่น โปรแกรม backup โฟลเดอร์สำหรับ เก็บข้อมูล รูปภาพและไฟล์เพลงและวิดีโอ ( เลียนแบบ My Documment, My Picture และ My Music ของ วินโดว์ ) พร้อมด้วยโปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ Download ได้จากเว็บไซด์ http://portableapps.com

7 การติดตั้ง (Installation) Download โปรแกรมจาก http://portableapps.com http://portableapps.com เลือกโปรแกรมชุดที่เหมาะสม Base Lite Standard Install บน USB drive

8 เปรียบเทียบคุณสมบัติของ PortaqbleApps ชุดต่างๆ PortableApps menu and Backup Base + selected application Application included -≥ 256 MB≥ 512 MB USB drive size suitable 1 MB105 MB260 MB File size (after installed) 0.7 MB30.4 MB89.5 MB File size (installer) BaseLiteStandard

9 เปรียบเทียบคุณสมบัติของ PortaqbleApps ชุดต่างๆ Sudoku Portable Game Mozilla Thunderbird - Portable Edition Email client Mozilla Sunbird - Portable Edition Calendar/task manager Gaim Portable Instant messaging Mozilla Firefox - Portable Edition Web browser ClamWin Portable Antivirus AbiWord PortableOpenOffice.org PortableOffice apllication LiteStandard

10 การเรียกใช้งาน หลังติดตั้งแล้วโปรแกรมจะสร้างไฟล์ autorun.inf ซึ่งจะกระตุ้นให้ PortablApps ทำงานผ่าน AutoRun ทุกครั้งที่เสียบ USB drive หรือแผ่น CD-ROM การเรียกใช้โปรแกรม PortableApps ทำได้ 2 วิธี เรียกโปรแกรมผ่าน autorun Double click ที่ไอคอน PortableApps.exe ที่ ไดร์ฟ

11 ข้อดีของ Portable Software สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ทำงานได้ทุกที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ( โปรแกรม / bookmark / contact list ของ โปรแกรมอ่านเมล์ )

12 ข้อเสียของ Portable Software เป็นตัวเผยแพร่ไวรัส หรือทำให้มีโอกาสติด ไวรัสที่ระบาดผ่าน USB drive ได้ง่ายชึ้น

13 References Portable application on Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_ap plication http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_ap plication List of portable software on Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_port able_software http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_port able_software PortableApps http://portableapps.com http://portableapps.com U3 Smart Drive http://www.u3.com


ดาวน์โหลด ppt Portable software ( โปรแกรม สะดวกพก ) สรวง อุดมวรภัณฑ์ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ( Multimedia center ) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google